Rozwiązanie do oceny punktowej Somnolyzer 24x7 w diagnostyce snu Oprogramowanie do oceny punktowej snu

Oprogramowanie do oceny punktowej snu

Znajdź podobne produkty

Somnolyzer 24x7 to sprawdzony klinicznie system oceny punktowej snu, który usprawnia ocenę punktową przy badaniach snu. Znacznie — typowo o połowę — skraca czas poświęcany przez techników na badania, aby mogli się zająć innymi istotnymi zadaniami w pracowni.

Cechy
Analizowane miary

Prosty w interpretacji system „sygnalizacji świetlnej”

System Somnolyzer został wyposażony w przejrzyste wskaźniki w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym, które informują odpowiednio o wysokiej, średniej i niskiej pewności oceny punktowej. Pozwala to ekspertom przeglądającym wyniki skoncentrować swoją uwagę tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. System Somnolyzer może analizować zarówno zapisy polisomnograficzne, jak i zapisy wykonywanych w warunkach domowych badań poligraficznych. Mierzone są: fazy snu i wzbudzenia zapisu EEG, zdarzenia oddechowe oraz typy zdarzeń oddechowych.

Prosty w interpretacji system „sygnalizacji świetlnej”

System Somnolyzer został wyposażony w przejrzyste wskaźniki w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym, które informują odpowiednio o wysokiej, średniej i niskiej pewności oceny punktowej. Pozwala to ekspertom przeglądającym wyniki skoncentrować swoją uwagę tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. System Somnolyzer może analizować zarówno zapisy polisomnograficzne, jak i zapisy wykonywanych w warunkach domowych badań poligraficznych. Mierzone są: fazy snu i wzbudzenia zapisu EEG, zdarzenia oddechowe oraz typy zdarzeń oddechowych.

Prosty w interpretacji system „sygnalizacji świetlnej”

System Somnolyzer został wyposażony w przejrzyste wskaźniki w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym, które informują odpowiednio o wysokiej, średniej i niskiej pewności oceny punktowej. Pozwala to ekspertom przeglądającym wyniki skoncentrować swoją uwagę tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. System Somnolyzer może analizować zarówno zapisy polisomnograficzne, jak i zapisy wykonywanych w warunkach domowych badań poligraficznych. Mierzone są: fazy snu i wzbudzenia zapisu EEG, zdarzenia oddechowe oraz typy zdarzeń oddechowych.
Zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami oceniającymi

Zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami oceniającymi

System Somnolyzer jest narzędziem spójnym i niezawodnym i będzie przeprowadzał ocenę punktową zapisu za każdym razem w identyczny sposób. Ekspert może wprowadzić zmiany czułości algorytmu rozpoznającego cechy charakterystyczne fazy snu oraz zdarzeń w urządzeniu Sleepware G3, umożliwiając systemowi Somnolyzer przeprowadzenie oceny punktowej zgodnie z jego preferencjami, ale nadal przy zachowaniu zgodności ze standardami AASM. Ocena punktowa systemu Somnolyzer w połączeniu z ustrukturyzowaną oceną eksperta zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami przeprowadzającymi oceną, pozwalając zapewnić zgodność bliską 100%.

Zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami oceniającymi

System Somnolyzer jest narzędziem spójnym i niezawodnym i będzie przeprowadzał ocenę punktową zapisu za każdym razem w identyczny sposób. Ekspert może wprowadzić zmiany czułości algorytmu rozpoznającego cechy charakterystyczne fazy snu oraz zdarzeń w urządzeniu Sleepware G3, umożliwiając systemowi Somnolyzer przeprowadzenie oceny punktowej zgodnie z jego preferencjami, ale nadal przy zachowaniu zgodności ze standardami AASM. Ocena punktowa systemu Somnolyzer w połączeniu z ustrukturyzowaną oceną eksperta zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami przeprowadzającymi oceną, pozwalając zapewnić zgodność bliską 100%.

Zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami oceniającymi

System Somnolyzer jest narzędziem spójnym i niezawodnym i będzie przeprowadzał ocenę punktową zapisu za każdym razem w identyczny sposób. Ekspert może wprowadzić zmiany czułości algorytmu rozpoznającego cechy charakterystyczne fazy snu oraz zdarzeń w urządzeniu Sleepware G3, umożliwiając systemowi Somnolyzer przeprowadzenie oceny punktowej zgodnie z jego preferencjami, ale nadal przy zachowaniu zgodności ze standardami AASM. Ocena punktowa systemu Somnolyzer w połączeniu z ustrukturyzowaną oceną eksperta zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami przeprowadzającymi oceną, pozwalając zapewnić zgodność bliską 100%.
Integracja z oprogramowaniem Sleepware G3

Integracja z systemem Sleepware umożliwia prowadzenie oceny punktowej w czasie rzeczywistym

W trakcie badania polisomnograficznego prowadzonego w warunkach szpitalnych system Somnolyzer dostarcza w czasie rzeczywistym wysokiej jakości ocenę punktową fazy snu oraz wzbudzenia zapisu EEG. W czasie rejestrowania fazy snu i oceny punktowej przez system technik może z łatwością śledzić informacje na temat wydajności snu i czasu jego trwania, a także rejestrować zdarzenia takie jak AHI, czyli indeks bezdechów i spłyceń, RDI, czyli indeks bezdechów, spłyceń i zdarzeń RERA oraz ruchy kończyn dolnych.

Integracja z systemem Sleepware umożliwia prowadzenie oceny punktowej w czasie rzeczywistym

W trakcie badania polisomnograficznego prowadzonego w warunkach szpitalnych system Somnolyzer dostarcza w czasie rzeczywistym wysokiej jakości ocenę punktową fazy snu oraz wzbudzenia zapisu EEG. W czasie rejestrowania fazy snu i oceny punktowej przez system technik może z łatwością śledzić informacje na temat wydajności snu i czasu jego trwania, a także rejestrować zdarzenia takie jak AHI, czyli indeks bezdechów i spłyceń, RDI, czyli indeks bezdechów, spłyceń i zdarzeń RERA oraz ruchy kończyn dolnych.

Integracja z systemem Sleepware umożliwia prowadzenie oceny punktowej w czasie rzeczywistym

W trakcie badania polisomnograficznego prowadzonego w warunkach szpitalnych system Somnolyzer dostarcza w czasie rzeczywistym wysokiej jakości ocenę punktową fazy snu oraz wzbudzenia zapisu EEG. W czasie rejestrowania fazy snu i oceny punktowej przez system technik może z łatwością śledzić informacje na temat wydajności snu i czasu jego trwania, a także rejestrować zdarzenia takie jak AHI, czyli indeks bezdechów i spłyceń, RDI, czyli indeks bezdechów, spłyceń i zdarzeń RERA oraz ruchy kończyn dolnych.
Zgodność ze standardami AASM (lub R&K, jeśli są one preferowane)

Zgodność ze standardami AASM zapewnia uzyskanie znakomitych wyników

Ocena punktowa systemu Somnolyzer jest zgodna z najnowszymi wytycznym branżowymi.

Zgodność ze standardami AASM zapewnia uzyskanie znakomitych wyników

Ocena punktowa systemu Somnolyzer jest zgodna z najnowszymi wytycznym branżowymi.

Zgodność ze standardami AASM zapewnia uzyskanie znakomitych wyników

Ocena punktowa systemu Somnolyzer jest zgodna z najnowszymi wytycznym branżowymi.
Wykrywa cechy wizualne

Wykrywa cechy wizualne, takie same jak w przypadku oceny punktowej wykonywanej przez człowieka

System Somnolyzer rozpoznaje cechy charakterystyczne snu – pojawienie się oscylacyjnej aktywności mózgu, ruch gałek oraz fale delta – i stosuje ten sam proces decyzyjny odnośnie do oceny punktowej faz snu i występujących w trakcie ich trwania zdarzeń co ludzki ekspert. Oceny punktowe systemu Somnolyzer nie różnią się niczym od ocen formułowanych przez człowieka.

Wykrywa cechy wizualne, takie same jak w przypadku oceny punktowej wykonywanej przez człowieka

System Somnolyzer rozpoznaje cechy charakterystyczne snu – pojawienie się oscylacyjnej aktywności mózgu, ruch gałek oraz fale delta – i stosuje ten sam proces decyzyjny odnośnie do oceny punktowej faz snu i występujących w trakcie ich trwania zdarzeń co ludzki ekspert. Oceny punktowe systemu Somnolyzer nie różnią się niczym od ocen formułowanych przez człowieka.

Wykrywa cechy wizualne, takie same jak w przypadku oceny punktowej wykonywanej przez człowieka

System Somnolyzer rozpoznaje cechy charakterystyczne snu – pojawienie się oscylacyjnej aktywności mózgu, ruch gałek oraz fale delta – i stosuje ten sam proces decyzyjny odnośnie do oceny punktowej faz snu i występujących w trakcie ich trwania zdarzeń co ludzki ekspert. Oceny punktowe systemu Somnolyzer nie różnią się niczym od ocen formułowanych przez człowieka.
Efektywna ocena punktowa badania snu

Skraca czas przeznaczony na przeprowadzanie ręcznej oceny punktowej

W porównaniu z ręczną oceną punktową system Somnolyzer skraca czas jej trwania o 50–80%. W sytuacji, gdy potrzebny jest osąd eksperta przedziały zaufania oraz „sygnalizacja świetlna” zwrócą w odpowiednim momencie uwagę osoby prowadzącej punktację. Algorytm systemu Somnolyzer dokona oceny punktowej dokładnie tak samo jak człowiek, ale zmniejszy zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami punktującymi. Analiza zapisów polisomnograficznych pochodzących zarówno z urządzenia Alice 6 PSG, jak i przenośnych zapisów z urządzeń Alice NightOne i PDx wykonywana jest w czasie zaledwie kilku minut. Badania polisomnograficzne z urządzenia Alice 6 oceniane są przez system Somnolyzer w czasie rzeczywistym. Ocena punktowa przenośnych zapisów odbywa się po zaimportowaniu badania z urządzenia.

Skraca czas przeznaczony na przeprowadzanie ręcznej oceny punktowej

W porównaniu z ręczną oceną punktową system Somnolyzer skraca czas jej trwania o 50–80%. W sytuacji, gdy potrzebny jest osąd eksperta przedziały zaufania oraz „sygnalizacja świetlna” zwrócą w odpowiednim momencie uwagę osoby prowadzącej punktację. Algorytm systemu Somnolyzer dokona oceny punktowej dokładnie tak samo jak człowiek, ale zmniejszy zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami punktującymi. Analiza zapisów polisomnograficznych pochodzących zarówno z urządzenia Alice 6 PSG, jak i przenośnych zapisów z urządzeń Alice NightOne i PDx wykonywana jest w czasie zaledwie kilku minut. Badania polisomnograficzne z urządzenia Alice 6 oceniane są przez system Somnolyzer w czasie rzeczywistym. Ocena punktowa przenośnych zapisów odbywa się po zaimportowaniu badania z urządzenia.

Skraca czas przeznaczony na przeprowadzanie ręcznej oceny punktowej

W porównaniu z ręczną oceną punktową system Somnolyzer skraca czas jej trwania o 50–80%. W sytuacji, gdy potrzebny jest osąd eksperta przedziały zaufania oraz „sygnalizacja świetlna” zwrócą w odpowiednim momencie uwagę osoby prowadzącej punktację. Algorytm systemu Somnolyzer dokona oceny punktowej dokładnie tak samo jak człowiek, ale zmniejszy zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami punktującymi. Analiza zapisów polisomnograficznych pochodzących zarówno z urządzenia Alice 6 PSG, jak i przenośnych zapisów z urządzeń Alice NightOne i PDx wykonywana jest w czasie zaledwie kilku minut. Badania polisomnograficzne z urządzenia Alice 6 oceniane są przez system Somnolyzer w czasie rzeczywistym. Ocena punktowa przenośnych zapisów odbywa się po zaimportowaniu badania z urządzenia.
  • Analizowane miary
  • Zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami oceniającymi
  • Integracja z oprogramowaniem Sleepware G3
  • Zgodność ze standardami AASM (lub R&K, jeśli są one preferowane)
Zobacz wszystkie cechy
Analizowane miary

Prosty w interpretacji system „sygnalizacji świetlnej”

System Somnolyzer został wyposażony w przejrzyste wskaźniki w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym, które informują odpowiednio o wysokiej, średniej i niskiej pewności oceny punktowej. Pozwala to ekspertom przeglądającym wyniki skoncentrować swoją uwagę tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. System Somnolyzer może analizować zarówno zapisy polisomnograficzne, jak i zapisy wykonywanych w warunkach domowych badań poligraficznych. Mierzone są: fazy snu i wzbudzenia zapisu EEG, zdarzenia oddechowe oraz typy zdarzeń oddechowych.

Prosty w interpretacji system „sygnalizacji świetlnej”

System Somnolyzer został wyposażony w przejrzyste wskaźniki w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym, które informują odpowiednio o wysokiej, średniej i niskiej pewności oceny punktowej. Pozwala to ekspertom przeglądającym wyniki skoncentrować swoją uwagę tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. System Somnolyzer może analizować zarówno zapisy polisomnograficzne, jak i zapisy wykonywanych w warunkach domowych badań poligraficznych. Mierzone są: fazy snu i wzbudzenia zapisu EEG, zdarzenia oddechowe oraz typy zdarzeń oddechowych.

Prosty w interpretacji system „sygnalizacji świetlnej”

System Somnolyzer został wyposażony w przejrzyste wskaźniki w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym, które informują odpowiednio o wysokiej, średniej i niskiej pewności oceny punktowej. Pozwala to ekspertom przeglądającym wyniki skoncentrować swoją uwagę tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. System Somnolyzer może analizować zarówno zapisy polisomnograficzne, jak i zapisy wykonywanych w warunkach domowych badań poligraficznych. Mierzone są: fazy snu i wzbudzenia zapisu EEG, zdarzenia oddechowe oraz typy zdarzeń oddechowych.
Zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami oceniającymi

Zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami oceniającymi

System Somnolyzer jest narzędziem spójnym i niezawodnym i będzie przeprowadzał ocenę punktową zapisu za każdym razem w identyczny sposób. Ekspert może wprowadzić zmiany czułości algorytmu rozpoznającego cechy charakterystyczne fazy snu oraz zdarzeń w urządzeniu Sleepware G3, umożliwiając systemowi Somnolyzer przeprowadzenie oceny punktowej zgodnie z jego preferencjami, ale nadal przy zachowaniu zgodności ze standardami AASM. Ocena punktowa systemu Somnolyzer w połączeniu z ustrukturyzowaną oceną eksperta zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami przeprowadzającymi oceną, pozwalając zapewnić zgodność bliską 100%.

Zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami oceniającymi

System Somnolyzer jest narzędziem spójnym i niezawodnym i będzie przeprowadzał ocenę punktową zapisu za każdym razem w identyczny sposób. Ekspert może wprowadzić zmiany czułości algorytmu rozpoznającego cechy charakterystyczne fazy snu oraz zdarzeń w urządzeniu Sleepware G3, umożliwiając systemowi Somnolyzer przeprowadzenie oceny punktowej zgodnie z jego preferencjami, ale nadal przy zachowaniu zgodności ze standardami AASM. Ocena punktowa systemu Somnolyzer w połączeniu z ustrukturyzowaną oceną eksperta zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami przeprowadzającymi oceną, pozwalając zapewnić zgodność bliską 100%.

Zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami oceniającymi

System Somnolyzer jest narzędziem spójnym i niezawodnym i będzie przeprowadzał ocenę punktową zapisu za każdym razem w identyczny sposób. Ekspert może wprowadzić zmiany czułości algorytmu rozpoznającego cechy charakterystyczne fazy snu oraz zdarzeń w urządzeniu Sleepware G3, umożliwiając systemowi Somnolyzer przeprowadzenie oceny punktowej zgodnie z jego preferencjami, ale nadal przy zachowaniu zgodności ze standardami AASM. Ocena punktowa systemu Somnolyzer w połączeniu z ustrukturyzowaną oceną eksperta zmniejsza zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami przeprowadzającymi oceną, pozwalając zapewnić zgodność bliską 100%.
Integracja z oprogramowaniem Sleepware G3

Integracja z systemem Sleepware umożliwia prowadzenie oceny punktowej w czasie rzeczywistym

W trakcie badania polisomnograficznego prowadzonego w warunkach szpitalnych system Somnolyzer dostarcza w czasie rzeczywistym wysokiej jakości ocenę punktową fazy snu oraz wzbudzenia zapisu EEG. W czasie rejestrowania fazy snu i oceny punktowej przez system technik może z łatwością śledzić informacje na temat wydajności snu i czasu jego trwania, a także rejestrować zdarzenia takie jak AHI, czyli indeks bezdechów i spłyceń, RDI, czyli indeks bezdechów, spłyceń i zdarzeń RERA oraz ruchy kończyn dolnych.

Integracja z systemem Sleepware umożliwia prowadzenie oceny punktowej w czasie rzeczywistym

W trakcie badania polisomnograficznego prowadzonego w warunkach szpitalnych system Somnolyzer dostarcza w czasie rzeczywistym wysokiej jakości ocenę punktową fazy snu oraz wzbudzenia zapisu EEG. W czasie rejestrowania fazy snu i oceny punktowej przez system technik może z łatwością śledzić informacje na temat wydajności snu i czasu jego trwania, a także rejestrować zdarzenia takie jak AHI, czyli indeks bezdechów i spłyceń, RDI, czyli indeks bezdechów, spłyceń i zdarzeń RERA oraz ruchy kończyn dolnych.

Integracja z systemem Sleepware umożliwia prowadzenie oceny punktowej w czasie rzeczywistym

W trakcie badania polisomnograficznego prowadzonego w warunkach szpitalnych system Somnolyzer dostarcza w czasie rzeczywistym wysokiej jakości ocenę punktową fazy snu oraz wzbudzenia zapisu EEG. W czasie rejestrowania fazy snu i oceny punktowej przez system technik może z łatwością śledzić informacje na temat wydajności snu i czasu jego trwania, a także rejestrować zdarzenia takie jak AHI, czyli indeks bezdechów i spłyceń, RDI, czyli indeks bezdechów, spłyceń i zdarzeń RERA oraz ruchy kończyn dolnych.
Zgodność ze standardami AASM (lub R&K, jeśli są one preferowane)

Zgodność ze standardami AASM zapewnia uzyskanie znakomitych wyników

Ocena punktowa systemu Somnolyzer jest zgodna z najnowszymi wytycznym branżowymi.

Zgodność ze standardami AASM zapewnia uzyskanie znakomitych wyników

Ocena punktowa systemu Somnolyzer jest zgodna z najnowszymi wytycznym branżowymi.

Zgodność ze standardami AASM zapewnia uzyskanie znakomitych wyników

Ocena punktowa systemu Somnolyzer jest zgodna z najnowszymi wytycznym branżowymi.
Wykrywa cechy wizualne

Wykrywa cechy wizualne, takie same jak w przypadku oceny punktowej wykonywanej przez człowieka

System Somnolyzer rozpoznaje cechy charakterystyczne snu – pojawienie się oscylacyjnej aktywności mózgu, ruch gałek oraz fale delta – i stosuje ten sam proces decyzyjny odnośnie do oceny punktowej faz snu i występujących w trakcie ich trwania zdarzeń co ludzki ekspert. Oceny punktowe systemu Somnolyzer nie różnią się niczym od ocen formułowanych przez człowieka.

Wykrywa cechy wizualne, takie same jak w przypadku oceny punktowej wykonywanej przez człowieka

System Somnolyzer rozpoznaje cechy charakterystyczne snu – pojawienie się oscylacyjnej aktywności mózgu, ruch gałek oraz fale delta – i stosuje ten sam proces decyzyjny odnośnie do oceny punktowej faz snu i występujących w trakcie ich trwania zdarzeń co ludzki ekspert. Oceny punktowe systemu Somnolyzer nie różnią się niczym od ocen formułowanych przez człowieka.

Wykrywa cechy wizualne, takie same jak w przypadku oceny punktowej wykonywanej przez człowieka

System Somnolyzer rozpoznaje cechy charakterystyczne snu – pojawienie się oscylacyjnej aktywności mózgu, ruch gałek oraz fale delta – i stosuje ten sam proces decyzyjny odnośnie do oceny punktowej faz snu i występujących w trakcie ich trwania zdarzeń co ludzki ekspert. Oceny punktowe systemu Somnolyzer nie różnią się niczym od ocen formułowanych przez człowieka.
Efektywna ocena punktowa badania snu

Skraca czas przeznaczony na przeprowadzanie ręcznej oceny punktowej

W porównaniu z ręczną oceną punktową system Somnolyzer skraca czas jej trwania o 50–80%. W sytuacji, gdy potrzebny jest osąd eksperta przedziały zaufania oraz „sygnalizacja świetlna” zwrócą w odpowiednim momencie uwagę osoby prowadzącej punktację. Algorytm systemu Somnolyzer dokona oceny punktowej dokładnie tak samo jak człowiek, ale zmniejszy zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami punktującymi. Analiza zapisów polisomnograficznych pochodzących zarówno z urządzenia Alice 6 PSG, jak i przenośnych zapisów z urządzeń Alice NightOne i PDx wykonywana jest w czasie zaledwie kilku minut. Badania polisomnograficzne z urządzenia Alice 6 oceniane są przez system Somnolyzer w czasie rzeczywistym. Ocena punktowa przenośnych zapisów odbywa się po zaimportowaniu badania z urządzenia.

Skraca czas przeznaczony na przeprowadzanie ręcznej oceny punktowej

W porównaniu z ręczną oceną punktową system Somnolyzer skraca czas jej trwania o 50–80%. W sytuacji, gdy potrzebny jest osąd eksperta przedziały zaufania oraz „sygnalizacja świetlna” zwrócą w odpowiednim momencie uwagę osoby prowadzącej punktację. Algorytm systemu Somnolyzer dokona oceny punktowej dokładnie tak samo jak człowiek, ale zmniejszy zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami punktującymi. Analiza zapisów polisomnograficznych pochodzących zarówno z urządzenia Alice 6 PSG, jak i przenośnych zapisów z urządzeń Alice NightOne i PDx wykonywana jest w czasie zaledwie kilku minut. Badania polisomnograficzne z urządzenia Alice 6 oceniane są przez system Somnolyzer w czasie rzeczywistym. Ocena punktowa przenośnych zapisów odbywa się po zaimportowaniu badania z urządzenia.

Skraca czas przeznaczony na przeprowadzanie ręcznej oceny punktowej

W porównaniu z ręczną oceną punktową system Somnolyzer skraca czas jej trwania o 50–80%. W sytuacji, gdy potrzebny jest osąd eksperta przedziały zaufania oraz „sygnalizacja świetlna” zwrócą w odpowiednim momencie uwagę osoby prowadzącej punktację. Algorytm systemu Somnolyzer dokona oceny punktowej dokładnie tak samo jak człowiek, ale zmniejszy zmienność wynikającą z różnic występujących pomiędzy osobami punktującymi. Analiza zapisów polisomnograficznych pochodzących zarówno z urządzenia Alice 6 PSG, jak i przenośnych zapisów z urządzeń Alice NightOne i PDx wykonywana jest w czasie zaledwie kilku minut. Badania polisomnograficzne z urządzenia Alice 6 oceniane są przez system Somnolyzer w czasie rzeczywistym. Ocena punktowa przenośnych zapisów odbywa się po zaimportowaniu badania z urządzenia.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?