Doradztwo
Wykorzystanie koncepcji projektowania

Wykorzystanie koncepcji projektowania w tworzeniu innowacyjnych środowisk opieki medycznej

Strategiczne podejście w projektowaniu wyjątkowego oddziału opieki nad pacjentem

 

Strategiczne podejście firmy Philips jest oparte na najnowszych koncepcjach stosowanych w projektowaniu pomieszczeń medycznych i umożliwia stworzenie innowacyjnego i zoptymalizowanego środowiska opieki nad pacjentem. Wachlarz usług z zakresu projektowania strategicznego pozwala przekształcić oddział, placówkę lub sieć instytucji medycznych.

 

Firma czerpie swoją specjalistyczną wiedzę z wieloletniego doświadczenia w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań światowej klasy oraz doskonałości klinicznej i operacyjnej, dbając o wyjątkowy komfort pacjentów i personelu. Korzyści płynące z doradztwa w zakresie projektowania strategicznego:

 

  • Wyższy komfort pacjenta w czasie badania
  • Większa wydajność pracy
  • Zoptymalizowany przebieg procedur klinicznych
Dowiedz się, jak myślenie projektowe odegrało kluczową rolę w przeprojektowaniu Broward Infusion Center
Dowiedz się, jak myślenie projektowe odegrało kluczową rolę w przeprojektowaniu Broward Infusion Center

Wspólnie opracowana metodyka skłaniająca do współpracy i innowacyjności

Wspólnie opracowana metodyka firmy Philips to interdyscyplinarne podejście do tworzenia innowacji i rozwiązywania problemów, które uwzględnia potrzeby ludzkie. Koncepcja jest oparta na współpracy i jej celem jest wyodrębnienie myśli, zamiarów i kreatywnych pomysłów w czasie prostych warsztatów.
 
W pracach aktywny udział biorą m.in. lekarze, pacjenci i kierownictwo placówek medycznych. Idea współpracy doskonale sprawdza się podczas rozwiązywania złożonych problemów dotyczących różnych stron w instytucjach medycznych.
 
Odkrywanie: analiza spostrzeżeń i pomysłów na wczesnym etapie
 
Analiza: wskazanie obszaru i możliwości jego ulepszenia
 
Pomysł: poszukiwanie kreatywnych rozwiązań problemów, wybór odpowiedniej opcji i wypracowanie porozumienia
 
Działanie: testowanie hipotezy przez symulację sytuacji z uwzględnieniem doświadczeń i zachowań
Wykorzystanie koncepcji projektowania

Nowy innowacyjny system opieki zdrowotnej


Zapowiedź HealthSuite Labs – pierwszego innowacyjnego cyfrowego laboratorium umożliwiającego wdrażanie nowych modeli w połączonym systemie opieki zdrowotnej za pomocą technologii cyfrowych. Centrum jest środowiskiem sprzyjającym powstawaniu innowacyjnych rozwiązań i prowadzącym do stworzenia połączonego systemu opieki nad pacjentami na najwyższym poziomie.

Jak przeprowadzamy proces transformacji

Tworzenie map doświadczenia pacjentów

Tworzenie map doświadczenia pacjentów

Wyjątkowa koncepcja tworzenia map doświadczenia pacjentów stanowi uporządkowaną metodykę ukazującą punkt widzenia pacjenta i stronę kliniczną procedur. Podczas tworzenia map zestawione zostają dane i opinie uzyskane podczas gruntownej analizy, jak również stanowiska każdej ze stron i obserwacje poczynione podczas pracy.

 

Mapa doświadczenia pacjentów ukazuje za pomocą środków wizualnych punkt widzenia pacjenta, problematyczne aspekty i najskuteczniejsze rozwiązania dla danego środowiska. Mapy te zwykle zajmują powierzchnię całej ściany.

Wiedza kliniczna

Wiedza kliniczna

Nasi eksperci kliniczni wykorzystują swoje rozległe doświadczenie w pracy ze szpitalami i systemami opieki zdrowotnej, tworząc strategie rozwoju środowiska klinicznego i wydajne procesy kliniczne.

 

W ten sposób powstaje zintegrowana koncepcja zarządzania opieką zdrowotną oraz osiąga się poprawę wydajności klinicznej. Nasi konsultanci dopasowują personel, procesy i technologie, aby zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie przy utrzymaniu niskich kosztów na każdym etapie diagnostyki i leczenia.

Analiza danych

Analiza danych

Uważamy, że każdy etap projektu doradczego i proponowane zmiany powinny być poparte danymi. Ma to na celu przedstawienie danych liczbowych ukazujących możliwą optymalizację wykorzystania sprzętu. Działania podejmowane przez analityków danych:

 

  • Wskazanie przerw w pracy, niedoborów wydajności oraz porównanie oczekiwanych i rzeczywistych rezultatów
  • Identyfikacja lepszych rozwiązań oraz uzasadnienie ich za pomocą danych liczbowych
  • Analiza trendów w celu przewidzenia m.in. oczekiwań pacjentów, potrzeb personelu, wymogów technologicznych czy wykorzystywanych materiałów eksploatacyjnych
  • Tworzenie scenariuszy symulujących wpływ proponowanych zmian
  • Uzupełnienie działań klienta o dane

Powiązane funkcje

 

Dowiedz się więcej o naszych usługach doradczych z zakresu opieki zdrowotnej

*Wyniki studiów przypadku nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. Wyniki w innych przypadkach mogą się różnić.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.