Bez granic
video

Wczesne ostrzeganie. Lepsza opieka.

Niższy poziom interwencji medycznej na oddziale

W 2013 roku w Szpitalu w Saratodze, w stanie Nowy Jork, dokonano reorganizacji Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Zbadano wówczas problem pogarszania się stanu zdrowia pacjentów w całym szpitalu z myślą o ograniczeniu liczby skierowań na OIOM.
O ile na oddziale intensywnej terapii stan pacjentów jest ściśle monitorowany, na oddziałach ogólnych procesy i protokoły miewają charakter bardziej manualny i okresowy. Jak w większości szpitali, w placówce w Saratodze priorytetowe znaczenie ma bezpieczeństwo pacjenta.

Saratoga Hospital logo

Porozmawiajmy jak pokonać ograniczenia

Zdrowie nie zna granic. Opieka zdrowotna też nie powinna.

Porozmawiajmy jak pokonać ograniczenia

Reagowanie na niepożądane zdarzenia w szpitalu

Od lat 80. ubiegłego wieku Szpital w Saratodze zdołał się przekształcić w prężnie działającą instytucję prowadzącą stale rozwijaną sieć usług ochrony zdrowia, w tym w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej, opieki w stanach nagłych, medycyny pracy, zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji, onkologii, a także w ramach nowego społecznego ośrodka zdrowia. Zwiększona w tym okresie kadra lekarska i pielęgniarska wspierana rozwiązaniami technologicznymi świadczy na rzecz mieszkańców znacznie szerszy zakres usług opieki zdrowotnej.

 

Najnowszą inwestycją służącą spełnieniu potrzeb społeczności w zakresie opieki zdrowotnej był wart miliony dolarów projekt zakładający powstanie liczącego 19 łóżek nowego OIOM wraz z całościową modernizacją bloku operacyjnego powiększanego o 10 sal operacyjnych.

 

Przy okazji remontu generalnego OIOM Diane Bartos, dyrektor administracyjny Oddziału Intensywnej Opieki Sercowo-Naczyniowej Szpitala w Saratodze, przeprowadziła badanie dotyczące zdarzeń z udziałem pacjentów na wszystkich oddziałach, którego wynikiem było stwierdzenie potrzeby większego wsparcia personelu pielęgniarskiego zajmującego się takimi zdarzeniami, także występującymi poza OIOM. Badanie wykazało możliwość zastosowania na oddziale ogólnym rozwiązań technicznych pozwalających zmniejszyć prawdopodobieństwo powrotu pacjenta na OIOM.

 

Co roku w amerykańskich szpitalach ma miejsce 440 tys. zdarzeń niepożądanych przyczyniających się do śmierci pacjenta, którym można zapobiec.1

Stan pacjenta zaczął się pogarszać, przy czym niekiedy ze strony pacjenta były oznaki, że coś jest nie tak, ale nie zostały one odebrane przez personel pielęgniarski.”

Diane Bartos

Dyrektor administracyjny, Oddział Intensywnej Opieki Sercowo-Naczyniowej Szpitala w Saratodze

Instalacja systemu wczesnego ostrzegania

 

Zdarzenie niepożądane wymaga zwykle wysokiego poziomu interwencji medycznej w przypadku zatrzymania oddechu lub akcji serca pacjenta. Celem każdej placówki szpitalnej jest obniżenie poziomu interwencji dzięki podejmowaniu działania w chwili, gdy stan ogólny pacjenta ulega pogorszeniu. Badanie pokazało, że 66%2 pacjentów, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, wykazuje oznaki i objawy nawet 6 godzin przed zaistnieniem zdarzenia, jednak lekarze są powiadamiani tylko w 25% przypadków.

 

Szpital w Saratodze postawił sobie za cel podniesienie jakości opieki pielęgniarskiej przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych umożliwiających personelowi podejmowanie interwencji o znaczeniu krytycznym – z jednoczesną pewnością, że uzyskiwane dane pozwolą na znacznie szybszą reakcję. Wcześniej trudno było na podstawie odczytu parametrów życiowych pacjenta stwierdzić, że jego stan się pogarsza.

 

Owszem, wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z poważną sytuacją, nawet zanim jeszcze została wezwana pomoc. Stan pacjenta zaczął się bowiem pogarszać, przy czym niekiedy ze strony pacjenta były objawy, że coś jest nie tak, ale niekoniecznie zostały one odebrane przez personel pielęgniarski” wyjaśnia dr Bartos.

Zmniejszenie liczby zdarzeń z udziałem pacjentów

 

Rozwiązaniem okazała się instalacja automatycznego systemu wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Solution Philips, opartego na wskaźniku wczesnego ostrzegania (Early Warning Scoring – EWS), który może pomóc lekarzom w identyfikacji subtelnych oznak pogarszającego się stanu klinicznego pacjenta na kilka godzin przed potencjalnym wystąpieniem zdarzenia niepożądanego.

 

Instalacja systemu IntelliVue Guardian Solution firmy Philips w Szpitalu w Saratodze przebiegała w dwóch etapach w okresie od 2013 roku do 2015 roku na dwóch oddziałach. Urządzenia monitorujące IntelliVue MP5SC firmy Philips zostały zamontowane przy każdym łóżku. Rejestrowane przez nie parametry życiowe są monitorowane przez program komputerowy Guardian za pośrednictwem jednostki centralnej. System wykrywa wczesne oznaki pogorszenia stanu ogólnego, uruchamia obliczenia wartości wskaźnika EWS i ostrzega personel medyczny.

 

Analizowane są parametry życiowe i każdy nieprawidłowy wynik otrzymuje ocenę punktową wraz z oceną łączną. Jeśli potrzebna jest pomoc zespołu szybkiego reagowania, pracownicy OIOM przystąpią do działania na podstawie uzyskanego wskaźnika, a dyżurny personel pielęgniarski wraz z lekarzami podejmie obserwację” wyjaśnia dr Bartos. „System jest intuicyjny, pokazuje personelowi pielęgniarskiemu, co się dzieje, pomagając pewnie podjąć właściwą decyzję.”

 

Wdrożenie technologii wczesnego ostrzegania pozwoliło osiągnąć klinicznie istotne obniżenie poziomu interwencji medycznej, a na oddziale ortopedycznym w ciągu czterech lat od instalacji nie odnotowano żadnych poważnych interwencji.

 

Staramy się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo opieki zdrowotnej – pragniemy w ogóle nie dopuścić do pogorszenia się stanu ogólnego pacjenta” mówi dr Bartos.
W ramach świadczeń, podejmując interwencje, dążymy do zapewnienia maksymalnie bezpiecznego środowiska opieki. Czas pokazał – najbardziej wyraźnie tuż po wprowadzeniu systemu wczesnego ostrzegania, że zdołaliśmy drastycznie zmniejszyć liczbę poważniejszych interwencji.”

Szpital w Saratodze

Placówka regionalna świadcząca usługi na rzecz rosnącej społeczności 240 tys. mieszkańców stanu Nowy Jork, dysponująca 171 łóżkami i personelem liczącym ponad 400 lekarzy w 21 ośrodkach w ramach 52 specjalizacji

Na przestrzeni ostatnich 40 lat liczba ludności hrabstwa systematycznie rosła, przy czym procentowo największy wzrost odnotowano w Saratoga Springs (31,5%), które pozostaje najszybciej rozwijającym się miastem w stanie3

W ramach systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej IDN szpital przygotowuje się na zwiększone zapotrzebowanie ze strony pacjentów, w związku z rosnącą powszechnością chorób przewlekłych i procesem starzenia się społeczeństwa

Staramy się zapewnić bezpieczeństwo opieki zdrowotnej oraz nie dopuścić do pogorszenia się stanu ogólnego pacjenta."

 

Diane Bartos

Dyrektor administracyjny,
Oddział Intensywnej Opieki Sercowo-Naczyniowej Szpitala w Saratodze

Saratoga patient

Automatyczny system wczesnego ostrzegania z rozwiązaniem IntelliVue Guardian firmy Philips

Bez podziałów.
Bez granic.

 

Zawsze istnieje sposób na poprawę jakości życia.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

ZASTRZEŻENIE:
Analizując dotychczasowe przypadki nie można prognozować wyników w innych sytuacjach. Uzyskane rezultaty mogą się różnić zależnie od warunków początkowych.

 

PRZYPISY:

[1] James, JT. A New, Evidence-based Estimate of Patient Harms Associated with Hospital Care. Journal of Patient Safety: September 2013 - Volume 9 - Issue 3 - p 122–128.

[2] Franklin C, Mathew J. Developing strategies to prevent in hospital cardiac arrest: analyzing responses of physicians and nurses in the hours before the event. Crit Care Med. 1994;22(2):244-247

[3] Albany Business Review, 2017 – ‘New Census estimates show upstate falling further behind in population’ 

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.