EncorePro 2

Oprogramowanie do zarządzania danymi pacjenta

Znajdź podobne produkty

EncorePro 2 to system stacjonarny umożliwiający specjalistom w dziedzinie zaburzeń snu i oddychania sprawne i łatwe sprawowanie kontroli nad przebiegiem terapii pacjenta.

Cechy
Wyświetlacz graficzny

Wyśw. graf. przedstawia nieprawidł. i trendy w przejrzysty sposób

System Encore Pro2 zestawia dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii, zapisywane przez różne urządzenia firmy Philips Respironics, w wydajnej, zgodnej z ustawą HIPAA bazie danych. Umożliwia manipulowanie i zarządzanie danymi pacjenta. Ekrany graficzne przedstawiają nieprawidłowości i trendy w przejrzystej formie.

Wyśw. graf. przedstawia nieprawidł. i trendy w przejrzysty sposób

System Encore Pro2 zestawia dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii, zapisywane przez różne urządzenia firmy Philips Respironics, w wydajnej, zgodnej z ustawą HIPAA bazie danych. Umożliwia manipulowanie i zarządzanie danymi pacjenta. Ekrany graficzne przedstawiają nieprawidłowości i trendy w przejrzystej formie.

Wyśw. graf. przedstawia nieprawidł. i trendy w przejrzysty sposób

System Encore Pro2 zestawia dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii, zapisywane przez różne urządzenia firmy Philips Respironics, w wydajnej, zgodnej z ustawą HIPAA bazie danych. Umożliwia manipulowanie i zarządzanie danymi pacjenta. Ekrany graficzne przedstawiają nieprawidłowości i trendy w przejrzystej formie.
Automatyzacja rutynowo wykonywanych zadań

Automatyzuje rutynowe czynności, oszczędzając czas

Za pomocą prostych czynności można zmieniać ustawienia ciśnienia w układzie oddechowym pacjenta, wysyłać skrypty i uwagi do specjalistów opieki domowej, śledzić stosowanie się pacjenta do terapii w danym okresie i drukować niestandardowe raporty.

Automatyzuje rutynowe czynności, oszczędzając czas

Za pomocą prostych czynności można zmieniać ustawienia ciśnienia w układzie oddechowym pacjenta, wysyłać skrypty i uwagi do specjalistów opieki domowej, śledzić stosowanie się pacjenta do terapii w danym okresie i drukować niestandardowe raporty.

Automatyzuje rutynowe czynności, oszczędzając czas

Za pomocą prostych czynności można zmieniać ustawienia ciśnienia w układzie oddechowym pacjenta, wysyłać skrypty i uwagi do specjalistów opieki domowej, śledzić stosowanie się pacjenta do terapii w danym okresie i drukować niestandardowe raporty.
Strona główna pacjenta

Strona główna pacjenta zawiera pełny zestaw narzędzi do monitorowania

Strona główna każdego pacjenta zawiera jego dane kontaktowe i inne istotne dane, a także umożliwia przesyłanie zdjęć i rejestrowanie interakcji z pacjentem. Daje także dostęp do danych terapii, ocen FOSQ i wszelkich zgłoszonych przez pacjenta problemów z przeszłości dla pełnego obrazu historii leczenia i interakcji z pacjentem.

Strona główna pacjenta zawiera pełny zestaw narzędzi do monitorowania

Strona główna każdego pacjenta zawiera jego dane kontaktowe i inne istotne dane, a także umożliwia przesyłanie zdjęć i rejestrowanie interakcji z pacjentem. Daje także dostęp do danych terapii, ocen FOSQ i wszelkich zgłoszonych przez pacjenta problemów z przeszłości dla pełnego obrazu historii leczenia i interakcji z pacjentem.

Strona główna pacjenta zawiera pełny zestaw narzędzi do monitorowania

Strona główna każdego pacjenta zawiera jego dane kontaktowe i inne istotne dane, a także umożliwia przesyłanie zdjęć i rejestrowanie interakcji z pacjentem. Daje także dostęp do danych terapii, ocen FOSQ i wszelkich zgłoszonych przez pacjenta problemów z przeszłości dla pełnego obrazu historii leczenia i interakcji z pacjentem.
SmartCard

Karta SmartCard i czytnik USB ułatwiają zapewnienie dokładności danych

Dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii zapisywane są na karcie SmartCard urządzenia, którą można przenieść do systemu EncorePro 2. Przy zmianie ustawień zaleceń i dokonywaniu innych zmian system Encore rejestruje je na karcie SmartCard i po jej ponownym włożeniu do urządzenia pacjenta automatycznie stosuje zmiany.

Karta SmartCard i czytnik USB ułatwiają zapewnienie dokładności danych

Dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii zapisywane są na karcie SmartCard urządzenia, którą można przenieść do systemu EncorePro 2. Przy zmianie ustawień zaleceń i dokonywaniu innych zmian system Encore rejestruje je na karcie SmartCard i po jej ponownym włożeniu do urządzenia pacjenta automatycznie stosuje zmiany.

Karta SmartCard i czytnik USB ułatwiają zapewnienie dokładności danych

Dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii zapisywane są na karcie SmartCard urządzenia, którą można przenieść do systemu EncorePro 2. Przy zmianie ustawień zaleceń i dokonywaniu innych zmian system Encore rejestruje je na karcie SmartCard i po jej ponownym włożeniu do urządzenia pacjenta automatycznie stosuje zmiany.
Wyczerpujące raporty

Wyczerpujące raporty pozwalają dopracować tryby leczenia

Opcje raportowania obejmują standardowe raporty wykorzystania dla pojedynczych pacjentów, a także raporty zbiorcze dla wszystkich pacjentów placówki. Istnieje możliwość porównywania danych pacjentów według ubezpieczyciela, lekarza kierującego na badania, rodzaju terapii i typu maski. Przeprowadzenie takiej analizy krzyżowej ułatwia identyfikację i dopracowywanie najlepszych trybów leczenia dla poszczególnych pacjentów.

Wyczerpujące raporty pozwalają dopracować tryby leczenia

Opcje raportowania obejmują standardowe raporty wykorzystania dla pojedynczych pacjentów, a także raporty zbiorcze dla wszystkich pacjentów placówki. Istnieje możliwość porównywania danych pacjentów według ubezpieczyciela, lekarza kierującego na badania, rodzaju terapii i typu maski. Przeprowadzenie takiej analizy krzyżowej ułatwia identyfikację i dopracowywanie najlepszych trybów leczenia dla poszczególnych pacjentów.

Wyczerpujące raporty pozwalają dopracować tryby leczenia

Opcje raportowania obejmują standardowe raporty wykorzystania dla pojedynczych pacjentów, a także raporty zbiorcze dla wszystkich pacjentów placówki. Istnieje możliwość porównywania danych pacjentów według ubezpieczyciela, lekarza kierującego na badania, rodzaju terapii i typu maski. Przeprowadzenie takiej analizy krzyżowej ułatwia identyfikację i dopracowywanie najlepszych trybów leczenia dla poszczególnych pacjentów.
Raport wymiany masek

Raport wymiany masek upraszcza zamawianie

Raport ten zawiera wykaz pacjentów, których maski straciły przydatność do użytku lub ją stracą w ciągu 30 dni, co upraszcza zamawianie.

Raport wymiany masek upraszcza zamawianie

Raport ten zawiera wykaz pacjentów, których maski straciły przydatność do użytku lub ją stracą w ciągu 30 dni, co upraszcza zamawianie.

Raport wymiany masek upraszcza zamawianie

Raport ten zawiera wykaz pacjentów, których maski straciły przydatność do użytku lub ją stracą w ciągu 30 dni, co upraszcza zamawianie.
 • Wyświetlacz graficzny
 • Automatyzacja rutynowo wykonywanych zadań
 • Strona główna pacjenta
 • SmartCard
Zobacz wszystkie cechy
Wyświetlacz graficzny

Wyśw. graf. przedstawia nieprawidł. i trendy w przejrzysty sposób

System Encore Pro2 zestawia dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii, zapisywane przez różne urządzenia firmy Philips Respironics, w wydajnej, zgodnej z ustawą HIPAA bazie danych. Umożliwia manipulowanie i zarządzanie danymi pacjenta. Ekrany graficzne przedstawiają nieprawidłowości i trendy w przejrzystej formie.

Wyśw. graf. przedstawia nieprawidł. i trendy w przejrzysty sposób

System Encore Pro2 zestawia dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii, zapisywane przez różne urządzenia firmy Philips Respironics, w wydajnej, zgodnej z ustawą HIPAA bazie danych. Umożliwia manipulowanie i zarządzanie danymi pacjenta. Ekrany graficzne przedstawiają nieprawidłowości i trendy w przejrzystej formie.

Wyśw. graf. przedstawia nieprawidł. i trendy w przejrzysty sposób

System Encore Pro2 zestawia dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii, zapisywane przez różne urządzenia firmy Philips Respironics, w wydajnej, zgodnej z ustawą HIPAA bazie danych. Umożliwia manipulowanie i zarządzanie danymi pacjenta. Ekrany graficzne przedstawiają nieprawidłowości i trendy w przejrzystej formie.
Automatyzacja rutynowo wykonywanych zadań

Automatyzuje rutynowe czynności, oszczędzając czas

Za pomocą prostych czynności można zmieniać ustawienia ciśnienia w układzie oddechowym pacjenta, wysyłać skrypty i uwagi do specjalistów opieki domowej, śledzić stosowanie się pacjenta do terapii w danym okresie i drukować niestandardowe raporty.

Automatyzuje rutynowe czynności, oszczędzając czas

Za pomocą prostych czynności można zmieniać ustawienia ciśnienia w układzie oddechowym pacjenta, wysyłać skrypty i uwagi do specjalistów opieki domowej, śledzić stosowanie się pacjenta do terapii w danym okresie i drukować niestandardowe raporty.

Automatyzuje rutynowe czynności, oszczędzając czas

Za pomocą prostych czynności można zmieniać ustawienia ciśnienia w układzie oddechowym pacjenta, wysyłać skrypty i uwagi do specjalistów opieki domowej, śledzić stosowanie się pacjenta do terapii w danym okresie i drukować niestandardowe raporty.
Strona główna pacjenta

Strona główna pacjenta zawiera pełny zestaw narzędzi do monitorowania

Strona główna każdego pacjenta zawiera jego dane kontaktowe i inne istotne dane, a także umożliwia przesyłanie zdjęć i rejestrowanie interakcji z pacjentem. Daje także dostęp do danych terapii, ocen FOSQ i wszelkich zgłoszonych przez pacjenta problemów z przeszłości dla pełnego obrazu historii leczenia i interakcji z pacjentem.

Strona główna pacjenta zawiera pełny zestaw narzędzi do monitorowania

Strona główna każdego pacjenta zawiera jego dane kontaktowe i inne istotne dane, a także umożliwia przesyłanie zdjęć i rejestrowanie interakcji z pacjentem. Daje także dostęp do danych terapii, ocen FOSQ i wszelkich zgłoszonych przez pacjenta problemów z przeszłości dla pełnego obrazu historii leczenia i interakcji z pacjentem.

Strona główna pacjenta zawiera pełny zestaw narzędzi do monitorowania

Strona główna każdego pacjenta zawiera jego dane kontaktowe i inne istotne dane, a także umożliwia przesyłanie zdjęć i rejestrowanie interakcji z pacjentem. Daje także dostęp do danych terapii, ocen FOSQ i wszelkich zgłoszonych przez pacjenta problemów z przeszłości dla pełnego obrazu historii leczenia i interakcji z pacjentem.
SmartCard

Karta SmartCard i czytnik USB ułatwiają zapewnienie dokładności danych

Dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii zapisywane są na karcie SmartCard urządzenia, którą można przenieść do systemu EncorePro 2. Przy zmianie ustawień zaleceń i dokonywaniu innych zmian system Encore rejestruje je na karcie SmartCard i po jej ponownym włożeniu do urządzenia pacjenta automatycznie stosuje zmiany.

Karta SmartCard i czytnik USB ułatwiają zapewnienie dokładności danych

Dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii zapisywane są na karcie SmartCard urządzenia, którą można przenieść do systemu EncorePro 2. Przy zmianie ustawień zaleceń i dokonywaniu innych zmian system Encore rejestruje je na karcie SmartCard i po jej ponownym włożeniu do urządzenia pacjenta automatycznie stosuje zmiany.

Karta SmartCard i czytnik USB ułatwiają zapewnienie dokładności danych

Dane dotyczące stosowania się pacjenta do terapii zapisywane są na karcie SmartCard urządzenia, którą można przenieść do systemu EncorePro 2. Przy zmianie ustawień zaleceń i dokonywaniu innych zmian system Encore rejestruje je na karcie SmartCard i po jej ponownym włożeniu do urządzenia pacjenta automatycznie stosuje zmiany.
Wyczerpujące raporty

Wyczerpujące raporty pozwalają dopracować tryby leczenia

Opcje raportowania obejmują standardowe raporty wykorzystania dla pojedynczych pacjentów, a także raporty zbiorcze dla wszystkich pacjentów placówki. Istnieje możliwość porównywania danych pacjentów według ubezpieczyciela, lekarza kierującego na badania, rodzaju terapii i typu maski. Przeprowadzenie takiej analizy krzyżowej ułatwia identyfikację i dopracowywanie najlepszych trybów leczenia dla poszczególnych pacjentów.

Wyczerpujące raporty pozwalają dopracować tryby leczenia

Opcje raportowania obejmują standardowe raporty wykorzystania dla pojedynczych pacjentów, a także raporty zbiorcze dla wszystkich pacjentów placówki. Istnieje możliwość porównywania danych pacjentów według ubezpieczyciela, lekarza kierującego na badania, rodzaju terapii i typu maski. Przeprowadzenie takiej analizy krzyżowej ułatwia identyfikację i dopracowywanie najlepszych trybów leczenia dla poszczególnych pacjentów.

Wyczerpujące raporty pozwalają dopracować tryby leczenia

Opcje raportowania obejmują standardowe raporty wykorzystania dla pojedynczych pacjentów, a także raporty zbiorcze dla wszystkich pacjentów placówki. Istnieje możliwość porównywania danych pacjentów według ubezpieczyciela, lekarza kierującego na badania, rodzaju terapii i typu maski. Przeprowadzenie takiej analizy krzyżowej ułatwia identyfikację i dopracowywanie najlepszych trybów leczenia dla poszczególnych pacjentów.
Raport wymiany masek

Raport wymiany masek upraszcza zamawianie

Raport ten zawiera wykaz pacjentów, których maski straciły przydatność do użytku lub ją stracą w ciągu 30 dni, co upraszcza zamawianie.

Raport wymiany masek upraszcza zamawianie

Raport ten zawiera wykaz pacjentów, których maski straciły przydatność do użytku lub ją stracą w ciągu 30 dni, co upraszcza zamawianie.

Raport wymiany masek upraszcza zamawianie

Raport ten zawiera wykaz pacjentów, których maski straciły przydatność do użytku lub ją stracą w ciągu 30 dni, co upraszcza zamawianie.

Specyfikacja

Processor
Processor
Intel or AMD
 • 1 GHz lub szybszy
Memory
Memory
Minimum
 • 1 GB pamięci RAM
Hard Drive
Hard Drive
Minimum size
 • 40 GB z co najmniej 5 GB wolnego miejsca
Inputs
Inputs
Type
 • USB, gniazdo PCMCIA, napęd CD/DVD-ROM, mysz
Printer
Printer
Type
 • Monochromatyczny lub kolorowy
Graphics
Graphics
Resolution
 • Rozdzielczość 1024 × 768 lub wyższa
Other requirements
Other requirements
Safety
 • UL 1950, IEC 60950 or EN60950 approved computer
Operating System
Operating System
Windows
 • XP PRO SP2, XP Home SP2, Vista Business SP1, Vista Home SP1, Vista Ultimate SP1 lub Server 2003 SP2, 7, 8 i 8.1
Processor
Processor
Intel or AMD
 • 1 GHz lub szybszy
Memory
Memory
Minimum
 • 1 GB pamięci RAM
Zobacz wszystkie specyfikacje
Processor
Processor
Intel or AMD
 • 1 GHz lub szybszy
Memory
Memory
Minimum
 • 1 GB pamięci RAM
Hard Drive
Hard Drive
Minimum size
 • 40 GB z co najmniej 5 GB wolnego miejsca
Inputs
Inputs
Type
 • USB, gniazdo PCMCIA, napęd CD/DVD-ROM, mysz
Printer
Printer
Type
 • Monochromatyczny lub kolorowy
Graphics
Graphics
Resolution
 • Rozdzielczość 1024 × 768 lub wyższa
Other requirements
Other requirements
Safety
 • UL 1950, IEC 60950 or EN60950 approved computer
Operating System
Operating System
Windows
 • XP PRO SP2, XP Home SP2, Vista Business SP1, Vista Home SP1, Vista Ultimate SP1 lub Server 2003 SP2, 7, 8 i 8.1

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?