Bez granic
video

Mniejsza inwazyjność. Krótsza hospitalizacja. 

Rewolucja w opiece sercowo-naczyniowej

Od ponad 30 lat Philips współpracuje z Instytutem Chorób Sercowo-Naczyniowych w Miami (Miami Cardiac & Vascular Institute) przy opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych. Naszym wspólnym celem jest pomoc Instytutowi w osiąganiu najlepszych możliwych efektów leczenia przy stałym dostępie do najnowszych technologii w praktyce sercowo-naczyniowej i utrzymaniu stabilnego tempa rozwoju.

Miami Cardiac and Vascular Institute logo

Porozmawiajmy jak pokonać ogranicznia

Zdrowie nie zna granic. Opieka zdrowotna też nie powinna.

Porozmawiajmy jak pokonać ograniczenia

Rośnie liczba pacjentów wymagających wzmożonej opieki

 

Szpitale i systemy opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych coraz częściej borykają się z koniecznością ścisłego zarządzania kosztami przy jednoczesnej poprawie standardów opieki wobec rosnącej powszechności chorób przewlekłych i starzenia się społeczeństwa. W ostatnich latach Instytut odnotował wzrost odsetka pacjentów wymagających wzmożonej opieki medycznej. 40-50% przyjęć ma obecnie miejsce na oddziale ratunkowym.

 

Aktualnie w Instytucie obserwujemy u pacjentów znacznie poważniejsze stany chorobowe niż jeszcze dekadę temu. Częściowo jest to związane z kosztami opieki zdrowotnej w środowisku pacjenta. Po części jest to też efekt znanego nam zjawiska starzenia się społeczeństwa” przyznaje doktor Barry T. Katzen, założyciel i dyrektor medyczny Instytutu Chorób Sercowo-Naczyniowych w Miami. „W pewnym stopniu decyduje o tym brak dostępu do opieki zdrowotnej, a niektórzy pacjenci, jak sądzę, czekają na znacznie poważniejszy rozwój choroby.”

 

Według prognoz między rokiem 2000 a 2030 liczba Amerykanów cierpiących na choroby przewlekłe wzrośnie o 46 milionów, tj. o 37%1. Dodatkowym obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej jest rosnąca liczba przypadków pacjentów ze schorzeniami współistniejącymi2. Ostateczny cel służby zdrowia pozostaje jednak ten sam.

Naszym wyzwaniem jest zapewnienie najwyższej jakości świadczeń oraz najbardziej zaawansowanej technologicznie opieki zdrowotnej, przy rosnącej presji kosztów."

lek. med. Barry T. Katzen

Założyciel i dyrektor medyczny Instytutu Chorób Sercowo-Naczyniowych w Miami

Współpraca dla poprawy jakości leczenia

 

W momencie powstania Instytutu w 1987 roku jego działalność opierała się na kilku ważnych filarach: dążeniu do ograniczania inwazyjności zabiegów, koncentracji na strategicznych zadaniach oraz na zapewnieniu opieki interdyscyplinarnego zespołu leczniczego i  tworzeniu przejrzystego środowiska pracy.

 

Kultura przejrzystości i współpracy przenika wszystkie obszary funkcjonowania Instytutu. Realizacja zasady, że tylko budując silny zespół w duchu współpracy, można osiągnąć założony cel, wymaga zmiany sposobu współdziałania przedstawicieli poszczególnych specjalizacji klinicznych dla dobra pacjenta.

 

Dość często pacjentów nie da się zakwalifikować do leczenia w ramach jednej specjalizacji – mogą mieć oni wiele problemów wymagających uwagi, co oznacza konieczność współpracy lekarzy przy ustalaniu optymalnych celów i metod leczenia każdego indywidulanego pacjenta” tłumaczy Carol Melvin, dyrektor operacyjny Instytutu. „Musimy ze sobą współpracować w interdyscyplinarnym środowisku, aby zapewnić pacjentowi najlepszą opiekę, działając jako jedno gremium, a nie pojedynczy specjaliści.”

 

Zintegrowana, zorientowana na potrzeby pacjenta opieka medyczna wymaga rozwiązań technologicznych ułatwiających pracę lekarza poprzez usprawnienie obiegu czynności, dzięki czemu możliwe staje się szybkie podejmowanie decyzji diagnostycznych na podstawie danych i obserwacji, a także płynna realizacja zadań zabiegowych i diagnostycznych.

 

Możliwość uzyskania danych diagnostycznych w technologii USG, TK czy RM jest szalenie ważna, ponieważ informacje te służą nam do ustalenia planu leczenia i rodzaju procedur, których przeprowadzenia wymaga uzyskanie poprawy stanu pacjenta” wyjaśnia dr Katzen.

Poprawa organizacji pracy w praktyce klinicznej

 

W przeszłości dane diagnostyczne były przechowywane w wielu odrębnych kartotekach, jako że potrzebne lekarzom informacje o pacjencie pochodziły z różnych źródeł – z raportów pracowni cewnikowania, zdjęć RTG czy skanów TK. Zebranie w jednym miejscu wszystkich danych służących za punkt wyjścia do podjęcia decyzji oznaczało wizyty w wielu różnych miejscach lub składanie wniosków o przekazanie informacji. Był to proces czasochłonny, uniemożliwiający szybkie decyzje kliniczne.

 

Platforma do wykonywania zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi - Azurion firmy Philips pozwoliła Instytutowi przyspieszyć obieg zadań i zapewnić lepsze wsparcie decyzji klinicznych. Lekarze widzą wszystkie dane z innych źródeł w jednym miejscu w tym samym czasie – bezpośrednio w gabinecie zabiegowym. Specjaliści radiolodzy i lekarze prowadzący leczenie interwencyjne mogą się swobodnie konsultować i pewnie wykonywać procedury, optymalizując efekty pracy pracowni diagnostycznych, a pacjentom zapewniając doskonałą jakość opieki. 

 

Konkurencyjność wymaga od nas zrozumienia szerszego kontekstu naszych działań” mówi dr Katzen.
Możemy zbierać informacje dotyczące praktycznie każdego aspektu procedury, potencjalnie skracając niezbędny czas, zwiększając skuteczność zabiegu i pozwalając lekarzom efektywniej realizować zadanie."

 

Myślę, że dopiero zaczynamy poznawać możliwości tego rozwiązania dla poprawy organizacji pracy i rozumieć, jak dzięki analizie danych pochodzących z aparatury można zmienić różne elementy procedury” mówi dr Katzen. „Jednocześnie dużym ułatwieniem jest możliwość operowania uzyskanymi w czasie rzeczywistym danymi z badań  wewnątrznaczyniowych, USG czy fizjologicznych.

 

Pod wieloma względami, rozpoczynając działalność w 1987 roku, Instytut wybiegał swoją wizją daleko w przyszłość.

 

Nie można poprzestawać na teraźniejszości. Jeśli podejmujemy decyzje tylko z myślą o tu i teraz, nigdy nie będziemy gotowi na wyzwania przyszłości” podsumowuje dr Katzen.

Instytut Chorób Sercowo-Naczyniowych w Miami

Jednostka należąca do systemu sieci szpitali Baptist Health South Florida z siedzibą w Miami na Florydzie

Realizacja świadczeń w ramach zintegrowanej opieki sercowo-naczyniowej zorientowanej na potrzeby pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem technik małoinwazyjnych

30 lat współpracy z firmą Philips przy wspólnym opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych opartych na monitorowaniu badaniami obrazowymi

Działalność ukierunkowana na ograniczenie inwazyjności zabiegów, opiekę interdyscyplinarnego zespołu leczniczego i przejrzystość działania

MCVI surgical tools
MCVI - improving clinical workflows
Barry T. Katzen M.D. - Founder and Chief Medical Executive of Miami Cardiac & Vascular Institute

Opieka sercowo-naczyniowa 
z wykorzystaniem platformy do zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi Philips Azurion

Bez podziałów.
Bez granic.

 

Zawsze istnieje sposób na poprawę jakości życia.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

PRZYPISY:

[1] Wu, Shin-Yi and Green, Anthony. Projection of Chronic Illness Prevalence and Cost Inflation. RAND Corporation, October 2000

[2] Medical Expenditure Panel Survey, 2006

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.