Bez granic

Opieka zdrowotna bez ograniczeń:
Przyszłość służby zdrowia

 

Służba zdrowia ma wiele twarzy. Z jednej strony mnóstwo innowacji, genialni lekarze, światowej klasy badania, najnowsze technologie oraz zaawansowane systemy opieki w przypadku niektórych z najbardziej wymagających chorób i zabiegów. Z drugiej strony skomplikowane finanse, regulacje i sposób świadczenia opieki zdrowotnej, które w pewnym stopniu neutralizują te wszystkie zalety. Na każdym kroku napotykamy przeszkody w udzielaniu pacjentom spersonalizowanej i skutecznej opieki, które muszą pokonać i pacjenci, i placówki świadczące usługi medyczne. To także dodatkowe koszty bez faktycznej wartości dodanej.

Porozmawiajmy jak pokonać ograniczenia

Zdrowie nie zna granic. Opieka zdrowotna też nie powinna.

Porozmawiajmy jak pokonać ograniczenia

W obliczu tych wyzwań warto przyjrzeć się dużemu postępowi, który poczyniono na rzecz pokonania tych przeszkód. Na przykład system szpitalny, w ramach którego pacjenci z przewlekłymi chorobami pozostają pod codzienną opieką w domowym zaciszu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i niższym zużyciu sprzętu. Albo wiodąca placówka ochrony zdrowia wykorzystująca rozwiązania w zakresie opieki prewencyjnej dla pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii, które mają skrócić czas ich pobytu w szpitalu i zmniejszyć liczbę ponownych wizyt lekarskich, co przyczyni się do rozwiązania problemu niedostatku opieki zdrowotnej oraz pozwoli zaoszczędzić miliony złotych. Innym przykładem może być centrum sercowo-naczyniowe, w którym leczone są przypadki obarczone wysokim ryzykiem przy wykorzystaniu mniej inwazyjnych technologii i badań obrazowych, które pozwalają skrócić czas pobytu w szpitalu i poprawiają ogólną jakość życia pacjentów. A także szpital kliniczny, którego celem jest stworzenie całkowicie cyfrowej bazy próbek tkanek, która pozwoli patologom lepiej zrozumieć choroby, poprawiając przy tym jakość opieki indywidualnej i optymalizując leczenie. W Philips wiemy to wszystko, bo tam byliśmy, współpracowaliśmy z tymi placówkami w celu pokonania przeszkód, uproszczenia skomplikowanych aspektów służby zdrowia oraz opracowania bardziej jednolitego podejścia do opieki zdrowotnej, by odpowiadała ona wszystkim potrzebom ludzi.

 

Innowacje, transformacje, współpraca — to zainspirowało te placówki do połączenia sił z Philips.  Najnowsze technologie w branży i nowatorskie podejście do świadczenia opieki zdrowotnej. Nieustanne próby poprawienia jakości życia. Wizja opieki zdrowotnej bez granic, która pozwoli sprostać aktualnym wyzwaniom i uprościć system. To nas motywuje. Taki jest Philips.

Trwała współpraca kluczem do pokonania przeszkód

Choć jesteśmy doskonale świadomi tego, co ogranicza służbę zdrowia, widzimy liczne możliwości poprawy obecnego stanu rzeczy, jednak sami nie damy rady tego zmienić. Potrzebna jest ścisła i pełna zaufania współpraca, w ramach której korzyści i ryzyko będą dzielone równomiernie. Nasi klienci jasno dali nam do zrozumienia, że przy coraz bardziej złożonym charakterze służby zdrowia współpraca z przytłaczająco rozległą siecią różnorodnych dostawców i rozwiązań nie jest już praktycznym wyjściem z sytuacji. W zupełności się z tym zgadzamy.

 

W Philips partnerstwo i współpraca to coś więcej niż słowa czy zapis na zamówieniu. Dla nas prawdziwe partnerstwo to zakasanie rękawów i działanie ramię w ramię z naszymi klientami w celu opracowania i wdrożenia przydatnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej organizacji i problemów, z którymi się ona boryka. Takie podejście wymaga przejścia z transakcyjnego modelu współpracy na transformacyjny, co pozwoli na wspólne stawienie czoła wyzwaniom poszczególnych klientów. Choć każde partnerstwo z naszymi klientami jest sprawą indywidualną – tak jak ich potrzeby – nadrzędnym celem każdej współpracy jest wdrożenie przydatnych innowacji ukierunkowanych na pacjentów i jednostki świadczące opiekę zdrowotną, opracowanych, by pokonać przeszkody, uprościć system służby zdrowia i oferować więcej możliwości pacjentom i ośrodkom zdrowia, ale też całej służbie zdrowia. Zaczynamy od szczegółowej oceny istniejących możliwości i potrzeb naszych klientów, a następnie tworzymy strategię, która przygotuje ich na to, co przyniesie przyszłość. Wierzymy, że nasze podejście to partnerstwa naprawdę wyróżnia nas w tej branży.  

…relacje, jakie łączą nas z naszymi klientami, poważnie się zmieniają. Zastanówmy się wspólnie, jak możemy poprawić jakość życia ludzi. Chcemy się z Państwem podzielić naszym doświadczeniem w zakresie ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia, nowych technologii, systemów informatycznych i procesów biznesowych. Coraz częściej będziemy też oceniani przez pryzmat wyników, które Państwo osiągną.”

Frans van Houten

prezes Royal Philips

Jesteśmy świadomi, że na drodze do płynnej opieki zdrowotnej leżą liczne przeszkody. W związku z tym nie zamykamy się na nowych, potencjalnych partnerów i chętnie korzystamy z ich technologii. Choć przywiązujemy coraz większą wagę do innowacji produktowej i B+R, pracujemy również nad innowacją procesową. Nasz zespół doradczy ds. transformacji systemu ochrony zdrowia (ang. Healthcare Transformation Services) pozostaje w ścisłej współpracy z klientami, którym pomaga wdrożyć pożyteczne i zrównoważone usprawnienia kliniczne i funkcjonalne, a także stworzyć środowiska, w centrum których jest pacjent, co prowadzi do licznych ulepszeń — od oddziałów ratunkowych, przez pracownie cewnikowania, po zupełnie nowe ośrodki medyczne.

 

Fundamentem każdej współpracy jest elastyczna i kompleksowa obsługa. W wielu przypadkach udostępniamy naszym klientom zasoby kliniczne, ludzkie i techniczne, by pomóc im osiągnąć sukces. Wspólnie opracowujemy Kluczowe Wskaźniki Wykonania, które pozwalają nam mierzyć postępy w rozwiązywaniu najpoważniejszych problemów naszych klientów.
Takie podejście sprawiło, nasze rozwiązania w zakresie obrazowania i monitorowania układu sercowo-naczyniowego w ostatnich latach zawsze były na pierwszym miejscu w wielu rankingach.   

Transformacja w toku

 

Postawiliśmy sobie za cel uproszczenie systemu, by podnieść produktywność i usprawnić świadczenie opieki zdrowotnej zarówno po stronie pacjentów, jak i po stronie placówek ochrony zdrowia. Musimy sprostać wielu wyzwaniom, ale priorytetem są cztery obszary: uproszczenie sposobu gromadzenia danych i spostrzeżeń, usprawnienie metod leczenia i poprawienie jego rezultatów, ograniczenie kosztów wszędzie, gdzie to możliwe, a także poprawienie doświadczeń ze służbą zdrowia wśród pacjentów i personelu. To z pewnością trudne wyzwanie, ale jesteśmy w stanie i bardzo chcemy to osiągnąć. Nasze produkty i rozwiązania w połączeniu z praktycznym, konsultacyjnym podejściem i wielokrotnie nagradzaną obsługą, pomagają naszym klientom rozwijać się w każdym z tych obszarów.

 

Przykładowo, w obszarach wysokiego popytu na opiekę pielęgniarską opracowaliśmy zautomatyzowane narzędzia, które umożliwiają kompleksowy wgląd w stan pacjenta przy jednoczesnych uproszczeniu dokumentacji medycznej i lepszej gospodarce zasobami ludzkimi. Rozwiązanie IntelliVue Guardian z systemem wczesnego ostrzegania obejmuje innowacyjną technologię i nasze usługi kliniczne, które pomagają we wdrożeniu, zarządzaniu zmianami, szkoleniu personelu i wsparciu powdrożeniowemu.

 

Aby wesprzeć placówki w świadczeniu lepszej opieki zdrowotnej we właściwym miejscu i o właściwej porze, stworzyliśmy szereg nowych rozwiązań, które uproszczą cały proces i pozwolą im szybciej i mniej inwazyjnie diagnozować pacjentów. Takie technologie, jak IQon Spectral CT mogą pomóc lekarzom zidentyfikować uszkodzenia wątroby poprzez ulepszoną wizualizację, a trójwymiarowe modelowanie struktur anatomicznych w HeartModel ułatwia wykonanie badania USG serca oraz zmniejsza różnice parametrów, dostarczając istotnych informacji w ciągu sekund.

 

W dalszym ciągu opieramy swoje rozwiązania na technologiach laserowych, zawsze z myślą o pacjentach. Współcześni pacjenci mają więcej do powiedzenia i są bardziej wymagający niż kiedykolwiek przedtem — nie może być inaczej. Ogromną część kosztów leczenia pokrywają z własnej kieszeni. Zasługują więc na większą wygodę i satysfakcję, co jest możliwe np. dzięki rozwiązaniu Ambient Experience In-Bore MRI Suite. Rozwiązanie to poprawiło stopień zadowolenia pacjentów z ich badania MRI.

Razem możemy więcej

 

Potrzeba płynnej opieki zdrowotnej stanie się jeszcze bardziej nagląca w przyszłości, ponieważ służba zdrowia zmienia nastawienie: z opieki nad chorymi na opiekę prewencyjną i zdrowy tryb życia. Philips wykorzystuje swoją pozycję wieloletniego innowatora ukierunkowanego na spełnianie potrzeb klientów przy pomocy wielu jedynych w swoim rodzaju rozwiązań, by pacjenci, technika i poszczególne ośrodki ochrony zdrowia współgrały ze sobą w najlepszy możliwy sposób.

 

Naszymi celami są: przekraczanie granic i pokonanie przeszkód, z jakimi boryka się służba zdrowia, dostarczanie przydatnych innowacji oraz zrealizowanie naszej wizji poprawy jakości życia 3 miliardów osób do 2025 roku. Cieszymy się, że możemy pomóc tworzyć „lepsze jutro” przy użyciu naszych przełomowych innowacji, takich jak np. nasza pierwsza baza próbek tkanek, która pomoże lekarzom wykrywać i leczyć takie choroby, jak nowotwory. Ponadto pracujemy nad zastosowaniem sztucznej inteligencji i technologii systemów uczących się, aby umożliwić wcześniejsze leczenie o indywidualnych parametrach według potrzeb pacjenta — taka opieka zdrowotna jest prewencyjna, zintegrowana i precyzyjna.

 

By wyeliminować wszystkie ograniczenia opieki zdrowotnej, musimy nadal zacierać granice dzielące oddziały i specjalizacje, pracować nad przełomowymi innowacjami, usunąć wszystkie przeszkody oddzielające pacjentów od ich opiekunów, a także pokonać odległość dzielącą każde gospodarstwo domowe od placówki ochrony zdrowia. Bo dziś zdrowie nie zna granic.

Chętnie opowiemy o tym, jak przekraczamy bariery w opiece zdrowotnej oraz zaproponujemy rozwiązania, które umożliwią osiąganie lepszych efektów przy mniejszym wysiłku.

Właściwa opieka we właściwym czasie i miejscu. Ochrona zdrowia bez granic.

Hospital icon

W szpitalu....

Umożliwiając wszystkim pracownikom służby zdrowia wgląd w historię pacjenta – począwszy od diagnozy aż po cały proces leczenia – pozwalając uniknąć niepotrzebnych, powtórnych badań, a także promując współpracę. Wszystko to jest niezbędne do osiągnięcia opieki zdrowotnej bez granic. Dzięki rozwiązaniu IntelliSpace Portal jeden z największych szpitali w Stanach Zjednoczonych był w stanie skrócić czas przeprowadzania analiz o ponad 20%.  

House icon

W domu....

Pomagając przewidzieć, które osoby w podeszłym wieku będą potrzebowały karetki w ciągu najbliższych 30 dni, oraz zapewniając im prewencyjną, niedrogą opiekę, co może pomóc zmniejszyć liczbę ponownych wizyt u lekarzy specjalistów i na oddziale ratunkowym.
Pierwsze wyniki badania Partners Connected Health na temat analityki predykcyjnej CareSage w połączeniu z m.in. Philips Lifeline wskazują na możliwość zmniejszenia ponownych wizyt w ciągu 180 dni od ostatniej wizyty nawet o 40%.

child in mri
x-ray and stethoscope
doctor looking backward from screen
surgeon looking downward
surgeon looking at imaging
jogger

Bez podziałów.
Bez granic.

 

Zawsze istnieje sposób na poprawę jakości życia.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

ZASTRZEŻENIE:

Analizując dotychczasowe przypadki nie można prognozować wyników w innych sytuacjach. Uzyskane rezultaty mogą się różnić zależnie od warunków początkowych.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?