Bez granic

Większa precyzja. Wyższa skuteczność. 

Tomograf spektralny w Centrum Onkologii

Pracownia Tomografii Komputerowej w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach wyposażona została w najnowszej generacji sprzęt – tomograf spektralny IQon Spectral.

 

To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z pierwszych na świecie. Urządzenie umożliwia stały dostęp do poszerzonej diagnostyki, co znacznie skraca czas potrzebny na postawienie skutecznej diagnozy.

wum logo

Porozmawiajmy jak pokonać ograniczenia

Zdrowie nie zna granic. Opieka zdrowotna też nie powinna.

Porozmawiajmy jak pokonać ograniczenia

Precyzyjne dane, pewna diagnoza w trosce o bezpieczeństwo pacjenta


Tomograf spektralny Philips IQon Spectral wyposażony został w dwuwarstwowy detektor, który rejestruje jednocześnie zestawy danych nisko i wysoko energetycznych. Zawsze obok tradycyjnych obrazów TK mamy do dyspozycji obrazy monoenergetyczne (nisko i wysoko), obrazy „virtual non contrast”, mapy jodowe, mapy rozkładu materiału według liczby atomowej, supresję wapnia czy wyniki gęstości elektronowej. Zwiększa to pewność diagnostyczną i ogranicza się do jednego badania, co ma szczególne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa pacjenta, ponieważ w ten sposób możemy ograniczyć dawkę promieniowania, którą otrzymuje.

System spektralnej tomografii komputerowej daje możliwości lepszej analizy obrazów TK i uzyskania dodatkowych informacji na temat tkanek prawidłowych i patologicznych."

prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz

Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki, Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach

Pierwsze badanie jest właściwym badaniem

 

Aparat umożliwia retrospektywne zmiany poziomu kontrastu i stały dostęp do danych spektralnych, które pozyskiwane są automatycznie podczas standardowego badania. Dzięki temu zwiększamy pewność diagnostyczną, oszczędzamy czas i finanse, ponieważ pierwsze badanie jest właściwym badaniem.

To tak, jakby chorego w tym samym momencie przeskanować dwoma tomografami, których
obrazy nieco różnią się między sobą.
Z połączenia tych obrazów uzyskujemy o wiele więcej informacji o badanych narządach, niż z pojedynczych badań. W tym przypadku jeden plus jeden daje trzy, a nie dwa."

dr Łukasz Zarudzki

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach

Tomografia spektralna w onkologii

 

Nowoczesna diagnostyka obrazowa odgrywa ogromną rolę także w leczeniu onkologicznym, gdzie wczesne wykrycie ognisk chorobowych jest szczególnie istotne. Dzięki udoskonalonej wizualizacji i charakterystyce tkanek możliwe jest wykrycie słabo widocznych zmian (także w pobliżu metalowych implantów). Wzmocnienie kontrastowe w zmianach pozwala na określenie odpowiedzi na leczenie.


Dzięki danym spektralnym możemy poprawić skuteczność w dokonaniu oceny organów miąższowych, nerek, ryzyka zatorowości tętnicy płucnej i innych co jest problemem często dotykającym pacjentów z nowotworami.

 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach jest jedną z najważniejszych placówek w leczeniu onkologicznym w Polsce. Inwestycje w najnowszej generacji sprzęt tomografii komputerowej wskazują kierunek rozwoju wiodących ośrodków w świecie medycznym. Potwierdzają też determinację w zapewnieniu dostępu zarówno lekarzom, jak i pacjentom do unikalnych narzędzi diagnostycznych w walce o zdrowie pacjenta.

Pewne procesy patologiczne, w tym nowotwory, możemy zobaczyć łatwiej, więc jest mniejsze ryzyko, że te zmiany zostaną niezauważone. Dzięki temu systemowi uzyskujemy więcej informacji i mamy nadzieję, że przełożą się one również na lepsze leczenie, nie tylko na diagnostykę."

prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz

Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki, Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach

Poznaj zalety tomografii spektralnej  dzięki skanerowi IQon firmy Philips

Bez podziałów.
Bez granic.

 

Zawsze istnieje sposób na poprawę jakości życia.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?