Pulpity wyników

Pulpity wyników analitycznych

Pulpity wyników analizy biznesowej do podejmowania decyzji na podstawie danych

Pulpity analityczne dają natychmiastowy wgląd w przeszłe i bieżące wyniki i pozwalają zidentyfikować obszary problematyczne, aby pomóc w pokierowaniu inicjatywami poprawy wydajności. Nasi konsultanci analityczni tworzą pulpity online i mogą rozszerzyć istniejące aplikacje, aby zapewnić ciągłą wizualizację danych, pomagając w poprawie wyników biznesowych i utrzymaniu inicjatyw poprawy wydajności w przyszłości. Pulpity są dostosowane do potrzeb klienta i dostępne na zasadzie subskrypcji z regularną aktualizacją danych. Obsługiwane obszary kliniczne i funkcjonalne obejmują m.in.:

 

 • Oddział ratunkowy (liczba pacjentów, schematy przyjmowania na oddział, dyspozycja)
 • Intensywna terapia (alarmy, wykorzystanie telemetrii)
 • Usługi obrazowania (czas oczekiwania, wykorzystanie pomieszczeń)
 • Usługi hemodynamiki (wskaźnik rozpoczynania na czas, czas oczekiwania)
 • Zadowolenie pacjentów (długość pobytu)
 • Apteka
 • Kadry
 • Finanse
 • Zasoby dla kadry kierowniczej (szybki podgląd poszczególnych oddziałów)

Firma Philips we współpracy z kierownictwem, personelem i zespołami IT stworzyła pulpit wyników dostosowany do naszych potrzeb. Codzienne aktualizacje zapewniają szybki wgląd w aktualne wyniki bez konieczności generowania przez każdy zespół wielu raportów, a zespoły mogą w razie potrzeby zajrzeć do danych swoich oddziałów”.

Kimberly Perryman, MMHC, RN

Wiceprezes ds. usług opieki nad pacjentami i dyrektor ds. pielęgniarstwa, Beverly Hospital, część Beth Israel Lahey Health

Podejście oparte na danych

 

Nasi konsultanci stosują całościowe podejście do badania i analizy danych. Dane są pozyskiwane ze wszystkich potencjalnych źródeł — dane z systemu klienta, wszystkich instalacji sprzętu firmy Philips, sprzętu innych dostawców, jeśli są dostępne, dane publiczne i zakupione. Wykorzystując różne narzędzia i metodologie, analizujemy bieżącą sytuację, określamy wymagania dotyczące stanu przyszłego oraz tworzymy aplikacje, które pomogą wspierać, monitorować i utrzymywać programy poprawy wydajności.

Zalety naszego podejścia:

 

 • Pulpity dostosowane do konkretnych priorytetów wydajnościowych i dostępności danych
 • Wizualizacje drążenia danych umożliwiające błyskawiczne wyznaczanie trendów i dogłębną analizę przyczyn źródłowych
 • Możliwość wdrożenia na poziomie całego zakładu wieloośrodkowego lub oddziału
 • Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail w celu zidentyfikowania braków w wydajności i zachęcenia do ciągłej poprawy wyników
 • Pomoc zespołom w zarządzaniu ich danymi, wynikami i wskaźnikami wydajności
 • Dostępność programów opartych na subskrypcji ze wsparciem ekspertów ds. danych

 

Nasi analitycy dostarczają odpowiednich danych, narzędzi i wniosków analitycznych na potrzeby poprawy wydajności.

Wspieranie poprawy wydajności:

 

Konsultanci firmy Philips ds. analiz zapewniają doradztwo i wsparcie w zakresie danych oraz metodologię i narzędzia umożliwiające optymalne gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie danych oraz wspieranie inicjatyw związanych z poprawą wydajności. Dowiedz się więcej o naszych usługach doradztwa w zakresie poprawy wydajności wspartych analizą danych:

 

* Wyniki uzyskane w tych placówkach mogą nie pokrywać się z wynikami innych placówek.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Please select the checkbox

Informacja

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej