Oncology

Nowa jakość opieki onkologicznej.
Zintegrowane rozwiązania dla onkologii. 

Liczba diagnozowanych nowotworów złośliwych oraz koszty związanych z ich leczeniem stale rosną. 

Jednocześnie procedury terapeutyczne w onkologii stają się coraz bardziej skomplikowane.

Ikona serca

Stale rosnąca liczba możliwości terapeutycznych

Ikona DNA

Bardziej złożone opisy charakteryzujące guzy nowotworowe

Ikona szpitala

Udział w leczeniu wielu specjalistów z różnorodnych dziedzin medycznych

Rosnaco ikona

Oczekiwany wzrost nowych przypadków o około 70% w ciągu dwóch następnych dekad2

Ikona pieniedzy

Roczne koszty, jakie ponosi ekonomia w związku z leczeniem nowotworów złośliwych szacuje się na 1 bilion $/€1

Ikona monitora

Coraz większe zbiory różnorodnych danych pozyskiwanych z wielu oddzielnych systemów

Dążenie do zapewniania jak najlepszej opieki pacjentom onkologicznym bywa utrudnione, gdy zespoły kliniczne marnują wysiłki na nawigację w obrębie skomplikowanych systemów i nieefektywnych procedur. Twoja placówka potrzebuje dobrze zorganizowanego systemu pozwalającego na dostęp do najważniejszych dane w najbardziej istotnych momentach leczenia, gdy specjaliści kliniczni w porozumieniu z pacjentem podejmują krytyczne decyzje dotyczące terapii.

Precyzyjne rozpoznanie i leczenie

Dostęp do narzędzi umożliwiających stawianie precyzyjnych rozpoznań


Pandemia COVID-19 stała się katalizatorem zmian na lepsze, przełomowym momentem wskazującym konieczność transformacji systemów opieki zdrowotnej.

Nowa jakość opieki onkologicznej

Podejmujemy wspólne wysiłki, aby pomóc osobom znajdującym się w samym centrum opieki onkologicznej, dostarczając narzędzia pozwalające na realizowanie potrzeb pacjentów w jak najszybszym czasie przez płynną integrację danych, technologie oraz rozwiązania w zakresie procedur operacyjnych i klinicznych. Dzięki temu lekarze mogą podejmować trafne kluczowe decyzje. Połączenie inteligentnej diagnostyki i technologii obrazowania z otwartym na komunikację przebiegiem pracy, w którym dane pacjenta z różnych systemów są gromadzone i w uporządkowany sposób przedstawiane lekarzowi, pozwala nam wyposażyć Twoją placówkę w rozwiązania końcowe sprzyjające rozwojowi spersonalizowanej, wysokojakościowej opieki onkologicznej.

Lepsze rezultaty leczenia

Lepsze rezultaty leczenia

Większy komfort pacjenta

Większy komfort pacjenta

Większy komfort pracy personelu

Większy komfort pracy personelu

Obniżenie kosztów opieki

Obniżenie kosztów opieki

Charakteryzowanie guza i określanie podtypu nowotworu złośliwego

Wyzwanie


Leczenie nowotworów złośliwych zwraca się ku optymalnym, spersonalizowanym metodom terapeutycznym, dostosowanym do konkretnych pacjentów. Integracja danych z zakresu diagnostyki nowotworów złośliwych i genomiki pozwala onkologom na podejmowanie świadomych decyzji na etapie diagnostyki. Dzięki cyfryzacji w opiece zdrowotnej wszelkie dane diagnostyczne (z zakresu radiologii, patologii i testów diagnostycznych in vitro) stają się dostępne w postaci cyfrowej.


Rozwiązania firmy Philips pozwalają na trafne charakteryzowanie zmian i precyzyjne określanie stadium zaawansowania choroby pacjenta z ograniczeniem ryzyka błędów polegających na wskazaniu zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stadium.

Wybór optymalnej terapii

Wyzwanie


Liczba metod terapeutycznych cały czas wzrasta. Dostępne są coraz to nowsze leki celowane i konieczne jest opracowanie nowych, jak najmniej inwazyjnych metod leczenia ukierunkowanego. Niezbędna jest ściślejsza integracja diagnostyki i leczenia.


Rozwiązania firmy Philips umożliwiają dobór ścieżki leczenia w oparciu o potrzeby pacjenta, w tym możliwość kwalifikacji do dostępnych badań klinicznych, na podstawie zintegrowanych w jednym miejscu informacji diagnostycznych. Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości opieki nad pacjentami.

Realizowanie planów leczenia 

Wyzwanie


Wraz z rosnącą liczbą diagnozowanych nowotworów złośliwych, pojawianiem się nowych metod terapii i poszerzeniem grupy specjalistów z różnych dziedzin medycznych zaangażowanych w leczenie w trudnych przypadków, precyzyjne realizowanie planów leczenia staje się koniecznością.


Rozwiązania firmy Philips zapewniają narzędzia umożliwiające sprawne i skuteczne realizowanie planów leczenia, zmniejszając ryzyko nawrotów choroby i minimalizując działania niepożądane terapii, co przyczynia się do większego komfortu pracy personelu i zadowolenia pacjenta.

Wparcie firmy Philips

Zintegrowane rozwiązania dedykowane radioterapii zwiększają jakość opieki nad pacjentami i skracają czas do rozpoczęcia leczenia

Rozwiązania dedykowane radioterapii

Narzędzia do precyzyjnej diagnostyki i minimalnie inwazyjnej terapii w jednej pracowni

Rozwiązanie do interwencyjnych badań płuc

Odkryj potencjał techniki MR w procedurach radioterapii

Radioterapia z wykorzystaniem wyłącznie obrazowania MR

Ocena odpowiedzi na leczenie 

Wyzwanie


W celu zagwarantowania jak najlepszych rezultatów leczenia istotne jest dokonanie oceny odpowiedzi choroby nowotworowej na wybraną terapię. Jeśli odpowiedź nie jest zgodna z oczekiwaniami, można rozważyć adaptację planu w ramach spersonalizowanego schematu terapeutycznego. 

 

Firma Philips zapewnia systemy i narzędzia, które pomagają we wdrożeniu procedur zwiększających dostęp do leczenia onkologicznego przy jednoczesnym obniżeniu jego kosztów i zwiększeniu satysfakcji pacjentów. Ma to na celu ograniczenie niepotrzebnego stresu u pacjentów oraz obniżenie kosztów związanych z nieskutecznym leczeniem.

Wparcie firmy Philips

Zaawansowane narzędzia do wizualizacji w onkologii, które pozwalają na ocenę stadium zaawansowania choroby i odpowiedzi na leczenie

Śledzenie guza za pomocą wielu metod

Rozwiązanie do niskodawkowego obrazowania molekularnego i hybrydowego obejmujące aplikacje kliniczne do monitorowania terapii

Zaawansowane obrazowanie molekularne

Kompleksowe rozwiązania z zakresu ultrasonografii do oceny i monitorowania nowotworów piersi, wątroby i prostaty

Rozwiązania z zakresu ultrasonografii do zastosowań w onkologii

1. World Economic Forum, Harvard School of Public Health. The Global Economic Burden of Non-communicable Diseases. Wrzesień 2011 r.

www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf

2. GloboCan / International Agency for Research on Cancer. PR No 224. 3 lutego 2014 r.

www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2014/pdfs/pr224_E.pdf

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.