Medyczne systemy informatyczne
Improve workflows

W jaki sposób szpitale mogą usprawnić procedury, aby zwiększyć zadowolenie pacjentów i personelu?

Jeszcze przed wybuchem pandemii personel medyczny w wielu sektorach opieki zdrowotnej zdążył się już przekonać, jakie korzyści zapewniają zintegrowane rozwiązania informatyczne. Pozwalają one na poprawę jakości opieki oraz zwiększenie poziomu zadowolenia personelu i pacjentów dzięki usprawnieniu procedur, wspomaganiu procesów podejmowania decyzji klinicznych oraz ułatwionemu zarządzaniu badaniami kontrolnymi.

Placówki opieki zdrowotnej na całym świecie przystosowują się do nowych warunków działania, jakie wymusiła pandemia COVID-19. W warunkach tych personel medyczny zmaga się z codziennymi wyzwaniami związanymi z pilnymi potrzebami w zakresie opieki zdrowotnej oraz nastawieniem pacjentów, co przekłada się na coraz bardziej skomplikowany przebieg pracy klinicznej. Kryzys zdrowotny sprawił, że zespoły informatyki szukają nowych sposobów na usprawnienie procedur i zarządzanie całymi populacjami pacjentów, a dotychczasowe rozwiązania informatyczne mogą przynieść w tym względzie nieznane dotąd korzyści.

Wszystkie działania firmy Philips są zawsze ukierunkowane na pacjenta. Opieka zdrowotna jest ważna na każdym etapie leczenia, od momentu przekroczenia drzwi szpitala do wypisu. W obliczu dzisiejszych potrzeb ochrony zdrowia technologie, które wspomagają przebieg procedur i działanie placówki opieki zdrowotnej, są na wagę złota w dążeniu do poprawy jakości opieki nad pacjentami. Pandemia COVID-19 sprawiła, że teraz w stopniu jeszcze większym niż kiedykolwiek wcześniej polegamy na technologiach jako na narzędziach do usprawniania pracy personelu szpitalnego oraz zarządzania leczeniem pacjentów. Poniżej opisano trzy obszary, w których rozwiązania informatyczne mogą stanowić zarówno odpowiedź na naglące potrzeby, jak i umożliwiać wprowadzenie udoskonaleń w perspektywie długoterminowej.

Innowacyjne rozwiązania odpowiedzią na konieczność zmiany strategii operacyjnych

W miarę rozszerzania przez systemy ochrony zdrowia programów wirtualnej opieki medycznej rola rozwiązań informatycznych zmienia się, gwarantując placówkom większą elastyczność w działaniu oraz dostosowywaniu się do nowych metod pracy i zarządzania leczeniem pacjentów. Przykładowo oddziały diagnostyki obrazowej wdrażają programy teleradiologii, które umożliwiają radiologom zachowanie dystansu społecznego podczas opisywania obrazów pacjentów. Upowszechnia się również rola teleporad medycznych oraz portalów informacyjnych dla pacjenta. Wyposażony w te technologie personel medyczny może kontynuować wczesną diagnostykę chorób oraz monitorowanie ich postępu, pozostając w zdalnym kontakcie ze swoimi pacjentami.

Jednak wraz z wygasającą w wielu krajach falą pandemii placówki opieki zdrowotnej stoją również w obliczu konieczności przywrócenia usług opieki ambulatoryjnej. W wielu przypadkach ponowne przyjęcie pacjentów powracających do szpitali na badania obrazowe i zabiegi planowe będzie wymagało od kierownictwa zastosowania nowych protokołów i sposobów pracy. Ważną częścią procesu budowania „nowej normalności” jest wykorzystanie rozwiązań informatycznych w procesie wdrażania nowych protokołów organizacyjnych i procedur pracy, zapewniając dobrze skoordynowaną współpracę zespołów medycznych.

Zaangażowanie pacjentów ma kluczowe znaczenie, szczególnie teraz

Zaangażowanie pacjentów w leczenie ma zawsze kluczowe znaczenie, jednak dzisiaj w szczególności potrzebujemy skutecznej strategii komunikacji z pacjentami. W jaki sposób nawiązać bezpośredni kontakt z pacjentem, aby sprawdzić, czy poziom jego komfortu jest wystarczający do osobistego stawienia się na wizytę, rozwiać jego wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa lub przekazać informację dotyczącą konieczności wykonania pilnego badania? Dzisiaj szpitale nie mogą już sobie pozwolić na utrzymywanie przestarzałych systemów komunikacji, które nadmiernie obciążają personel koniecznością ręcznego wyszukiwania i umawiania pacjentów.

Platforma wymiany informacji z pacjentami pozwala na ujednolicenie i zautomatyzowanie metod komunikacji — szczególnie w kontekście przeważnie stresogennego procesu diagnostyki, który dzisiaj jest jeszcze trudniejszy ze względu na strach przed potencjalnym zakażeniem. Rozwiązanie to umożliwia zwiększenie wydajności operacyjnej przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu zaangażowania pacjenta, który dzięki doinformowaniu i indywidualnemu podejściu pozostaje wierny placówce.

Technologia firmy Philips dedykowana zwiększaniu zaangażowania pacjentów w leczenie wykorzystuje wiele sposobów komunikacji (wiadomości SMS, poczta e-mail, rozmowy telefoniczne i korespondencja tradycyjna) w celu dotarcia do pacjentów z zastosowaniem preferowanych przez nich kanałów. Badania przesiewowe pod kątem COVID-19, komunikaty informacyjne oraz szybko przekazywana wiedza i instrukcje pomagają ośrodkom badań obrazowych w powrocie do normalnej pracy, a personelowi medycznemu pozwalają na skoncentrowanie uwagi na swoich pacjentach.

Optymalizacja procedur i realizacji planów leczenia dzięki integracji danych

Kolejnym ważnym elementem dla systemów opieki zdrowotnej jest świadomość tego, jak przydatne może być skorelowanie danych z platform komunikacji z pacjentami z narzędziami analitycznymi. Obecnie generowana jest ogromna ilość zróżnicowanych i złożonych danych. Odpowiednie zintegrowanie tych danych może zapewnić lekarzom cenne informacje potrzebne do klasyfikacji pacjentów przyjmowanych do szpitala, priorytetyzacji badań oraz optymalizacji zarządzania harmonogramem wizyt i badań.

Przykładowo rozwiązanie PerformanceBridge firmy Philips analizuje dane w czasie rzeczywistym, umożliwiając personelowi podejmowanie taktycznych działań. System ten wspomaga kierownictwo i personel zajmujący się pacjentami, zapewniając dedykowane aplikacje do usprawniania procedur klinicznych. Tego rodzaju technologia umożliwia użytkownikom uzyskanie natychmiastowego wglądu w informacje dotyczące dostępności łóżek, pracowni oraz sprzętu na różnych oddziałach. Pozwala to na odpowiednie przekierowywanie pacjentów, niwelowanie „wąskich gardeł”, usprawnianie procesów oraz kontrolę zakażeń.

Strategia poczwórnego celu (ang. Quadruple Aim) pozostaje aktualna, jednak w konsekwencji pandemii COVID-19 zmienia się to, jak i kiedy zrealizujemy te cele, przyspieszając procesy transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej. Metody realizowania usług opieki medycznej ulegają ewolucji, a w procesie tym fundamentalną rolę pełnią systemowe rozwiązania informatyczne, dzięki którym łatwiej jest personelowi medycznemu wdrożyć nowe strategie zarządzania pacjentami oraz dostosować własne metody pracy.

Więcej artykułów

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Please select the checkbox

Informacja

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej