Zmniejszanie liczby alarmów 

niewymagających interwencji na oddziale intensywnej terapii pacjentów dorosłych

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

Dane kontaktowe

*
*
*
*

Firma/Placówka

*
*
*

Podejście zespołowe do redukcji skutków alarmów niewymagających interwencji na

oddziale intensywnej terapii pacjentów dorosłych

 

Autorzy: Justin Yeh, BA; Ruth Wilson, MHS, RNC-NIC, NE-BC; Lufei Young, PhD, APRN; Lisa Pahl, MSN, RN; Steven Whitney, MSN, RN, CCRN; Kevin C. Dellsperger, MD, PhD; Pascha E. Schafer, MD

 

Za Journal of Nursing Care Quality, 10 września 2019 r. (publikacja przed oddaniem do druku)

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie: alarmy niewymagające interwencji stanowią ponad 70% wszystkich alarmów i obniżają bezpieczeństwo pacjentów. W nielicznych badaniach opisano podejścia stosowane w celu wdrożenia i utrzymania skutecznych sposobów redukcji alarmów w warunkach klinicznych.

 

Wstęp: w badaniu sprawdzono, czy interdyscyplinarne podejście zespołowe pozwala na praktyczne wdrożenie i utrzymanie skutecznych sposobów redukcji alarmów w warunkach klinicznych na oddziale intensywnej terapii pacjentów dorosłych. Metody: prospektywne badanie kohortowe typu „przed i po”, z powtarzanymi pomiarami w okresie odniesienia (przed interwencją) oraz po fazie I i II interwencji. Ustawienia dla najczęściej występujących, niewymagających interwencji alarmów arytmii i parametrów przyłóżkowych zostały dostosowane odpowiednio w fazie I i II.

 

Wyniki: liczba wszystkich alarmów zmniejszyła się o 40% w ciągu 14 dni od wdrożenia obu faz podejścia. Liczba najczęściej występujących, niewymagających interwencji alarmów parametrów zmniejszyła się o 47%, a alarmów arytmii o 46%.

 

Wnioski: interdyscyplinarne podejście zespołowe pozwala na praktyczne wdrożenie i utrzymanie skutecznych sposobów zarządzania alarmami na poziomie systemowym, ograniczających zjawisko „zmęczenia alarmami”.

 

Alarmy sygnalizowane przez systemy monitorowania parametrów życiowych informują lekarzy o zmianach stanu pacjenta1. Alarmy te pozwalają na podjęcie odpowiednich działań klinicznych w celu zapobieżenia niekorzystnym skutkom. Ustalony próg wyzwalania tych alarmów w warunkach intensywnej opieki medycznej często przedkłada czułość nad swoistość w celu zmniejszenia liczby alarmów fałszywie ujemnych. Efektem jest sygnalizowanie dużej liczby alarmów niewymagających interwencji2,3.

 

Alarmy niewymagające interwencji obejmują alarmy fałszywie dodatnie, które niedokładnie informują o stanie pacjenta, lub alarmy prawdziwie dodatnie, w których pomimo zmiany stanu fizjologicznego pacjenta żadne działanie kliniczne nie jest uzasadnione. W warunkach intensywnej terapii alarmy niewymagające interwencji stanowią ponad 70% alarmów i powodują sygnalizowanie dużej liczby alarmów4,5. Wysoki odsetek alarmów niewymagających interwencji przyczynia się do dobrze opisanego zjawiska „zmęczenia alarmami”, kiedy to zmniejsza się wrażliwość i skłonność do reagowania personelu medycznego na alarmy z powodu ich zbyt częstego występowania6.

 

Zmęczenie alarmami jest w ostatnich latach uznawane za coraz ważniejszy problem dla bezpieczeństwa pacjentów. Alarmy niewymagające interwencji mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, a ich skutki mogą mieć różną wagę — od zakłócenia opieki po wyłączenie alarmów ostatecznie prowadzące do śmierci pacjenta7–9. Szacuje się, że nawet 28% zgonów pacjentów związanych z alarmami jest spowodowanych rozproszeniem uwagi operatorów urządzeń, w tym zmęczeniem alarmami6.

 

Śmierć pacjenta jest najpoważniejszym skutkiem nadmiernej liczby alarmów, ale nie jedynym. Dźwięki alarmów elektronicznych przyczyniają się do zaburzeń snu u pacjentów, co może mieć wpływ na proces leczenia i powrót do zdrowia10. Częste alarmy odbijają się również negatywnie na personelu medycznym. Ankietowane pielęgniarki z oddziałów intensywnej terapii stwierdziły, że hałas emitowany przez alarmy wpływa na wyniki ich pracy i zdrowie.

 

W efekcie 56% pielęgniarek przyznało się, że ignoruje alarmy, a 49% że zmniejsza ich głośność tak, aby były niesłyszalne11,12. Takie reakcje, wraz z opóźnionym czasem reakcji, mogą wywoływać negatywne skutki u pacjentów13. Ze względu na nagłośnienie niektórych przypadków w mediach i obecność danych wskazujących na jego rozpowszechnienie, problem zmęczenia alarmami ma znaczenie ogólnokrajowe: Komisja Wspólna (Joint Commission) pierwotnie uznała zarządzanie alarmami za Narodowy Cel Bezpieczeństwa Pacjentów 2014 z dodatkową aktualizacją w 2017 roku w celu poprawy bezpieczeństwa alarmów14.

 

Przeczytaj cały artykuł tutaj: Team-Based Intervention to Reduce the Impact of Nonactionable Alarms in an Adult Intensive Care Unit (Podejście zespołowe do redukcji skutków alarmów niewymagających interwencji na oddziale intensywnej terapii pacjentów dorosłych)

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?