Optymalizacja obrazowania

Poprawa wydajności obrazowania

Poprawa efektywności przebiegu pracy w badaniach obrazowych

Wielu pacjentów w trakcie wizyty lub pobytu w szpitalu jest poddawanych badaniom obrazowym, a ich zadowolenie ze świadczonych usług jest ważnym czynnikiem wpływającym na ich lojalność. Nasi konsultanci zapewniają doradztwo strategiczne i praktyczne wsparcie wdrożeniowe w usprawnianiu badań obrazowych, zwiększaniu ich wydajności i poprawie ich zadowolenia.
 

We współpracy z pracownią diagnostyki obrazowej pomagamy zidentyfikować nieprawidłowości operacyjne i wydajemy zalecenia odnośnie do usprawnienia procesów i pracy personelu, procedur planowania i wykorzystania systemów, z jednoczesnym skróceniem czasu trwania badań.

Innowacyjne podejście

Wykorzystując innowacyjną metodologię Design Thinking, koncentrujemy się na opcjach rozwiązań i we współpracy z zespołem klienta określamy preferowany stan przyszły.

 
  • Ocena: na podstawie analizy danych przeprowadzana jest ocena aktualnych procesów, która obejmuje rozmowy z zainteresowanymi stronami i ich obserwacje oraz analizę nieprawidłowości w zakresie kluczowych wskaźników wydajności.
  • Weryfikacja zadowolenia pacjentów: na podstawie wyników analizy doświadczenia pacjentów identyfikowane są możliwości poprawy.
  • Zalecenia: we współpracy z zespołami klinicznymi i kierownictwem wydawane są uszeregowane według ważności zalecenia w zakresie poprawy wydajności procesów klinicznych i badania pacjentów.
  • Wdrażanie: nasi konsultanci pomagają we wdrażaniu nowych procesów i wprowadzaniu zrównoważonych programów zarządzania zmianą stosownie do potrzeb.

Środki poprawy wydajności badań radiologicznych 2

Sprawdzone wyniki*

Dzięki innowacyjnym, opartym na współpracy i skoncentrowanym na pacjencie rozwiązaniom firma Philips pomogła klientom osiągnąć istotne, trwałe rezultaty w zakresie poprawy efektywności klinicznej, wydajności badań i zadowolenia pacjentów.

  • Większe zadowolenie pacjentów oraz personelu medycznego
  • Skrócenie czasu badań, poprawa efektywności przebiegu pracy i zwiększenie zadowolenia pacjentów w regionalnym ośrodku medycznym
  • Usprawnienie procesów i skrócenie czasu oczekiwania w Rijnstate Ultrasound Services

Poprawa wyników — analiza harmonogramu

* Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą być inne.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Please select the checkbox

Informacja

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej