Bez granic

Bez granic. Lepsza opieka zdrowotna. 

Obrazowanie 3D w pomiarach guzów u dzieci i dorosłych

Porozmawiajmy jak pokonać ograniczenia

Zdrowie nie zna granic. Opieka zdrowotna też nie powinna.

Porozmawiajmy jak pokonać ograniczenia

Techniki obrazowania 3D wspomagają radiologię kliniczną

W diagnostyce obrazowej nastąpił ogromny postęp od czasów niskiej rozdzielczości obrazów ludzkich struktur anatomicznych i mozolnego przetwarzania danych. W 1999 r. sam obrót obrazów z tomografii komputerowej mógł potrwać pięć dni.1

 

Dzisiaj radiolog dysponuje możliwością przeskanowania organów wewnętrznych dziecka i uzyskania ich trójwymiarowej rekonstrukcji w ciągu kilku sekund. Dzięki rozwojowi techniki drukowania 3D można następnie wykorzystać te obrazy, aby obejrzeć serce pacjenta pod dowolnym kątem.

 

Na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia techniki obrazowania odmieniły radiologię pediatryczną. Niewątpliwie większa szybkość, dokładność i prostota pozwoliły usprawnić pracę, poprawić precyzyjność pomiarów i przyspieszyć podejmowanie decyzji klinicznych. Ale chyba nic nie otworzyło tak wielu nowych perspektyw jak przejście z obrazowania 2D na 3D.

 

W Szpitalu Dziecięcym w Phoenix obrazowanie 3D wykorzystuje się od kilku lat. Technologia znalazła zastosowanie w kilku obszarach opieki nad pacjentem takich jak: planowanie przedoperacyjne, badania i edukacja, wsparcie pacjenta oraz rodziny – także w przypadku pacjentów pediatrycznych.

 

W Zakładzie Radiologii dołożyliśmy ogromnych starań, aby przystępnie przedstawiać dane obrazowe osobom, które z nich korzystają." mówi dr Richard Towbin, dyrektor Zakładu Radiologii w Szpitalu Dziecięcym w Phoenix.
Wszystkie dane cyfrowe, które uzyskujemy, możemy przetworzyć na obraz trójwymiarowy i w tej postaci wyświetlać. Potem te unikalne materiały służą lekarzom przy podejmowaniu decyzji, które mają poprawić skuteczność leczenia.”

Droga od 2D do 3D

Proces, który prowadzi do uzyskania wirtualnego obrazu 3D wyświetlanego na ekranie komputera, rozpoczyna się od tomografii komputerowej albo rezonansu magnetycznego. Wyniki tych badań są przetwarzane przez narzędzie do zaawansowanej wizualizacji obrazów Philips IntelliSpace Portal, które umożliwia radiologom importowanie obrazów 2D i 3D, ich segmentację, efektywne dokonywanie pomiarów i stawianie rozpoznań szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Do uzyskania wydruku 3D niezbędna jest zaawansowana technologia. Najpierw tomografia komputerowa albo rezonans magnetyczny na urządzeniach Philipsa, następnie obróbka danych z pomocą platformy IntelliSpace, a w tym bardzo zaawansowana technicznie segmentacja obrazu przeprowadzana w naszym Laboratorium 3D. Zabiera to trochę czasu, ale cała technologia jest w naszych rękach. Gdybyśmy nie mogli polegać na segmentacji wykonywanej dzięki IntelliSpace Portal, stalibyśmy w miejscu." mówi dr Dianna Bardo, dyrektor Zakładu Rezonansu Magnetycznego Ciała i współdyrektor Laboratorium Innowacji 3D w Szpitalu Dziecięcym w Phoenix.

 

Sztandarowym przykładem obiektu trudnego do zmierzenia są guzy, z uwagi na ich często nietypowe rozmiary i kształty. Obecne procedury wymagają dokonywania pomiarów guzów z uwzględnieniem wszystkich 3 wymiarów: długości, szerokości i wysokości.

 

Po pierwsze, spojrzenie na płaski dwuwymiarowy obraz może nie wystarczyć, by klinicysta zyskał realistyczny, pełny wgląd w naturę patologii serca, wątroby czy złamanej kości." mówi dr Bardo.
Poprosiliśmy 11 radiologów o wykonanie pomiarów 100 guzów u 100 różnych pacjentów. W ich obserwacjach dotyczących kształtu guza znalazły się istotne rozbieżności. Pomiary liniowe, które wykonali na podstawie tych samych obrazów, dały różne wyniki. W niektórych przypadkach różnica w szacowanej objętości guza  dochodziła do 1 litra.”

Zastosowania druku 3D w radiologii

Wykorzystanie technik 3D pozwala radiologom z Phoenix dokładnie określić wymiary guza, a lekarzom prowadzącym dostrzec subtelne zmiany jego rozmiaru lub kształtu, które zachodzą z czasem lub pod wpływem leczenia. Dzięki precyzji obrazowania 3D onkologowie są w stanie wybrać optymalną terapię i ustalić, czy jej zastosowanie skutkuje zmniejszeniem guza.

 

Kiedy tworzę trójwymiarowy model guza, serca albo kości w naszym laboratorium 3D, uzyskuję obraz natychmiast. Jest on czytelny dla każdego." mówi dr Bardo.
Również dla pacjenta, który może się mu dobrze przyjrzeć, a przez to prędzej zrozumieć chorobę oraz sens proponowanej terapii. Z wiedzy tej korzystają  wszyscy: chirurdzy, radiolodzy, pozostali lekarze.”

 

Innowacje w przetwarzaniu obrazu oraz ewolucja od technologii 2D do 3D zapewniły większą precyzję. W Szpitalu Dziecięcym w Phoenix obrazy diagnostyczne uzyskuje się w Laboratorium Innowacji 3D. Trafiają one następnie do Kardiologicznego Laboratorium Druku 3D, które wykorzystuje zaawansowane techniki obróbki obrazu, aby tworzyć na podstawie obrazów trójwymiarowe obiekty. Powstałe w ten sposób dokładne repliki uszkodzonych serc, kończyn, innych organów wewnętrznych, a nawet guzów pomagają lekarzom przygotować się do skomplikowanych zabiegów.

 

Przykładowo, kardiochirurdzy mogą zobaczyć poszczególne segmenty serca z pomocą obrazu 3D albo wziąć do ręki trójwymiarowy wydruk całego organu. Jedno i drugie może im pomóc lepiej zrozumieć skomplikowanych stosunki anatomiczne przed operacją.

 

Przetwarzamy obrazy w pracowni radiologii, dokonujemy rekonstrukcji i segmentacji struktur anatomicznych, a potem przesyłamy wyniki drogą elektroniczną do naszego Kardiologicznego Laboratorium Druku 3D. Jeżeli chirurg, pacjent lub jego rodzina czują potrzebę, by dokładnie poznać budowę konkretnego serca, możemy dostarczyć jego wydruk 3D. Lekarz lub członek rodziny może do rąk otrzymać wierny model serca konkretnego pacjenta." opowiada Justin Ryan, naukowiec z Kardiologicznego Laboratorium Druku 3D w Phoenix.

 

Modele pomagają rodzicom zrozumieć, jakie operacje przechodzą ich dzieci. Przydają się również do szkolenia studentów medycyny i rezydentów.
Model 3D można wykorzystać na mnóstwo sposobów. Dziecko może zabrać model do szkoły i opowiedzieć o nim klasie. Można go mieć na sali podczas przygotowania do operacji albo przynieść go do przychodni, co pomoże edukować rodzinę pacjenta. Każde zastosowanie bezproblemowo wpasowuje się w życie dziecka, co odpowiada założeniom holistycznej opieki nad pacjentem. A wszystko zaczyna się od radiologii." – zauważa dr Ryan.

Zwiększanie wydajności i ograniczanie strat

Obecnie szpitalom zależy na ograniczaniu strat, a obrazowanie diagnostyczne może potencjalnie zwiększyć efektywność funkcjonowania placówki. W latach 1996–2010 liczba przeprowadzanych tomografii komputerowych w Stanach Zjednoczonych wzrosła niemal trzykrotnie, od 52 do 149 badań na 1000 pacjentów. Jak mówi dr Towbin, przejście na obrazowanie 3D stwarza szansę na ograniczenie liczby powtórek badań w Szpitalu Dziecięcym w Phoenix, bo personel medyczny jest w stanie uzyskać i zrozumieć więcej informacji na podstawie każdego obrazu.

 

Wszelkie technologie, czy to z zakresu informatyki, biznesu czy analizy, z których korzystamy za sprawą firmy Philips, umożliwiają nam lepszy wgląd w nasze działania i identyfikację obszarów, w których jesteśmy mało efektywni. A to pozwala nam wprowadzać zmiany, ograniczać straty i zwiększać wydajność." wylicza dr Towbin.
3D to świetny przykład. Obecnie możemy przeprowadzać mniej badań obrazowych, bo znaleźliśmy odpowiedzi na pytania, które w czasach danych 2D pozostawały zagadką.”

Zobacz, jak Szpital Dziecięcy w Phoenix

pokonuje bariery w radiologii pediatrycznej

PCH Video

Do uzyskania wydruku 3D niezbędna jest zaawansowana technologia. Najpierw tomografia komputerowa albo rezonans magnetyczny na urządzeniach Philipsa, następnie obróbka danych z pomocą narzędzia IntelliSpace Portal.”


Dr Richard Towbin

Dyrektor Radiologii w Szpitalu Dziecięcym w Phoenix

Zaawansowana wizualizacja dzięki systemowi IntelliSpace Portal firmy Philips

Bez podziałów.
Bez granic.

 

Zawsze istnieje sposób na poprawę jakości życia.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

ZASTRZEŻENIE:  

Analizując dotychczasowe przypadki nie można prognozować wyników w innych sytuacjach. Uzyskane rezultaty mogą się różnić zależnie od warunków początkowych.

 

PRZYPISY:
1 Radiographics, ‘Radiologic Professionalism in Modern Health Care’, Anastasia L. Hryhorczuk, MD, Kate Hanneman, MD1, Ronald L. Eisenberg, MD, JD, Elaine C. Meyer, RN, PhD, Stephen D. Brown, MD

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?