Medyczne systemy informatyczne

The people behind the data

Bohaterzy na pierwszej linii frontu: osoby odpowiedzialne za przepływ danych w czasach pandemii COVID-19

Bohaterzy na pierwszej linii frontu: osoby odpowiedzialne za przepływ danych


Podczas kilku ostatnich miesięcy zespoły IT pracujące w sektorze opieki zdrowotnej musiały się zmierzyć z rosnącą presją i potrzebą silnego przywództwa. Poniżej przytaczamy informacje o problemach i potrzebach podjęcia odpowiednich działań, które przekazuje nam kadra kierownicza z sektora opieki zdrowotnej.


Potrzeba ułatwienia pracy zdalnej: „Na kierowniku zespołu IT spoczywa ogromna odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymanie infrastruktury dla usług diagnostycznych, która pozwoli na skuteczną współpracę zdalną między różnymi jednostkami”.

Potrzeba zagwarantowania ciągłości opieki: „Każdy pacjent onkologiczny zasługuje na najlepszą możliwą opiekę, nawet w najtrudniejszych czasach. Optymalizacja ciągłości realizacji planów leczenia onkologicznego polega teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej na rozwiązaniach informatycznych”.

Potrzeba rozwiązań wspierających sprawny przebieg pracy: „W procesie wypracowywania «nowej normalności» rozwiązania informatyczne będą kluczowym elementem transformacji protokołów operacyjnych i procedur, tak aby umożliwić zespołom medycznym bezproblemową współpracę”.

Potrzeba rozwoju interoperacyjności: „Wraz z rozprzestrzenieniem się COVID-19 na całym świecie podejście do interoperacyjności uległo zmianie. Interoperacyjność nie jest już postrzegana jedynie jako korzystna, acz opcjonalna strategia, lecz jako konieczność leżąca u podstaw przyszłej opieki medycznej”.

Opisane kwestie wraz z masą innych naglących problemów stawiają działy informatyki przed ogromem wyzwań. Choć łatwo jest dać się porwać technicznym aspektom tych wyzwań, nie można zapominać o osobach pozostających w samym centrum naszego każdego działania — personelu medycznym i pacjentach. Zespoły IT pracujące w tej trudnej nowej rzeczywistości nad właściwymi rozwiązaniami, które pozwolą na powrót do normalności i usprawnienie pracy, mogą liczyć na zaufane partnerstwo firmy Philips, aby wspólnie opracować strategie informatyczne ukierunkowane na potrzeby radiologów, kardiologów, patologów i innych specjalistów, przyczyniając się do poprawy jakości opieki nad pacjentami.

Właściwe rozwiązania dla personelu i pacjentów


Badania przeprowadzone przed pandemią wśród techników radiologii i kierowników ośrodków badań obrazowych wykazały, że średni poziom zadowolenia z pracy u tych specjalistów jest co najwyższej umiarkowany. Niezależnie od lokalizacji geograficznej jako główny powód niezadowolenia i wypalenia zawodowego personelu zatrudnionego w pracowniach diagnostyki obrazowej podawano nadmierne obciążenie pracą wynikające z coraz większego znaczenia obrazowania diagnostycznego, rosnącej liczby pacjentów wymagających badań oraz niedoborów wykwalifikowanego personelu. Nie ulega wątpliwości, że pandemia COVID-19 tylko nasiliła te problemy. Dziedzinę diagnostyki obrazowej można porównać do systemu, którego optymalne działanie i najwyższa wydajność są możliwe jedynie wtedy, gdy każda osoba będąca częścią systemu jest wyposażona w narzędzia pozwalające na efektywne wykonywanie swojej pracy. Podczas opracowywania rozwiązań, które na nowo ukształtują strategię cyfryzacji placówki, warto się na chwilę zatrzymać i rozważyć, czy te rozwiązania na pewno spełnią potrzeby personelu, zapewniając zespołom odpowiednie wsparcie.

Radiolodzy, kardiolodzy, patolodzy i inni specjaliści stoją na pierwszej linii frontu w walce o zdrowie pacjentów, niezbędne jest więc uzbrojenie ich w narzędzia gwarantujące dostęp do właściwych informacji oraz usprawniające przebieg pracy, tak aby zyskać więcej czasu dla pacjentów. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na potrzeby tych specjalistów — takich jak zaawansowana integracja danych, optymalizacja procedur oraz dostęp do narzędzi pozwalających na uzyskiwanie spójnych i przewidywalnych wyników — może bardzo skutecznie wpływać na podejmowanie bardziej pewnych decyzji klinicznych, jak również ograniczać zjawisko wypalenia zawodowego personelu. Technologie pozwalają na przekroczenie fizycznych granic szpitala, umożliwiając pracę zdalną i współdziałanie w środowisku wirtualnym, co zapewnia personelowi wygodne i elastyczne możliwości wykonywania obowiązków, a dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo osób obawiających się zakażenia koronawirusem, co samo w sobie jest czynnikiem silnie stresogennym. 

Zadowolenie personelu jest ściśle powiązane z zadowoleniem pacjentów. Rozwiązania informatyczne, które usprawnią przebieg pracy w całej placówce i które dzięki usunięciu przeszkód technicznych pozwolą personelowi klinicznemu odpowiedzialnemu za diagnostykę i leczenie na poświęcenie większej ilości czasu potrzebom pacjenta, z pewnością przełożą się również na satysfakcję pacjentów. Badania obrazowe są często źródłem stresu i dyskomfortu dla pacjentów, a w czasie pandemii COVID-19 odczucia te uległy w sposób naturalny nasileniu. Rozwiązania zapewniające personelowi dodatkowy czas do poświęcenia pacjentom w celu złagodzenia ich niepokoju mogą skutkować nie tylko mniejszym prawdopodobieństwem poruszenia się pacjenta podczas badania i konieczności powtarzania obrazowania, lecz również stanowią doskonałe narzędzia w opiece skoncentrowanej na potrzebach pacjenta. To właściwe w tym kontekście elastyczne zaplecze informatyczne stwarza najwięcej przełomowych możliwości.

Źródło wiedzy eksperckiej i wsparcia

 

Szpitalne działy informatyki muszą dzisiaj stawić czoła trudnym wyzwaniom. Jak nigdy wcześniej, to właśnie na nich skupia się teraz cała uwaga w nadziei na pomoc w zintegrowaniu i uproszczeniu rozwiązań technologicznych w całej placówce. Pandemia COVID-19 pozwoliła nam dostrzec, jak bardzo polegamy na rozwiązaniach cyfrowych oraz jak ważne w tej kryzysowej sytuacji jest partnerstwo między zespołami IT a lekarzami i pacjentami. 

Proces cyfryzacji w opiece zdrowotnej trwa już od pewnego czasu z perspektywami znacznego rozwoju użytkowego w niedalekiej przyszłości. Staramy się poznać potrzeby personelu i pacjentów pojawiające się w toku codziennego funkcjonowania placówki, zdając sobie jednocześnie sprawę, że zmęczenie, nerwowość i wzrastające wymagania stanowią dzisiaj część tej codzienności. Firma Philips pełni rolę partnera, pomagając placówkom we wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań, które pozwalają na rozwiązanie odwiecznych problemów, płynną integrację z dotychczasowymi procedurami oraz ich udoskonalenie, jak również przekładają się na wzrost satysfakcji zarówno personelu, jak i pacjentów.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.