DoseWise
DoseWise

Zaawansowane narzędzia do analizy danych dotyczących ekspozycji w celu wspomagania zarządzania dawką

Podwaliny kompleksowego programu zarządzania dawką promieniowania

Pierwszym etapem opracowywania skutecznego programu zarządzania dawką promieniowania jest zgromadzenie kompletnych i dokładnych danych, na potrzeby oceny stanu bieżącego.

 

DoseWise Portal firmy Philips stanowi kompleksowe oprogramowanie do monitorowania dawki umożliwiające automatyczne gromadzenie, pomiar, analizę oraz raportowanie dawki promieniowania przyjmowanej przez pacjenta. Zawiera ono zaawansowane narzędzia do analizy danych, dotyczących ekspozycji na promieniowanie, na potrzeby placówek medycznych w zakresie spełniania wymogów z zakresu zgodności i przestrzegania obowiązujących przepisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.

Klip wideo dotyczący oprogramowania DoseWise Portal

Zapoznaj się z informacjami na temat funkcji oprogramowania DoseWise Portal

Dzięki prawidłowym danym dotyczącym dawki możliwe jest:

Informacje umożliwiające podjęcie działań

Sprawdzanie zgodności protokołów placówki z protokołami normatywnymi

Wyznaczanie celów z zakresu zarządzania dawką

Standaryzowanie protokołów na podstawie danych dotyczących ekspozycji

Identyfikowanie różnic w działaniu aparatów i wykonywaniu procedur przez techników

Ułatwienie zapewniania zgodności z lokalnymi normami i przepisami dotyczącymi zarządzania dawką

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

Oprogramowanie DoseWise Portal firmy Philips

Dowiedz się, jak oprogramowanie DoseWise Portal firmy Philips przyczynia się do uzyskiwania lepszego wglądu w dane dotyczące dawek promieniowania jonizującego przyjmowanych przez pacjenta oraz personel medyczny podczas procedur diagnostycznych w Uniwersyteckim Centrum Medycznym (UMC+) w Maastricht

Skuteczne zarządzanie dawką promieniowania

DoseWise Portal łączy zalety współpracującego z produktami wszystkich producentów, internetowego oprogramowania z profesjonalnymi usługami opartymi na specjalistycznej wiedzy z zakresu aplikacji klinicznych, infrastruktury informatycznej, obrazowania i fizyki medycznej. To skuteczne rozwiązanie do przeglądania danych dotyczących ekspozycji na promieniowanie jonizujące i zarządzania nimi, które upraszcza pracę i umożliwia specjalistom diagnostyki obrazowej wdrażanie skutecznych strategii korzystania z programów zarządzania dawką.

Rozwiązanie Enterprise Imaging firmy Philips

Oprogramowanie DoseWise Portal jest zgodne z rozwiązaniem Enterprise Imaging firmy Philips. Kliknięcie skanu lub imienia i nazwiska pacjenta na liście roboczej uruchamia odpowiednią stronę z danymi dozymetrycznymi w oprogramowaniu DoseWise Portal. Kliknięcie wybranego skanu TK i wybranie historii dawki umożliwia przejrzenie danych dotyczących ekspozycji podczas tego badania.

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dawką

Dobrze skoordynowany system danych, technologii i ludzi

Oprogramowanie DoseWise Portal pozwala opracować kompleksowy program zarządzania dawką promieniowania, aby pomagać placówkom w spełnianiu wymogów z zakresu zgodności i przestrzegania obowiązujących przepisów oraz dbania o bezpieczeństwo pacjentów.
 

Dzięki połączeniu zaawansowanych narzędzi do analizy danych dotyczących ekspozycji pacjentów na promieniowanie i wysoce profesjonalnych usług to elastyczne rozwiązanie zapewnia możliwość ciągłego udoskonalania i ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, co może dodatkowo przyczyniać się do poprawy zadowolenia pacjentów i personelu.

Funkcje Premium

Najnowszą wersję oprogramowania DoseWise Portal można wzbogacić o szereg funkcji stanowiących wartość dodaną tego rozwiązania. Można wybrać dowolną z pięciu poniższych funkcji dodatkowych zależnie od potrzeb placówki w zakresie zarządzania dawką.

Narzędzie Staff Dose — miniatura

Narzędzie Staff Dose
 

Umożliwia monitorowanie i rejestrowanie ekspozycji personelu pracowni interwencyjnych na promieniowanie jonizujące za pomocą funkcji DoseAware firmy Philips. Z funkcji DoseAware nie można korzystać w zastępstwie wymaganego prawem dozymetru.

Narzędzie Peak Skin Dose — miniatura

Narzędzie Peak Skin Dose
 

Oblicza i wyświetla w postaci graficznej i analitycznej szczytową dawkę promieniowania na skórę, uwzględniając szereg czynników wpływających na jej wartość podczas zabiegów z użyciem fluoroskopii.

Narzędzie Organ Dose — miniatura

Narzędzie Organ Dose
 

Rejestruje dane dotyczące dawek narządowych podczas procedur z użyciem tomografii komputerowej, aby personel mógł podejmować świadome decyzje dotyczące dawki przyjmowanej przez pacjenta.

Zaawansowane raportowanie
 

Umożliwia tworzenie dostosowanych do potrzeb użytkownika raportów z użyciem elastycznych szablonów i harmonogramów raportowania, aby dane były dostępne zawsze wówczas, gdy są potrzebne.

Licencja SQL
 

Licencja SQL na oprogramowanie DoseWise Portal eliminuje konieczność nabycia dodatkowych licencji dostępowych dla klientów w celu korzystania z tego produktu.

Profesjonalne usługi

Profesjonalne usługi

Zespół naszych ekspertów służy pomocą z zakresu aplikacji klinicznych, infrastruktury informatycznej, obrazowania i fizyki medycznej.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?