Optymalizacja obrazowania

Poprawa wydajności obrazowania

Poprawa efektywności przebiegu pracy w badaniach obrazowych

Wielu pacjentów w trakcie wizyty lub pobytu w szpitalu jest poddawanych badaniom obrazowym, a ich zadowolenie ze świadczonych usług jest ważnym czynnikiem wpływającym na ich lojalność. Nasi konsultanci zapewniają doradztwo strategiczne i praktyczne wsparcie wdrożeniowe w usprawnianiu badań obrazowych, zwiększaniu ich wydajności i poprawie ich zadowolenia.
 

We współpracy z pracownią diagnostyki obrazowej pomagamy zidentyfikować nieprawidłowości operacyjne i wydajemy zalecenia odnośnie do usprawnienia procesów i pracy personelu, procedur planowania i wykorzystania systemów, z jednoczesnym skróceniem czasu trwania badań.

Innowacyjne podejście

Wykorzystując innowacyjną metodologię Design Thinking, koncentrujemy się na opcjach rozwiązań i we współpracy z zespołem klienta określamy preferowany stan przyszły.

 
  • Ocena: na podstawie analizy danych przeprowadzana jest ocena aktualnych procesów, która obejmuje rozmowy z zainteresowanymi stronami i ich obserwacje oraz analizę nieprawidłowości w zakresie kluczowych wskaźników wydajności.
  • Weryfikacja zadowolenia pacjentów: na podstawie wyników analizy doświadczenia pacjentów identyfikowane są możliwości poprawy.
  • Zalecenia: we współpracy z zespołami klinicznymi i kierownictwem wydawane są uszeregowane według ważności zalecenia w zakresie poprawy wydajności procesów klinicznych i badania pacjentów.
  • Wdrażanie: nasi konsultanci pomagają we wdrażaniu nowych procesów i wprowadzaniu zrównoważonych programów zarządzania zmianą stosownie do potrzeb.

Środki poprawy wydajności badań radiologicznych 2

Sprawdzone wyniki*

Dzięki innowacyjnym, opartym na współpracy i skoncentrowanym na pacjencie rozwiązaniom firma Philips pomogła klientom osiągnąć istotne, trwałe rezultaty w zakresie poprawy efektywności klinicznej, wydajności badań i zadowolenia pacjentów.

  • Większe zadowolenie pacjentów oraz personelu medycznego
  • Skrócenie czasu badań, poprawa efektywności przebiegu pracy i zwiększenie zadowolenia pacjentów w regionalnym ośrodku medycznym
  • Usprawnienie procesów i skrócenie czasu oczekiwania w Rijnstate Ultrasound Services

Poprawa wyników — analiza harmonogramu

* Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą być inne.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?