Medyczne systemy informatyczne

Usprawnianie współpracy między onkologami podczas pandemii COVID-19

Usprawnianie współpracy między onkologami podczas pandemii COVID-19

Kierownicy zespołów IT stoją przed niezwykle trudnym wyzwaniem, jakim jest zbudowanie solidnej infrastruktury IT, która umożliwi zarówno współpracę między specjalistami w obrębie szpitala, jak i pozwoli na odtworzenie procedur szpitalnych w środowisku pracy zdalnej przy zachowaniu poufności danych pacjentów. Dzisiejszy kryzys zdrowotny sprawia, że pacjenci obawiają się o przyszłość swojego leczenia, a zespoły medyczne podejmują próby pokonania trudności, jakie niesie za sobą izolacja w pracy zdalnej. W tych trudnych warunkach zespoły IT są cichymi bohaterami, dzięki którym wiele oddzielnych elementów tworzy jeden skoordynowany system.

Gdy podmioty działające w sektorze opieki zdrowotnej koncentrują swoje wysiłki na opanowaniu pandemii COVID-19, osoby chorujące, w szczególności pacjenci onkologiczni, nadal polegają na regularnej i terminowej opiece. Kierownictwo placówek medycznych może szukać sposobów na zminimalizowanie przerw w realizacji planów leczenia pacjentów w czasie, gdy zespoły specjalistów onkologicznych, lekarze i personel odpowiedzialny za intensywną opiekę medyczną przystosowują się do nowych warunków działania, w tym również do pracy zdalnej. Każdy pacjent onkologiczny zasługuje na najlepszą możliwą opiekę, nawet w najtrudniejszych czasach, jak jednak odtworzyć konwencjonalną opiekę onkologiczną — polegającą w dużej mierze na współpracy specjalistów i personalizacji terapii — w środowisku, które jest dalekie od konwencjonalnego? Jak sprawić, aby w takich warunkach możliwe było utrzymanie ciągłości działania placówki?

W czasach pandemii COVID-19 każda gałąź sektora ochrony zdrowia szuka sposobów na zdigitalizowanie metod opieki i zwiększenie do nich dostępu, a fakt ten dodatkowo podkreśla znaczenie procedur onkologii wirtualnej oraz dostępu do wiedzy eksperckiej w celu utrzymania ciągłości wymiany istotnych informacji między specjalistami i omawiania przypadków pacjentów. Optymalizacja ciągłości realizacji planów leczenia onkologicznego polega teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej na rozwiązaniach technologicznych, a medyczne zespoły IT stoją przed wyzwaniem połączenia działań pacjentów, onkologów, radiologów, patologów i innych specjalistów w jednej, dobrze skoordynowanej sieci opieki.

Organizacja współpracy onkologów i wymiany informacji w środowisku wirtualnym

Zmagania lekarzy z utrudnionym dostępem do właściwych danych we właściwym czasie w celu tworzenia i realizowania spersonalizowanych planów leczenia onkologicznego miały miejsce na długo przed pojawieniem się COVID-19. Wymiana wiedzy między zespołami medycznymi ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu planu leczenia pacjenta, a usprawnienie tej wymiany w połączeniu z potrzebą pracy zdalnej jest teraz szczególnie trudnym zadaniem. Mając na względzie potrzebę usprawnienia procesu podejmowania trafnych, opartych na danych decyzji i utrzymania ciągłości działania placówki podczas pandemii COVID-19, zespoły opieki onkologicznej mogą wykorzystać zalety zintegrowanego, onkologicznego rozwiązania informatycznego, które zapewnia skonsolidowany wgląd w dane pacjenta pozyskane różnymi metodami diagnostyki oraz ułatwia uzyskanie dostępu do zasobów wiedzy w zakresie najlepszych metod leczenia.

W tych trudnych czasach platformy wirtualne zapewniają zespołom medycznym właściwe informacje, łącząc dane pacjentów z różnych dziedzin klinicznych. Rozwiązania te wspomagają podejmowanie decyzji klinicznych, w tym analizę dostępnych metod leczenia i dobór odpowiednich terapii, pomagając efektywnie tworzyć plany terapeutyczne dostosowane do potrzeb pacjentów. Dzięki wykorzystaniu tych rozwiązań personel medyczny zyskuje dostęp do ogromnych zasobów ustrukturyzowanych danych, jest na bieżąco ze zmianami w metodach pracy oraz ma możliwości ciągłego doskonalenia zawodowego przy zachowaniu wysokiej jakości rezultatów klinicznych. Mamy możliwości zdalnego wdrażania praktycznych rozwiązań informatycznych zgodnie z aktualnymi potrzebami, pozwalających na integrację z istniejącymi systemami w celu zapewnienia lekarzom kompleksowego wglądu w dane pacjenta, niezależnie od dostawcy systemu informatycznego.

Nie ulega wątpliwości, że pandemia COVID-19 zmieniła oblicze opieki zdrowotnej, a onkologia nie jest tu wyjątkiem. Zapewnienie silnego fundamentu w postaci odpowiednich rozwiązań informatycznych pozwoli na zachowanie ciągłości działania w trakcie pandemii, a także będzie owocowało po jej zażegnaniu. Gdy wszystkie podmioty w sektorze ochrony zdrowia wprowadzają zmiany w celu dostosowania się do nowego modelu pracy, nawet w tej kryzysowej sytuacji można zastosować strategię operacyjną opartą na danych. Rozwiązania informatyczne w onkologii zapewniają narzędzia do zaawansowanej analizy, umożliwiając odkrycie nowego oblicza jakości klinicznej, wykorzystania zasobów oraz komunikacji między pacjentem a personelem medycznym, czyli czynników o niezwykle istotnym znaczeniu w dobie opieki zdrowotnej opartej na wartości.

Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz proces cyfryzacji w swojej placówce, czy może dysponujesz już zaawansowaną infrastrukturą technologiczną, dzięki której twoja placówka jest doskonale przygotowana na dzisiejsze trudne wyzwania, firma Philips zapewnia wsparcie na każdym etapie drogi w celu ograniczenia do minimum przerw w działalności.

Więcej artykułów

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?