Zarządzanie alarmami i ograniczanie hałasu

Zarządzanie alarmami i ograniczanie hałasu

Ograniczenie liczby alarmów niewymagających interwencji i zjawiska „zmęczenia alarmami” przy jednoczesnej standaryzacji procesów zarządzania nimi

Tak zwane „zmęczenie alarmami” jest coraz większym problemem w ochronie zdrowia. Dodatkowe technologie często zwiększają liczbę alarmów, z których wiele nie wymaga interwencji. Te uciążliwe alarmy mogą zakłócać przebieg pracy i opiekę nad pacjentem, przeszkadzać pacjentom podczas powrotu do zdrowia i powodować zmęczenie alarmami u personelu medycznego, co może prowadzić do niewłaściwych praktyk w zakresie reagowania na alarmy.
 

Inicjatywa Joint Commission’s National Patient Safety Goal on Alarm Management1 skupia się na poprawie bezpieczeństwa klinicznych systemów alarmowych i nakreśla kluczowe elementy wydajności, których spełnienia oczekuje się od akredytowanych instytucji. Nasi konsultanci zapewniają strategiczne doradztwo i praktyczne wsparcie wdrożeniowe mające na celu ograniczenie liczby alarmów niewymagających interwencji i powodujących niepotrzebny hałas przy jednoczesnej standaryzacji procesów zarządzania alarmami.

 

Najważniejsze zalety:

  • Kompleksowa ocena bieżących praktyk, w tym analiza danych
  • Uszeregowane pod względem ważności rekomendacje wraz ze wsparciem wdrożeniowym
  • Zmniejszenie liczby uciążliwych alarmów i niepotrzebnego hałasu skutkujące poprawą zadowolenia pacjentów i potencjalnie wskaźników HCAHPS
  • Pomoc w osiągnięciu zgodności z wymogami Joint Commission’s National Patient Safety Goal on Alarm Management

Innowacyjne podejście

Zarządzanie alarmami i hałasem to złożone wyzwania, powiązane z wieloma aspektami świadczenia opieki. Nasze programy rozpoczynają się od zbierania i analizy danych, ponieważ dają one cenny wgląd w sytuację i są uważane za podstawę skutecznej strategii w zakresie alarmów.
 

Następnie przeprowadzamy dogłębną ocenę stanu obecnego obejmującą personel, procesy i praktyki, technologię i kulturę pracy. Na kolejnym etapie opracowujemy długoterminową, zrównoważoną strategię zarządzania alarmem i hałasem, która jest zgodna z celami organizacji.

 

Analiza danych ilościowych i jakościowych

Wykorzystując sprawdzone metodologie analityczne, analitycy danych dokonują przeglądu stanu wyjściowego, który jest następnie oceniany i interpretowany przez naszych ekspertów merytorycznych. Nasz zespół kontaktuje się na bieżąco z personelem klinicznym i spotyka się z kierownictwem w celu uzyskania kompleksowej perspektywy jakościowej. Ocena obejmuje następujące elementy:
 

  • Aktualne procesy i schematy, modele opieki i grupy pacjentów
  • Aktualne możliwości techniczne i wykorzystanie technologii, ich ustawienia domyślne i konfiguracje
  • Aktualna kultura pracy na oddziale, w szpitalu i całym systemie związana z bezpieczeństwem pacjentów i zgłaszaniem fałszywych/niezasygnalizowanych alarmów

Więcej niż ocena

Wykorzystując naszą unikalną metodologię współtworzenia, podejmujemy współpracę z kierownictwem i personelem pierwszej linii w celu ustalenia priorytetów w zakresie możliwości poprawy oraz opracowania strategii zarządzania alarmami i hałasem na poziomie całej organizacji. Takie podejście sprzyja uzyskaniu konsensusu i akceptacji na wszystkich szczeblach organizacji. Nasi konsultanci pomagają we wdrożeniu i udzielają wsparcia na miejscu podczas inicjacji programu.
 

Po wdrożeniu zostaje przeprowadzona ocena skutków zmian wraz z analizą danych.

Wyniki*

Firma Philips wdrożyła strategiczne i zrównoważone programy zarządzania alarmami, które przyniosły następujące rezultaty:

 

  • Modyfikacja ustawień domyślnych i konfiguracji w celu zminimalizowania zakłóceń w pracy spowodowanych alarmami niewymagającymi interwencji
  • W ciągu 3 pierwszych miesięcy w AU Health osiągnięto redukcję liczby alarmów niewymagających interwencji o 32% bez żadnych negatywnych skutków dla pacjentów.
  • Joint Commission poprosiła klienta o opublikowanie wyników naszego programu zarządzania alarmami jako najlepszej praktyki. 

* Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą być inne.

1 Joint Commission, Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.jointcommission.org/standards_information/npsgs.aspx

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Please select the checkbox

Informacja

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej