EncoreAnywhere

System zarządzania danymi pacjenta

Znajdź podobne produkty

EncoreAnywhere to system internetowy, dzięki któremu specjaliści w dziedzinie snu mogą łatwiej i sprawniej prowadzić pacjentów i zarządzać terapią w każdym miejscu i czasie. Jest wydajny, dokładny i zgodny z przepisami HIPAA.

Cechy
Automatyczne pobieranie

Automatyczne pobieranie oszczędza czas

Koniec z faksowaniem raportów czy zamieszaniem z kartami danych. Dane pacjenta są pobierane automatycznie poprzez modem bezprzewodowy lub przesyłane z karty danych Encore do systemu EncoreAnywhere.

Automatyczne pobieranie oszczędza czas

Koniec z faksowaniem raportów czy zamieszaniem z kartami danych. Dane pacjenta są pobierane automatycznie poprzez modem bezprzewodowy lub przesyłane z karty danych Encore do systemu EncoreAnywhere.

Automatyczne pobieranie oszczędza czas

Koniec z faksowaniem raportów czy zamieszaniem z kartami danych. Dane pacjenta są pobierane automatycznie poprzez modem bezprzewodowy lub przesyłane z karty danych Encore do systemu EncoreAnywhere.
Strona My Day (Mój dzień)

Strona My Day (Mój dzień) umożliwia szybki przegląd

Strona May Day (Mój dzień) automatycznie identyfikuje pacjentów z nieprawidłowościami w przebiegu terapii, na podstawie odchyleń od parametrów ustawionych przez zespół opieki oraz ich konkretne problemy. Proste ikony pozwalają szybko zidentyfikować wymagane czynności.

Strona My Day (Mój dzień) umożliwia szybki przegląd

Strona May Day (Mój dzień) automatycznie identyfikuje pacjentów z nieprawidłowościami w przebiegu terapii, na podstawie odchyleń od parametrów ustawionych przez zespół opieki oraz ich konkretne problemy. Proste ikony pozwalają szybko zidentyfikować wymagane czynności.

Strona My Day (Mój dzień) umożliwia szybki przegląd

Strona May Day (Mój dzień) automatycznie identyfikuje pacjentów z nieprawidłowościami w przebiegu terapii, na podstawie odchyleń od parametrów ustawionych przez zespół opieki oraz ich konkretne problemy. Proste ikony pozwalają szybko zidentyfikować wymagane czynności.
Wygodne narzędzia pacjentów

Wygodne narzędzia dla pacjentów usprawniające ich obsługę

Pacjenci docenią automatyczne pobieranie i szybsze zmiany zaleceń. Te wygodne narzędzia dla pacjentów wspomagają placówki w usprawnieniu obsługi pacjentów.

Wygodne narzędzia dla pacjentów usprawniające ich obsługę

Pacjenci docenią automatyczne pobieranie i szybsze zmiany zaleceń. Te wygodne narzędzia dla pacjentów wspomagają placówki w usprawnieniu obsługi pacjentów.

Wygodne narzędzia dla pacjentów usprawniające ich obsługę

Pacjenci docenią automatyczne pobieranie i szybsze zmiany zaleceń. Te wygodne narzędzia dla pacjentów wspomagają placówki w usprawnieniu obsługi pacjentów.
Dostęp do danych na bieżąco

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym ogranicza opóźnienia

Modem bezprzewodowy umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do danych pacjenta. Przechowuje dane pacjenta i pobiera je automatycznie do systemu EncoreAnywhere zgodnie z ustawionym programem połączeń.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym ogranicza opóźnienia

Modem bezprzewodowy umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do danych pacjenta. Przechowuje dane pacjenta i pobiera je automatycznie do systemu EncoreAnywhere zgodnie z ustawionym programem połączeń.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym ogranicza opóźnienia

Modem bezprzewodowy umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do danych pacjenta. Przechowuje dane pacjenta i pobiera je automatycznie do systemu EncoreAnywhere zgodnie z ustawionym programem połączeń.
Str. podsum. danych pacjenta

Strona podsum. danych pacj. do przeglądu danych jednego pacjenta

Strona podsumowania danych pacjenta pozwala szybko sprawdzić wszystkie dane pacjenta i status terapii. Zdyscyplinowanie pacjenta jest przedstawione na oznakowanym kolorami wykresie, na którym można szybko dostrzec luki w terapii. Łatwo dostępne karty przedstawiają dane zalecenia, terapii, historii i inne informacje.

Strona podsum. danych pacj. do przeglądu danych jednego pacjenta

Strona podsumowania danych pacjenta pozwala szybko sprawdzić wszystkie dane pacjenta i status terapii. Zdyscyplinowanie pacjenta jest przedstawione na oznakowanym kolorami wykresie, na którym można szybko dostrzec luki w terapii. Łatwo dostępne karty przedstawiają dane zalecenia, terapii, historii i inne informacje.

Strona podsum. danych pacj. do przeglądu danych jednego pacjenta

Strona podsumowania danych pacjenta pozwala szybko sprawdzić wszystkie dane pacjenta i status terapii. Zdyscyplinowanie pacjenta jest przedstawione na oznakowanym kolorami wykresie, na którym można szybko dostrzec luki w terapii. Łatwo dostępne karty przedstawiają dane zalecenia, terapii, historii i inne informacje.
Szybkie szkolenia

Szybkie szkolenie skierowanych pacjentów

Pomóż skierowanym pacjentom w szybkiej nauce korzystania z systemu EncoreAnywhere. Pakiet wstępny Take Ten zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia szybkich szkoleń.

Szybkie szkolenie skierowanych pacjentów

Pomóż skierowanym pacjentom w szybkiej nauce korzystania z systemu EncoreAnywhere. Pakiet wstępny Take Ten zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia szybkich szkoleń.

Szybkie szkolenie skierowanych pacjentów

Pomóż skierowanym pacjentom w szybkiej nauce korzystania z systemu EncoreAnywhere. Pakiet wstępny Take Ten zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia szybkich szkoleń.
Program marketingowy Take Ten

Program marketingowy Take Ten upraszcza sprzedaż skierowanym pacjentom

Dzięki nowemu programowi marketingowemu Take Ten zespół handlowy może w zaledwie kilka minut może zademonstrować zalety systemu EncoreAnywhere skierowanym pacjentom.

Program marketingowy Take Ten upraszcza sprzedaż skierowanym pacjentom

Dzięki nowemu programowi marketingowemu Take Ten zespół handlowy może w zaledwie kilka minut może zademonstrować zalety systemu EncoreAnywhere skierowanym pacjentom.

Program marketingowy Take Ten upraszcza sprzedaż skierowanym pacjentom

Dzięki nowemu programowi marketingowemu Take Ten zespół handlowy może w zaledwie kilka minut może zademonstrować zalety systemu EncoreAnywhere skierowanym pacjentom.
Str. Prescriptions (Zalecenia)

Strona Prescriptions (Zalecenia) to łatwe i szybkie wprowadzanie zmian

Na stronie Prescriptions (Zalecenia) można wyświetlać i zmieniać nastawy urządzenia terapeutycznego. Zmiana zostaje automatycznie pobrana do urządzenia przez modem bezprzewodowy w zadanym czasie lub można ją przesłać za pośrednictwem karty danych Encore.

Strona Prescriptions (Zalecenia) to łatwe i szybkie wprowadzanie zmian

Na stronie Prescriptions (Zalecenia) można wyświetlać i zmieniać nastawy urządzenia terapeutycznego. Zmiana zostaje automatycznie pobrana do urządzenia przez modem bezprzewodowy w zadanym czasie lub można ją przesłać za pośrednictwem karty danych Encore.

Strona Prescriptions (Zalecenia) to łatwe i szybkie wprowadzanie zmian

Na stronie Prescriptions (Zalecenia) można wyświetlać i zmieniać nastawy urządzenia terapeutycznego. Zmiana zostaje automatycznie pobrana do urządzenia przez modem bezprzewodowy w zadanym czasie lub można ją przesłać za pośrednictwem karty danych Encore.
S. Therapy Data (Dane terapii)

Strona Therapy Data (Dane terapii) to łatwe monitorowanie terapii

Oznakowany kolorami wykres danych terapii można łatwo wyświetlać na stronie Therapy Data (Dane terapii). Kłopotów nie sprawia również uzyskanie dostępu do szczegółów dziennych. Istnieje możliwość generowania raportów z określonych przedziałów czasu.

Strona Therapy Data (Dane terapii) to łatwe monitorowanie terapii

Oznakowany kolorami wykres danych terapii można łatwo wyświetlać na stronie Therapy Data (Dane terapii). Kłopotów nie sprawia również uzyskanie dostępu do szczegółów dziennych. Istnieje możliwość generowania raportów z określonych przedziałów czasu.

Strona Therapy Data (Dane terapii) to łatwe monitorowanie terapii

Oznakowany kolorami wykres danych terapii można łatwo wyświetlać na stronie Therapy Data (Dane terapii). Kłopotów nie sprawia również uzyskanie dostępu do szczegółów dziennych. Istnieje możliwość generowania raportów z określonych przedziałów czasu.
Strona Notes (Uwagi)

Strona Notes (Uwagi) umożliwia łatwe udostępnianie uwag

Uwagi i alerty dla innych osób sprawujących opiekę można wpisywać na stronie Notes (Uwagi). Takie rozwiązanie usprawnia komunikację i wspólną opiekę nad pacjentami przez różne osoby sprawujące opiekę, lekarzy i placówki badania snu.

Strona Notes (Uwagi) umożliwia łatwe udostępnianie uwag

Uwagi i alerty dla innych osób sprawujących opiekę można wpisywać na stronie Notes (Uwagi). Takie rozwiązanie usprawnia komunikację i wspólną opiekę nad pacjentami przez różne osoby sprawujące opiekę, lekarzy i placówki badania snu.

Strona Notes (Uwagi) umożliwia łatwe udostępnianie uwag

Uwagi i alerty dla innych osób sprawujących opiekę można wpisywać na stronie Notes (Uwagi). Takie rozwiązanie usprawnia komunikację i wspólną opiekę nad pacjentami przez różne osoby sprawujące opiekę, lekarzy i placówki badania snu.
 • Automatyczne pobieranie
 • Strona My Day (Mój dzień)
 • Wygodne narzędzia pacjentów
 • Dostęp do danych na bieżąco
Zobacz wszystkie cechy
Automatyczne pobieranie

Automatyczne pobieranie oszczędza czas

Koniec z faksowaniem raportów czy zamieszaniem z kartami danych. Dane pacjenta są pobierane automatycznie poprzez modem bezprzewodowy lub przesyłane z karty danych Encore do systemu EncoreAnywhere.

Automatyczne pobieranie oszczędza czas

Koniec z faksowaniem raportów czy zamieszaniem z kartami danych. Dane pacjenta są pobierane automatycznie poprzez modem bezprzewodowy lub przesyłane z karty danych Encore do systemu EncoreAnywhere.

Automatyczne pobieranie oszczędza czas

Koniec z faksowaniem raportów czy zamieszaniem z kartami danych. Dane pacjenta są pobierane automatycznie poprzez modem bezprzewodowy lub przesyłane z karty danych Encore do systemu EncoreAnywhere.
Strona My Day (Mój dzień)

Strona My Day (Mój dzień) umożliwia szybki przegląd

Strona May Day (Mój dzień) automatycznie identyfikuje pacjentów z nieprawidłowościami w przebiegu terapii, na podstawie odchyleń od parametrów ustawionych przez zespół opieki oraz ich konkretne problemy. Proste ikony pozwalają szybko zidentyfikować wymagane czynności.

Strona My Day (Mój dzień) umożliwia szybki przegląd

Strona May Day (Mój dzień) automatycznie identyfikuje pacjentów z nieprawidłowościami w przebiegu terapii, na podstawie odchyleń od parametrów ustawionych przez zespół opieki oraz ich konkretne problemy. Proste ikony pozwalają szybko zidentyfikować wymagane czynności.

Strona My Day (Mój dzień) umożliwia szybki przegląd

Strona May Day (Mój dzień) automatycznie identyfikuje pacjentów z nieprawidłowościami w przebiegu terapii, na podstawie odchyleń od parametrów ustawionych przez zespół opieki oraz ich konkretne problemy. Proste ikony pozwalają szybko zidentyfikować wymagane czynności.
Wygodne narzędzia pacjentów

Wygodne narzędzia dla pacjentów usprawniające ich obsługę

Pacjenci docenią automatyczne pobieranie i szybsze zmiany zaleceń. Te wygodne narzędzia dla pacjentów wspomagają placówki w usprawnieniu obsługi pacjentów.

Wygodne narzędzia dla pacjentów usprawniające ich obsługę

Pacjenci docenią automatyczne pobieranie i szybsze zmiany zaleceń. Te wygodne narzędzia dla pacjentów wspomagają placówki w usprawnieniu obsługi pacjentów.

Wygodne narzędzia dla pacjentów usprawniające ich obsługę

Pacjenci docenią automatyczne pobieranie i szybsze zmiany zaleceń. Te wygodne narzędzia dla pacjentów wspomagają placówki w usprawnieniu obsługi pacjentów.
Dostęp do danych na bieżąco

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym ogranicza opóźnienia

Modem bezprzewodowy umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do danych pacjenta. Przechowuje dane pacjenta i pobiera je automatycznie do systemu EncoreAnywhere zgodnie z ustawionym programem połączeń.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym ogranicza opóźnienia

Modem bezprzewodowy umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do danych pacjenta. Przechowuje dane pacjenta i pobiera je automatycznie do systemu EncoreAnywhere zgodnie z ustawionym programem połączeń.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym ogranicza opóźnienia

Modem bezprzewodowy umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do danych pacjenta. Przechowuje dane pacjenta i pobiera je automatycznie do systemu EncoreAnywhere zgodnie z ustawionym programem połączeń.
Str. podsum. danych pacjenta

Strona podsum. danych pacj. do przeglądu danych jednego pacjenta

Strona podsumowania danych pacjenta pozwala szybko sprawdzić wszystkie dane pacjenta i status terapii. Zdyscyplinowanie pacjenta jest przedstawione na oznakowanym kolorami wykresie, na którym można szybko dostrzec luki w terapii. Łatwo dostępne karty przedstawiają dane zalecenia, terapii, historii i inne informacje.

Strona podsum. danych pacj. do przeglądu danych jednego pacjenta

Strona podsumowania danych pacjenta pozwala szybko sprawdzić wszystkie dane pacjenta i status terapii. Zdyscyplinowanie pacjenta jest przedstawione na oznakowanym kolorami wykresie, na którym można szybko dostrzec luki w terapii. Łatwo dostępne karty przedstawiają dane zalecenia, terapii, historii i inne informacje.

Strona podsum. danych pacj. do przeglądu danych jednego pacjenta

Strona podsumowania danych pacjenta pozwala szybko sprawdzić wszystkie dane pacjenta i status terapii. Zdyscyplinowanie pacjenta jest przedstawione na oznakowanym kolorami wykresie, na którym można szybko dostrzec luki w terapii. Łatwo dostępne karty przedstawiają dane zalecenia, terapii, historii i inne informacje.
Szybkie szkolenia

Szybkie szkolenie skierowanych pacjentów

Pomóż skierowanym pacjentom w szybkiej nauce korzystania z systemu EncoreAnywhere. Pakiet wstępny Take Ten zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia szybkich szkoleń.

Szybkie szkolenie skierowanych pacjentów

Pomóż skierowanym pacjentom w szybkiej nauce korzystania z systemu EncoreAnywhere. Pakiet wstępny Take Ten zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia szybkich szkoleń.

Szybkie szkolenie skierowanych pacjentów

Pomóż skierowanym pacjentom w szybkiej nauce korzystania z systemu EncoreAnywhere. Pakiet wstępny Take Ten zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia szybkich szkoleń.
Program marketingowy Take Ten

Program marketingowy Take Ten upraszcza sprzedaż skierowanym pacjentom

Dzięki nowemu programowi marketingowemu Take Ten zespół handlowy może w zaledwie kilka minut może zademonstrować zalety systemu EncoreAnywhere skierowanym pacjentom.

Program marketingowy Take Ten upraszcza sprzedaż skierowanym pacjentom

Dzięki nowemu programowi marketingowemu Take Ten zespół handlowy może w zaledwie kilka minut może zademonstrować zalety systemu EncoreAnywhere skierowanym pacjentom.

Program marketingowy Take Ten upraszcza sprzedaż skierowanym pacjentom

Dzięki nowemu programowi marketingowemu Take Ten zespół handlowy może w zaledwie kilka minut może zademonstrować zalety systemu EncoreAnywhere skierowanym pacjentom.
Str. Prescriptions (Zalecenia)

Strona Prescriptions (Zalecenia) to łatwe i szybkie wprowadzanie zmian

Na stronie Prescriptions (Zalecenia) można wyświetlać i zmieniać nastawy urządzenia terapeutycznego. Zmiana zostaje automatycznie pobrana do urządzenia przez modem bezprzewodowy w zadanym czasie lub można ją przesłać za pośrednictwem karty danych Encore.

Strona Prescriptions (Zalecenia) to łatwe i szybkie wprowadzanie zmian

Na stronie Prescriptions (Zalecenia) można wyświetlać i zmieniać nastawy urządzenia terapeutycznego. Zmiana zostaje automatycznie pobrana do urządzenia przez modem bezprzewodowy w zadanym czasie lub można ją przesłać za pośrednictwem karty danych Encore.

Strona Prescriptions (Zalecenia) to łatwe i szybkie wprowadzanie zmian

Na stronie Prescriptions (Zalecenia) można wyświetlać i zmieniać nastawy urządzenia terapeutycznego. Zmiana zostaje automatycznie pobrana do urządzenia przez modem bezprzewodowy w zadanym czasie lub można ją przesłać za pośrednictwem karty danych Encore.
S. Therapy Data (Dane terapii)

Strona Therapy Data (Dane terapii) to łatwe monitorowanie terapii

Oznakowany kolorami wykres danych terapii można łatwo wyświetlać na stronie Therapy Data (Dane terapii). Kłopotów nie sprawia również uzyskanie dostępu do szczegółów dziennych. Istnieje możliwość generowania raportów z określonych przedziałów czasu.

Strona Therapy Data (Dane terapii) to łatwe monitorowanie terapii

Oznakowany kolorami wykres danych terapii można łatwo wyświetlać na stronie Therapy Data (Dane terapii). Kłopotów nie sprawia również uzyskanie dostępu do szczegółów dziennych. Istnieje możliwość generowania raportów z określonych przedziałów czasu.

Strona Therapy Data (Dane terapii) to łatwe monitorowanie terapii

Oznakowany kolorami wykres danych terapii można łatwo wyświetlać na stronie Therapy Data (Dane terapii). Kłopotów nie sprawia również uzyskanie dostępu do szczegółów dziennych. Istnieje możliwość generowania raportów z określonych przedziałów czasu.
Strona Notes (Uwagi)

Strona Notes (Uwagi) umożliwia łatwe udostępnianie uwag

Uwagi i alerty dla innych osób sprawujących opiekę można wpisywać na stronie Notes (Uwagi). Takie rozwiązanie usprawnia komunikację i wspólną opiekę nad pacjentami przez różne osoby sprawujące opiekę, lekarzy i placówki badania snu.

Strona Notes (Uwagi) umożliwia łatwe udostępnianie uwag

Uwagi i alerty dla innych osób sprawujących opiekę można wpisywać na stronie Notes (Uwagi). Takie rozwiązanie usprawnia komunikację i wspólną opiekę nad pacjentami przez różne osoby sprawujące opiekę, lekarzy i placówki badania snu.

Strona Notes (Uwagi) umożliwia łatwe udostępnianie uwag

Uwagi i alerty dla innych osób sprawujących opiekę można wpisywać na stronie Notes (Uwagi). Takie rozwiązanie usprawnia komunikację i wspólną opiekę nad pacjentami przez różne osoby sprawujące opiekę, lekarzy i placówki badania snu.

Specyfikacja

Internet Browser
Internet Browser
Internet Explorer
 • 9 lub wersje następne
Mozilla Firefox
 • 10 lub wersje następne
Internet Browser Plug in
Internet Browser Plug in
Microsoft Silverlight
 • 4 lub wersje następne
Adobe
Adobe
Reader
 • 11 lub wersje następne
Operating System
Operating System
Windows
 • 7 lub wersje następne
Internet Browser
Internet Browser
Internet Explorer
 • 9 lub wersje następne
Mozilla Firefox
 • 10 lub wersje następne
Internet Browser Plug in
Internet Browser Plug in
Microsoft Silverlight
 • 4 lub wersje następne
Zobacz wszystkie specyfikacje
Internet Browser
Internet Browser
Internet Explorer
 • 9 lub wersje następne
Mozilla Firefox
 • 10 lub wersje następne
Internet Browser Plug in
Internet Browser Plug in
Microsoft Silverlight
 • 4 lub wersje następne
Adobe
Adobe
Reader
 • 11 lub wersje następne
Operating System
Operating System
Windows
 • 7 lub wersje następne

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?