Optymalizacja badań kardiologicznych

Poprawa wydajności badań kardiologicznych

Poprawa wydajności operacyjnej dzięki zmianie przebiegu pracy

Oddziały kardiologiczne muszą stale podnosić wydajność badania pacjentów i poziom opieki nad nimi, a nasi konsultanci mogą im w tym pomóc.
 

Trzeba zoptymalizować wykorzystanie personelu i systemów, dopracować procesy planowania i zminimalizować czas oczekiwania — wszystko w celu zwiększenia liczby badanych pacjentów. My możemy pomóc usprawnić przebieg pracy, wykorzystać najlepsze praktyki i wdrożyć nowe procesy w celu osiągnięcia zakładanych wskaźników KPI i docelowych wyników pracy oddziału.

Innowacyjne podejście

Stosując innowacyjne i oparte na współpracy podejście, nasi konsultanci pomagają zidentyfikować mocne i słabe strony, zmienić przebieg pracy, wdrożyć nowe procesy i monitorować długoterminowe wyniki.

 

  • Ocena: przeprowadzana jest na podstawie analizy danych w celu określenia wydajności wyjściowej. Obejmuje rozmowy z zainteresowanymi stronami i obserwacje oraz analizę nieprawidłowości w zakresie kluczowych wskaźników wydajności.
  • Weryfikacja doświadczeń pacjentów: na podstawie wyników analizy doświadczeń pacjentów identyfikowane są możliwości poprawy. Powstają zespoły robocze, z których każdy koncentruje się na określonym procesie lub wskaźniku KPI (technologia, przebieg pracy, planowanie itp.). Ocena rynku pomaga określić cele strategiczne oraz nowe lub zmienione obszary kliniczne, na których należy się skupić.
  • Zalecenia: we współpracy z zespołami klinicznymi i kierownictwem wydawane są uszeregowane według ważności zalecenia w zakresie poprawy wydajności procesów klinicznych i badania pacjentów. Testowane i weryfikowane są nowe procesy, z wprowadzaniem zmian w razie potrzeby.
  • Wdrażanie: nasi konsultanci pomagają we wdrażaniu nowych procesów i wprowadzaniu zrównoważonych programów zarządzania zmianą.

Doradztwo firmy Philips dało możliwość zaangażowania zespołów w przejrzystą, opartą na współpracy ocenę identyfikującą obszary wymagające poprawy; wykazało też potencjalną przydatność zautomatyzowanego pulpitu operacyjnego w procesie ciągłego doskonalenia”. 

Christopher Dillon, MBA

Wiceprezes ds. integracji i strategii, UVMHN Medical Group

Sprawdzone wyniki*

Dzięki zaangażowaniu ukierunkowanemu na pacjenta nasi konsultanci pomogli klientom osiągnąć istotne, trwałe rezultaty w zakresie poprawy efektywności klinicznej, wydajności badań i zadowolenia pacjentów:

 

  • Lepsze wykorzystanie systemu i skrócony czas badań
  • Usprawnienie procesów opieki
  • Usprawnione procesy zwiększają zadowolenie pacjentów i personelu, a także przyczyniają się do zatrzymania zdolnych pracowników

Cardiology Patient Flow Measures #1 infographic
Cardiology Patient Flow Measures #2 infographic

* Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą być inne.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Please select the checkbox

Informacja

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej