Medyczne systemy informatyczne

What cios should know

O czym według radiologów powinny wiedzieć szpitalne działy informatyki?

O czym według radiologów powinny wiedzieć szpitalne działy informatyki?


Pandemia COVID-19 wywróciła do góry nogami tradycyjną infrastrukturę technologii medycznych, uwidaczniając jej ograniczenia i niedoskonałości uniemożliwiające sprostanie współczesnym potrzebom lekarzy i pacjentów oraz brak elastyczności i możliwości dostosowania do aktualnych warunków. Nagły nacisk na pracę zdalną, umożliwiający zachowanie dystansu społecznego i uchronienie lekarzy i pacjentów przed ryzykiem zachorowania, ujawnił, że dostęp do elastycznych technologii jest dziś ważny jak nigdy dotąd. 

Ostatecznie to szpitalne działy informatyki ponoszą odpowiedzialność za transformację oblicza opieki zdrowotnej przez wdrażanie odpowiednich technologii w odpowiednim czasie. Dziś od działów informatyki nie oczekuje się już jedynie dostarczania oprogramowania i wsparcia IT, lecz kreowania strategii kierowania biznesem oraz zarządzania gromadzeniem, obsługą, bezpieczeństwem i ochroną poufności danych pacjentów. COVID-19 oraz jej daleko idący wpływ na sposoby pracy i branżę opieki zdrowotnej stanowią punkt zwrotny skłaniający do ponownej oceny istniejących sieci i infrastruktury IT, jak również metod współpracy z poszczególnymi oddziałami placówki w celu udoskonalenia procesów przewidywania i realizowania ich indywidualnych potrzeb.

W miarę jak analizujemy wyłaniające się konsekwencje wciąż trwającej i nieprzewidywalnej pandemii, w kontekście zarówno ewentualnej kolejnej fali zakażeń, jak i fazy stabilizacji, wiemy już, że konieczne jest odejście od odizolowanych od siebie segmentów opieki oraz tradycyjnego modelu stacjonarnego leczenia szpitalnego. Za przykład może tu posłużyć radiologia. Gdy ze względu na pandemię COVID-19 liczba pacjentów zgłaszających się na badania do szpitala drastycznie zmalała, oddziały radiologii stanęły w obliczu pilnej potrzeby uzyskania dostępu do rozwiązań IT pozwalających na lepszą organizację pracy zdalnej. Nadszedł czas, aby nasze sieci zapewniały bardziej wszechstronne możliwości — nie tylko w zakresie współpracy, lecz również w kontekście dostępności geograficznej, tak aby radiolodzy mogli pracować z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. 

Postęp transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej zmierzający ostatecznie do udoskonalenia i usprawnienia metod opieki wymaga konstruktywnej współpracy między specjalistami z dziedzin takich jak radiologia a informatykami i ich zespołami. W ujęciu historycznym metody działania wielu segmentów opieki zdrowotnej przypominają odosobnione silosy organizacyjne. Metody te muszą ustąpić miejsca infrastrukturom technologicznym, które umożliwiają współdziałanie poszczególnych jednostek, co jest szczególnie istotne w przypadku pracy oddziałów radiologii będących fundamentem działania praktycznie każdej współczesnej placówki medycznej.

 

Wymaga to zmiany sposobu myślenia — dział IT nie może już działać jak zakulisowy pomocnik, zamiast tego wychodząc przed szereg, pomagając w przewidywaniu potrzeb i planowaniu ich realizacji oraz pełniąc rolę siły napędowej zmiany i skutecznej pracy zespołowej. Dziesięciolecia doświadczenia w transformacji cyfrowej w obrębie własnej specjalizacji zapewnia radiologom odpowiednią wiedzę i czyni ich doskonałymi partnerami w procesie doskonalenia strategii cyfryzacji. Firma Philips może ułatwić tę współpracę między specjalistami, oferując usługi konsultacyjne i pomagając we wdrożeniu odpowiednich innowacji oraz zapewniając informatykom odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia transformacji technologicznej w oparciu o dane. Ostatecznie uzyskanie właściwych odpowiedzi jest jedynie częścią procesu. Krytycznym pierwszym etapem jest zadanie odpowiednich pytań.

Wspólna praca nad zaawansowanymi strategiami cyfryzacji

 

Lekarze i pacjenci czują się coraz bardziej komfortowo, korzystając z rozwiązań technologicznych, jednak towarzyszy temu wzrost ich wymagań w kwestii łączności, wygody i elastyczności tych systemów. Informatycy muszą zadbać o to, aby ich działania odzwierciedlały tę zmianę w sposobie myślenia podczas wspólnej pracy nad strategią cyfryzacji. Firma Philips prowadzi regularne konsultacje z radiologami, aby lepiej zrozumieć ich aktualne potrzeby w kontekście infrastruktury technologicznej. Personelowi działów IT oferujemy pomoc nie tylko w kwestii przewartościowania wymagań technologicznych, lecz również w zakresie efektywnej komunikacji z oddziałem radiologii, pozwalającej na odpowiednie zmodyfikowanie strategii pod kątem priorytetowych potrzeb wpływających na dobro pacjentów i jakość pracy personelu. Najważniejszym wspólnym celem pracowni diagnostyki obrazowej i działów IT jest wprowadzenie usprawnień w przebiegu pracy. Firma Philips służy pomocą w identyfikacji przeszkód utrudniających sprawny przebieg pracy oraz opracowaniu sposobów ich usunięcia, prowadzeniu owocnych dialogów z zespołami IT, tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań zwiększających wydajność operacyjną oraz optymalizację wykorzystania zasobów, jak również dostarcza narzędzi analitycznych działających w czasie rzeczywistym i pozwalających na zwiększenie produktywności oraz monitorowanie wydajności pracy.

 

Jedną z pułapek technologicznych jest wdrażanie innowacji dla samych innowacji. Wprowadzanie najnowocześniejszych technologii musi przebiegać w sposób przemyślany, z uwzględnieniem strategii skalowalności i zrównoważonego rozwoju. Przykładowo zaawansowane technologie obrazowania CT, MR lub USG są bardzo atrakcyjne, w szczególności w kontekście metod akwizycji danych i stawiania trafniejszych rozpoznań, jednak wiążą się one również z generowaniem dużej ilości danych, którymi trzeba zarządzać i które muszą zostać zarchiwizowane. Nasuwa się pytanie, czy przepustowość połączenia internetowego, archiwizacja danych oraz ogólna infrastruktura IT są gotowe na obsługę danych o takiej objętości, czy też istnieją elementarne problemy wymagające rozwiązania w pierwszej kolejności? Ponownie widzimy, że umiejętność stawiania odpowiednich pytań jest równie ważna, jak uzyskiwanie właściwych odpowiedzi. Firma Philips służy pomocą w opracowaniu planu wdrożenia najnowszych innowacji technologicznych w równowadze z aktualną infrastrukturą, aby nie dopuścić do pogłębienia nieefektywności systemu.

 

Dział informatyki wie o technologii najwięcej. Jedną z rzeczy, których nauczyła nas pandemia COVID-19, jest to, że żaden zespół nie może w pojedynkę sprostać wyzwaniom leżącym u podłoża infrastruktury IT i spełnić potrzeby lekarzy. Nadszedł czas, aby w tej dyskusji wzięło udział więcej specjalistów w celu wspólnego wypracowania solidnych i przyszłościowych rozwiązań cyfrowych.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.