Zarządzanie alarmami i ograniczanie hałasu

Zarządzanie alarmami i ograniczanie hałasu

Ograniczenie liczby alarmów niewymagających interwencji i zjawiska „zmęczenia alarmami” przy jednoczesnej standaryzacji procesów zarządzania nimi

Tak zwane „zmęczenie alarmami” jest coraz większym problemem w ochronie zdrowia. Dodatkowe technologie często zwiększają liczbę alarmów, z których wiele nie wymaga interwencji. Te uciążliwe alarmy mogą zakłócać przebieg pracy i opiekę nad pacjentem, przeszkadzać pacjentom podczas powrotu do zdrowia i powodować zmęczenie alarmami u personelu medycznego, co może prowadzić do niewłaściwych praktyk w zakresie reagowania na alarmy.
 

Inicjatywa Joint Commission’s National Patient Safety Goal on Alarm Management1 skupia się na poprawie bezpieczeństwa klinicznych systemów alarmowych i nakreśla kluczowe elementy wydajności, których spełnienia oczekuje się od akredytowanych instytucji. Nasi konsultanci zapewniają strategiczne doradztwo i praktyczne wsparcie wdrożeniowe mające na celu ograniczenie liczby alarmów niewymagających interwencji i powodujących niepotrzebny hałas przy jednoczesnej standaryzacji procesów zarządzania alarmami.

 

Najważniejsze zalety:

  • Kompleksowa ocena bieżących praktyk, w tym analiza danych
  • Uszeregowane pod względem ważności rekomendacje wraz ze wsparciem wdrożeniowym
  • Zmniejszenie liczby uciążliwych alarmów i niepotrzebnego hałasu skutkujące poprawą zadowolenia pacjentów i potencjalnie wskaźników HCAHPS
  • Pomoc w osiągnięciu zgodności z wymogami Joint Commission’s National Patient Safety Goal on Alarm Management

Innowacyjne podejście

Zarządzanie alarmami i hałasem to złożone wyzwania, powiązane z wieloma aspektami świadczenia opieki. Nasze programy rozpoczynają się od zbierania i analizy danych, ponieważ dają one cenny wgląd w sytuację i są uważane za podstawę skutecznej strategii w zakresie alarmów.
 

Następnie przeprowadzamy dogłębną ocenę stanu obecnego obejmującą personel, procesy i praktyki, technologię i kulturę pracy. Na kolejnym etapie opracowujemy długoterminową, zrównoważoną strategię zarządzania alarmem i hałasem, która jest zgodna z celami organizacji.

 

Analiza danych ilościowych i jakościowych

Wykorzystując sprawdzone metodologie analityczne, analitycy danych dokonują przeglądu stanu wyjściowego, który jest następnie oceniany i interpretowany przez naszych ekspertów merytorycznych. Nasz zespół kontaktuje się na bieżąco z personelem klinicznym i spotyka się z kierownictwem w celu uzyskania kompleksowej perspektywy jakościowej. Ocena obejmuje następujące elementy:
 

  • Aktualne procesy i schematy, modele opieki i grupy pacjentów
  • Aktualne możliwości techniczne i wykorzystanie technologii, ich ustawienia domyślne i konfiguracje
  • Aktualna kultura pracy na oddziale, w szpitalu i całym systemie związana z bezpieczeństwem pacjentów i zgłaszaniem fałszywych/niezasygnalizowanych alarmów

Więcej niż ocena

Wykorzystując naszą unikalną metodologię współtworzenia, podejmujemy współpracę z kierownictwem i personelem pierwszej linii w celu ustalenia priorytetów w zakresie możliwości poprawy oraz opracowania strategii zarządzania alarmami i hałasem na poziomie całej organizacji. Takie podejście sprzyja uzyskaniu konsensusu i akceptacji na wszystkich szczeblach organizacji. Nasi konsultanci pomagają we wdrożeniu i udzielają wsparcia na miejscu podczas inicjacji programu.
 

Po wdrożeniu zostaje przeprowadzona ocena skutków zmian wraz z analizą danych.

Wyniki*

Firma Philips wdrożyła strategiczne i zrównoważone programy zarządzania alarmami, które przyniosły następujące rezultaty:

 

  • Modyfikacja ustawień domyślnych i konfiguracji w celu zminimalizowania zakłóceń w pracy spowodowanych alarmami niewymagającymi interwencji
  • W ciągu 3 pierwszych miesięcy w AU Health osiągnięto redukcję liczby alarmów niewymagających interwencji o 32% bez żadnych negatywnych skutków dla pacjentów.
  • Joint Commission poprosiła klienta o opublikowanie wyników naszego programu zarządzania alarmami jako najlepszej praktyki. 

* Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą być inne.

1 Joint Commission, Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?