Bez granic
video

Większa precyzja. Mniejsze marnotrawstwo.

Znoszenie barier w radiologii pediatrycznej

Wobec ogromnych wyzwań, jakimi są postępujące procesy starzenia się społeczeństw na całym świecie oraz coraz powszechniejsze zachorowania o charakterze przewlekłym, służba zdrowia znajduje się pod rosnącą presją na uzyskiwanie lepszych wyników leczenia w sposób bardziej efektywny, szczególnie w ramach nowszych modeli rozliczeń opartych na wartości świadczonych usług.

Phoenix Children's Hospital Logo

Porozmawiajmy jak pokonać ograniczenia

Zdrowie nie zna granic. Opieka zdrowotna też nie powinna.

Porozmawiajmy jak pokonać ograniczenia

Innowacje w obszarze radiologii pediatrycznej w Szpitalu Dziecięcym w Phoenix

 

Mało która specjalizacja kliniczna pozostaje odporna na te wyzwania, ale w dziedzinie pediatrii są one szczególnie duże – systemy służby zdrowia mają zapewniać doskonałą, przyjazną rodzinie opiekę nad małymi pacjentami mającymi szczególne potrzeby lecznicze, które często wymagają dodatkowego czasu, monitorowania, zastosowania specjalistycznych środków1 oraz specjalnie wyszkolonego personelu lekarskiego, który wyróżnia się wyczuciem i umiejętnością zrozumienia dzieci w różnym wieku.
 

Według szacunkowych danych dzieci cierpiące na poważne, złożone choroby przewlekłe w Stanach Zjednoczonych stanowią tylko 10% przyjmowanych pacjentów, ale odpowiadają za 41% kosztów hospitalizacji2.
 

Szpital Dziecięcy w Phoenix jest szóstym co do wielkości szpitalem pediatrycznym w Stanach Zjednoczonych zatrudniającym ponad 1000 lekarzy. Realizuje on na światowym poziomie świadczenia zdrowotne w obszarze opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej, medycyny urazowej, ratunkowej oraz w stanach nagłych na rzecz dzieci i rodzin mieszkających w stanie Arizona i w całym regionie południowo-zachodnim. Jako jeden z największych szpitali dziecięcych w kraju placówka w Phoenix zapewnia opiekę w ramach 75 specjalizacji pediatrycznych.

Pracownia radiologiczna w centrum procesu klinicznego


Większość realizowanych przez placówkę świadczeń wymaga wykonania dokładnych zdjęć, dzięki którym można śmiało postawić prawidłową diagnozę, dlatego Szpital Dziecięcy oparł usługi w zakresie diagnostyki obrazowej na zaawansowanych rozwiązaniach technicznych, stając się liderem w stosowaniu najnowszych osiągnięć medycyny pediatrycznej. Pracownia radiologiczna uważana jest za centralny element procesu, tzn. centralne repozytorium, z którego wszystkie jednostki szpitalne korzystają w celu uzyskania na czas dokładnych obrazów diagnostycznych dotyczących leczonych pacjentów.

 

Na ostateczną dokładność, bezpieczeństwo i czas wykonania badania obrazowego ma wpływ szereg czynników wynikających ze specyfiki procedury diagnostycznej w szpitalu pediatrycznym. Liczą się m.in. ochrona pacjenta dzięki dobraniu odpowiedniej dawki promieniowania, szybkie przetwarzanie obrazu i realizacja poszczególnych czynności, ograniczenie możliwości poruszania się i stabilne ułożenie dziecka do badania w celu wykonania najwyższej jakości zdjęcia, a także zapewnienie odpowiedniego komfortu różnym pacjentom leczonym w placówce.

Zajmujemy się noworodkami, niemowlętami, dziećmi – od najmłodszych aż po nastolatki i młodzież wkraczającą w dorosłość. Każda z tych grup ma inną wrażliwość i inne potrzeby. Dla nas oznacza to trudne wyzwania w zakresie planowania. Musimy dostosować naszą pracę do różnych grup wiekowych, ponieważ ich schorzenia i problemy są różne, tak samo jak różne są metody ich leczenia."

lek. med. Richard Towbin

Dyrektor Oddziału Radiologii Szpitala Dziecięcego w Phoenix

Liderzy radiologii dziecięcej

 

Wobec szeregu wyzwań stojących przed placówkami pediatrycznymi strategiczna współpraca z partnerem otwiera nowe, innowacyjne możliwości poszerzenia zakresu usług diagnostyki obrazowej i budowy nowych modeli opieki.

 

10 lat temu szpital PCH nawiązał długofalową współpracę z firmą Philips, która na początku 2017 roku przerodziła się w długoterminowe partnerstwo strategiczne. Zawarta na okres 15 lat umowa to pierwsza tego rodzaju forma współpracy firmy Philips z samodzielnym systemem szpitala dziecięcego obejmująca systemy diagnostyki obrazowej, monitorowania stanu pacjenta, informatyki klinicznej, a także kompleksowy wachlarz usług doradztwa klinicznego i biznesowego. Dzięki dostępowi do najnowszych nowatorskich rozwiązań firmy Philips Szpital Dziecięcy w Phoenix zyskuje w ramach współpracy „strategiczną perspektywę” jako nowocześniejsza placówka służby zdrowia oraz wsparcie w udzielaniu pacjentom najwyższej jakości świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Szpital w Phoenix i Philips wspólnie opracowały i przetestowały nowe, dopasowane do wymiarów pacjenta pediatrycznego i odpowiednie dla danej grupy wiekowej lub badanego organu protokoły dawkowania do aparatów diagnostycznych. Badania i rozwiązania techniczne w zakresie ustalania poziomów dawek przy wykorzystaniu metod iteracyjnej rekonstrukcji tomograficznej i wieloenergetycznej spektralnej tomografii komputerowej wraz z protokołami badań TK i RM uwzględniającymi specyfikę pacjentów pediatrycznych stanowią obecnie standard dla aparatów Philips oferowanych na całym świecie.

 

W Szpitalu Dziecięcym w Phoenix dominuje myślenie przyszłościowe – staramy się nie poprzestawać na tym, co udało się osiągnąć wczoraj czy w zeszłym miesiącu” mówi Dianna Bardo, specjalista radiolog dziecięcy ze Szpitala Dziecięcego w Phoenix.
Dla najmłodszych pacjentów staramy się uzyskać to, co do niedawna było tworzone tylko z myślą o dorosłych.

 

Szpital Dziecięcy w Phoenix postawił sobie za cel wykorzystywanie technologii do realizacji „szerszego i pełniejszego zakresu najwyższej klasy świadczeń medycznych” oraz rozwijania nowatorskich metod diagnostycznych. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych ma nieocenione znaczenie z punktu widzenia zdolności badawczych placówki, wsparcia personelu klinicznego i budowania środowiska, w którym technologia daje impuls i motywację dla procesów innowacyjnych, eliminując jednocześnie systemowe marnotrawstwo i niewydolność.

 

Połączenie naszych osiągnięć technologicznych, nowatorskich rozwiązań i nowoczesnego oprogramowania umożliwia nam analizę posiadanych danych, co pozwala maksymalnie podnieść efektywność w każdej sferze działania” tłumaczy dr Towbin.
Jesteśmy teraz w stanie lepiej zrozumieć powiązania anatomiczne, stawiać lepsze diagnozy i uzyskiwać nowe dane, co wcześniej nie było nieosiągalne. Także dzięki temu dużo lepiej realizujemy swoje zadania jako oddział radiologii, mając możliwość świadczenia opieki pediatrycznej na najwyższym poziomie.”

Innowacje w obrazowaniu 3D

 

Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie przetwarzania obrazu i ewolucja od technologii 2D do technologii 3D przyniosły większą dokładność diagnostyki obrazowej. Korzystając z platformy zaawansowanej wizualizacji IntelliSpace Portal firmy Philips, specjaliści radiologii szpitala PCH mogą wykonywać zdjęcia 2D i 3D, prowadzić efektywne pomiary i pewnie ustalać rozpoznanie.

 

Spojrzenie na 2-wymiarowe zdjęcie może nie wystarczyć, aby lekarz zyskał dokładną orientację w rzeczywistym procesie chorobowym” wyjaśnia dr Bardo.
Dzięki technice obrazowania wirtualnego 3D jesteśmy w stanie uwidocznić szczegóły anatomiczne w sposób bardziej czytelny, czy będzie to serce, wątroba czy złamana kość.”

 

Działająca przy Szpitalu Dziecięcym w Phoenix pracownia kardiologiczna druku 3D – Cardiac 3D Print Lab – oferuje usługi druku 3D i zaawansowanej obróbki obrazów z systemów firmy Philips, które pomagają lekarzom przygotować się do przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów. Tworzone są dokładne modele chorego serca, dotkniętych wadami kończyn, uszkodzonych organów wewnętrznych, a nawet zmian nowotworowych.

 

Technologia 3D pozwala radiologom ze Szpitala Dziecięcego w Phoenix ustalić dokładne wymiary guza, a lekarzom rozpoznać subtelne zmiany jego wielkości i kształtu na przestrzeni czasu w toku leczenia. Dzięki wyjątkowej precyzji techniki obrazowania 3D onkolodzy mogą określić najbardziej optymalny plan leczenia i ustalić, czy zastosowana terapia prowadzi do zmniejszenia się zmiany nowotworowej u pacjenta.

 

Opracowując w naszej pracowni 3D trójwymiarowy model guza lub też model serca czy kości, zyskuję od razu pełny obraz. Będzie on zrozumiały dla każdego – zrozumie go pacjent, [jego] rodzic, lekarz prowadzący [pacjenta], chirurg dokonujący zabiegu naprawczego i radiolodzy – wszyscy będą mieli właściwe wyobrażenie o sytuacji” dodaje dr Bardo.

Szpital Dziecięcy w Phoenix

Szósty co do wielkości szpital dziecięcy w Stanach Zjednoczonych zatrudniający ponad 1000 lekarzy w 75 specjalizacjach pediatrycznych

Światowy poziom świadczeń zdrowotnych w obszarze opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej, medycyny urazowej, ratunkowej oraz w stanach nagłych na rzecz dzieci i rodzin mieszkających w stanie Arizona i w całym regionie południowo-zachodnim

15 lat współpracy z firmą Philips w zakresie systemów obrazowania, monitorowania pacjentów, informatyki klinicznej i usług doradczych

Dzięki temu lepiej realizujemy swoje zadania jako oddział radiologii, mając możliwość świadczenia opieki pediatrycznej na najwyższym poziomie."

 

lek. med. Richard Towbin

Dyrektor Oddziału Radiologii Szpitala Dziecięcego w Phoenix

Phoenix Cardiac 3D Print Lab
Richard Towbin - Phoenix Division chief of radiology
Phoenix Children’s Hospital
There's always a way to make life better

Zaawansowana wizualizacja dzięki systemowi IntelliSpace Portal firmy Philips

Bez podziałów.
Bez granic.

 

Zawsze istnieje sposób na poprawę jakości życia.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?