Big Bore RT

Tomograf komputerowy i symulator zaprojektowany z myślą o radioterapii onkologicznej

Znajdź podobne produkty

Opracowany jako symulator TK tomograf Big Bore RT pozwala podnieść pewność diagnostyczną, skrócić czas do rozpoczęcia leczenia oraz zaoferować znakomitą rentowność i komfort pacjenta, co stanowi cztery fundamenty doskonałej opieki nad pacjentem.

Cechy
Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej
Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Tomograf Big Bore RT zawiera zaawansowane narzędzia ułatwiające dokładne i sprawne umieszczanie znaczników na ciele pacjenta oraz wykonywanie etapów symulacji. 60-centymetrowe rzeczywiste pole obrazowania pozwala na pełne uwidocznienie struktur anatomicznych, a dokładność układania przestrzennego wynosząca mniej niż 2 mm między płaszczyzną obrazowania a płaszczyzną wskaźnika laserowego pozwala na precyzyjne dodawanie znaczników. Parametry te są zgodne z wymogami wytycznych AAPM TG 66.

Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej
Tomograf Big Bore RT zawiera zaawansowane narzędzia ułatwiające dokładne i sprawne umieszczanie znaczników na ciele pacjenta oraz wykonywanie etapów symulacji. 60-centymetrowe rzeczywiste pole obrazowania pozwala na pełne uwidocznienie struktur anatomicznych, a dokładność układania przestrzennego wynosząca mniej niż 2 mm między płaszczyzną obrazowania a płaszczyzną wskaźnika laserowego pozwala na precyzyjne dodawanie znaczników. Parametry te są zgodne z wymogami wytycznych AAPM TG 66.

Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Tomograf Big Bore RT zawiera zaawansowane narzędzia ułatwiające dokładne i sprawne umieszczanie znaczników na ciele pacjenta oraz wykonywanie etapów symulacji. 60-centymetrowe rzeczywiste pole obrazowania pozwala na pełne uwidocznienie struktur anatomicznych, a dokładność układania przestrzennego wynosząca mniej niż 2 mm między płaszczyzną obrazowania a płaszczyzną wskaźnika laserowego pozwala na precyzyjne dodawanie znaczników. Parametry te są zgodne z wymogami wytycznych AAPM TG 66.
Click here for more information
Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej
Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Tomograf Big Bore RT zawiera zaawansowane narzędzia ułatwiające dokładne i sprawne umieszczanie znaczników na ciele pacjenta oraz wykonywanie etapów symulacji. 60-centymetrowe rzeczywiste pole obrazowania pozwala na pełne uwidocznienie struktur anatomicznych, a dokładność układania przestrzennego wynosząca mniej niż 2 mm między płaszczyzną obrazowania a płaszczyzną wskaźnika laserowego pozwala na precyzyjne dodawanie znaczników. Parametry te są zgodne z wymogami wytycznych AAPM TG 66.
Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia
Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Choć doskonała jakość obrazów to podstawa dokładnego konturowania i opracowywania planów leczenia, wymagania radioterapii onkologicznej są znacznie większe. Tomograf Big Bore RT zawiera znakomite rozwiązania z zakresu obrazowania i symulacji, które można zintegrować z przebiegiem pracy oddziału w celu zapewnienia niezbędnej w opiece onkologicznej dokładności i sprawności badań.

Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia
Choć doskonała jakość obrazów to podstawa dokładnego konturowania i opracowywania planów leczenia, wymagania radioterapii onkologicznej są znacznie większe. Tomograf Big Bore RT zawiera znakomite rozwiązania z zakresu obrazowania i symulacji, które można zintegrować z przebiegiem pracy oddziału w celu zapewnienia niezbędnej w opiece onkologicznej dokładności i sprawności badań.

Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Choć doskonała jakość obrazów to podstawa dokładnego konturowania i opracowywania planów leczenia, wymagania radioterapii onkologicznej są znacznie większe. Tomograf Big Bore RT zawiera znakomite rozwiązania z zakresu obrazowania i symulacji, które można zintegrować z przebiegiem pracy oddziału w celu zapewnienia niezbędnej w opiece onkologicznej dokładności i sprawności badań.
Click here for more information
Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia
Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Choć doskonała jakość obrazów to podstawa dokładnego konturowania i opracowywania planów leczenia, wymagania radioterapii onkologicznej są znacznie większe. Tomograf Big Bore RT zawiera znakomite rozwiązania z zakresu obrazowania i symulacji, które można zintegrować z przebiegiem pracy oddziału w celu zapewnienia niezbędnej w opiece onkologicznej dokładności i sprawności badań.
Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia
Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Rozwiązanie to pozwala na sprawne przechodzenie od etapu obrazowania do planowania dzięki wbudowanym w tomograf narzędziom do wirtualnej symulacji i umieszczania znaczników na ciele pacjenta. Aplikacja TumorLOC firmy Philips zapewnia precyzyjne wyniki oraz sprawne dodawanie znaczników i wykonywanie wirtualnej symulacji bezpośrednio z poziomu konsoli tomografu. Dostępne narzędzia wspomagają lokalizację izocentrum, generowanie projekcji maksymalnej, minimalnej i średniej intensywności, konturowanie objętości docelowych i krytycznych struktur, umieszczanie wiązki oraz ustalanie parametrów na potrzeby badań rutynowych i z bramkowaniem oddechem.

Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia
Rozwiązanie to pozwala na sprawne przechodzenie od etapu obrazowania do planowania dzięki wbudowanym w tomograf narzędziom do wirtualnej symulacji i umieszczania znaczników na ciele pacjenta. Aplikacja TumorLOC firmy Philips zapewnia precyzyjne wyniki oraz sprawne dodawanie znaczników i wykonywanie wirtualnej symulacji bezpośrednio z poziomu konsoli tomografu. Dostępne narzędzia wspomagają lokalizację izocentrum, generowanie projekcji maksymalnej, minimalnej i średniej intensywności, konturowanie objętości docelowych i krytycznych struktur, umieszczanie wiązki oraz ustalanie parametrów na potrzeby badań rutynowych i z bramkowaniem oddechem.

Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Rozwiązanie to pozwala na sprawne przechodzenie od etapu obrazowania do planowania dzięki wbudowanym w tomograf narzędziom do wirtualnej symulacji i umieszczania znaczników na ciele pacjenta. Aplikacja TumorLOC firmy Philips zapewnia precyzyjne wyniki oraz sprawne dodawanie znaczników i wykonywanie wirtualnej symulacji bezpośrednio z poziomu konsoli tomografu. Dostępne narzędzia wspomagają lokalizację izocentrum, generowanie projekcji maksymalnej, minimalnej i średniej intensywności, konturowanie objętości docelowych i krytycznych struktur, umieszczanie wiązki oraz ustalanie parametrów na potrzeby badań rutynowych i z bramkowaniem oddechem.
Click here for more information
Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia
Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Rozwiązanie to pozwala na sprawne przechodzenie od etapu obrazowania do planowania dzięki wbudowanym w tomograf narzędziom do wirtualnej symulacji i umieszczania znaczników na ciele pacjenta. Aplikacja TumorLOC firmy Philips zapewnia precyzyjne wyniki oraz sprawne dodawanie znaczników i wykonywanie wirtualnej symulacji bezpośrednio z poziomu konsoli tomografu. Dostępne narzędzia wspomagają lokalizację izocentrum, generowanie projekcji maksymalnej, minimalnej i średniej intensywności, konturowanie objętości docelowych i krytycznych struktur, umieszczanie wiązki oraz ustalanie parametrów na potrzeby badań rutynowych i z bramkowaniem oddechem.
Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii
Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Dzięki niskokontrastowej rozdzielczości, niewielkiej dawce promieniowania, wysokiej jakości obrazu i obrazom niemal pozbawionym szumu* modelowa rekonstrukcja iteracyjna (IMR) pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły i zwiększa pewność diagnostyczną w wykrywaniu i konturowaniu małych struktur. Technologia IMR pozwala poprawić jakość obrazów i usprawnić automatyczną segmentację. Mniej czynności manualnych pozwala na szybsze konturowanie i skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia.

Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii
Dzięki niskokontrastowej rozdzielczości, niewielkiej dawce promieniowania, wysokiej jakości obrazu i obrazom niemal pozbawionym szumu* modelowa rekonstrukcja iteracyjna (IMR) pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły i zwiększa pewność diagnostyczną w wykrywaniu i konturowaniu małych struktur. Technologia IMR pozwala poprawić jakość obrazów i usprawnić automatyczną segmentację. Mniej czynności manualnych pozwala na szybsze konturowanie i skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia.

Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Dzięki niskokontrastowej rozdzielczości, niewielkiej dawce promieniowania, wysokiej jakości obrazu i obrazom niemal pozbawionym szumu* modelowa rekonstrukcja iteracyjna (IMR) pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły i zwiększa pewność diagnostyczną w wykrywaniu i konturowaniu małych struktur. Technologia IMR pozwala poprawić jakość obrazów i usprawnić automatyczną segmentację. Mniej czynności manualnych pozwala na szybsze konturowanie i skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia.
Click here for more information
Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii
Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Dzięki niskokontrastowej rozdzielczości, niewielkiej dawce promieniowania, wysokiej jakości obrazu i obrazom niemal pozbawionym szumu* modelowa rekonstrukcja iteracyjna (IMR) pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły i zwiększa pewność diagnostyczną w wykrywaniu i konturowaniu małych struktur. Technologia IMR pozwala poprawić jakość obrazów i usprawnić automatyczną segmentację. Mniej czynności manualnych pozwala na szybsze konturowanie i skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia.
Dwa rozwiązania — ogromne możliwości
Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Firma Philips opracowała dwie wiodące technologie poprawiające jakość obrazu: iDose4* poprawia jakość obrazu* przez zapobieganie występowaniu artefaktów i zwiększenie rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce, a O-MAR redukuje artefakty wywołane przez duże implanty ortopedyczne. Obie te funkcje zapewniają uzyskiwanie obrazów o wysokiej jakości i mniejszej liczbie artefaktów.

Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Dwa rozwiązania — ogromne możliwości
Firma Philips opracowała dwie wiodące technologie poprawiające jakość obrazu: iDose4* poprawia jakość obrazu* przez zapobieganie występowaniu artefaktów i zwiększenie rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce, a O-MAR redukuje artefakty wywołane przez duże implanty ortopedyczne. Obie te funkcje zapewniają uzyskiwanie obrazów o wysokiej jakości i mniejszej liczbie artefaktów.

Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Firma Philips opracowała dwie wiodące technologie poprawiające jakość obrazu: iDose4* poprawia jakość obrazu* przez zapobieganie występowaniu artefaktów i zwiększenie rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce, a O-MAR redukuje artefakty wywołane przez duże implanty ortopedyczne. Obie te funkcje zapewniają uzyskiwanie obrazów o wysokiej jakości i mniejszej liczbie artefaktów.
Click here for more information
Dwa rozwiązania — ogromne możliwości
Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Firma Philips opracowała dwie wiodące technologie poprawiające jakość obrazu: iDose4* poprawia jakość obrazu* przez zapobieganie występowaniu artefaktów i zwiększenie rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce, a O-MAR redukuje artefakty wywołane przez duże implanty ortopedyczne. Obie te funkcje zapewniają uzyskiwanie obrazów o wysokiej jakości i mniejszej liczbie artefaktów.
Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient
Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Platforma iPatient umożliwia obrazowanie dostosowane do potrzeb pacjenta — w tym na potrzeby symulacji i planowania leczenia — o spójnej jakości wszystkich badań. Jest ona wyposażona w prosty interfejs użytkownika do zarządzania jakością obrazu, dawką i szybkością akwizycji. Pewność i powtarzalność badań zapewniają specjalne protokoły ExamCard na potrzeby zarówno onkologii, jak i diagnostycznych badań tomograficznych.

Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient
Platforma iPatient umożliwia obrazowanie dostosowane do potrzeb pacjenta — w tym na potrzeby symulacji i planowania leczenia — o spójnej jakości wszystkich badań. Jest ona wyposażona w prosty interfejs użytkownika do zarządzania jakością obrazu, dawką i szybkością akwizycji. Pewność i powtarzalność badań zapewniają specjalne protokoły ExamCard na potrzeby zarówno onkologii, jak i diagnostycznych badań tomograficznych.

Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Platforma iPatient umożliwia obrazowanie dostosowane do potrzeb pacjenta — w tym na potrzeby symulacji i planowania leczenia — o spójnej jakości wszystkich badań. Jest ona wyposażona w prosty interfejs użytkownika do zarządzania jakością obrazu, dawką i szybkością akwizycji. Pewność i powtarzalność badań zapewniają specjalne protokoły ExamCard na potrzeby zarówno onkologii, jak i diagnostycznych badań tomograficznych.
Click here for more information
Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient
Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Platforma iPatient umożliwia obrazowanie dostosowane do potrzeb pacjenta — w tym na potrzeby symulacji i planowania leczenia — o spójnej jakości wszystkich badań. Jest ona wyposażona w prosty interfejs użytkownika do zarządzania jakością obrazu, dawką i szybkością akwizycji. Pewność i powtarzalność badań zapewniają specjalne protokoły ExamCard na potrzeby zarówno onkologii, jak i diagnostycznych badań tomograficznych.
Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia
Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Obrazowanie tomograficzne 4D z czujnikiem ruchów oddechowych i funkcją krzywej amplitudy dostępnymi w zestawie narzędzi do badań układu oddechowego do stosowania w onkologii pomaga zwiększyć dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii nawet u osób z niemiarowym oddechem.

Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia
Obrazowanie tomograficzne 4D z czujnikiem ruchów oddechowych i funkcją krzywej amplitudy dostępnymi w zestawie narzędzi do badań układu oddechowego do stosowania w onkologii pomaga zwiększyć dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii nawet u osób z niemiarowym oddechem.

Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Obrazowanie tomograficzne 4D z czujnikiem ruchów oddechowych i funkcją krzywej amplitudy dostępnymi w zestawie narzędzi do badań układu oddechowego do stosowania w onkologii pomaga zwiększyć dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii nawet u osób z niemiarowym oddechem.
Click here for more information
Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia
Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Obrazowanie tomograficzne 4D z czujnikiem ruchów oddechowych i funkcją krzywej amplitudy dostępnymi w zestawie narzędzi do badań układu oddechowego do stosowania w onkologii pomaga zwiększyć dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii nawet u osób z niemiarowym oddechem.
Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych
Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Zaprojektowane dla systemu Big Bore RT mechanizmy sterowania funkcjami interwencyjnymi zapewniają użytkownikowi swobodę działania, zwiększają wydajność przebiegu pracy i umożliwiają automatyczne transkrybowanie pozycji. Realizowane w niewielkich przeskokach i z dużą dokładnością ruchy stołu, które można w prosty sposób zainicjować poprzez kliknięcie przycisku, pozwalają na szybkie i wyraźne zobrazowanie końcówki igły podczas zabiegów interwencyjnych, dzięki czemu lekarze mogą skupić swoją uwagę na kwestii najważniejszej, czyli na pacjencie.

Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych
Zaprojektowane dla systemu Big Bore RT mechanizmy sterowania funkcjami interwencyjnymi zapewniają użytkownikowi swobodę działania, zwiększają wydajność przebiegu pracy i umożliwiają automatyczne transkrybowanie pozycji. Realizowane w niewielkich przeskokach i z dużą dokładnością ruchy stołu, które można w prosty sposób zainicjować poprzez kliknięcie przycisku, pozwalają na szybkie i wyraźne zobrazowanie końcówki igły podczas zabiegów interwencyjnych, dzięki czemu lekarze mogą skupić swoją uwagę na kwestii najważniejszej, czyli na pacjencie.

Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Zaprojektowane dla systemu Big Bore RT mechanizmy sterowania funkcjami interwencyjnymi zapewniają użytkownikowi swobodę działania, zwiększają wydajność przebiegu pracy i umożliwiają automatyczne transkrybowanie pozycji. Realizowane w niewielkich przeskokach i z dużą dokładnością ruchy stołu, które można w prosty sposób zainicjować poprzez kliknięcie przycisku, pozwalają na szybkie i wyraźne zobrazowanie końcówki igły podczas zabiegów interwencyjnych, dzięki czemu lekarze mogą skupić swoją uwagę na kwestii najważniejszej, czyli na pacjencie.
Click here for more information
Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych
Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Zaprojektowane dla systemu Big Bore RT mechanizmy sterowania funkcjami interwencyjnymi zapewniają użytkownikowi swobodę działania, zwiększają wydajność przebiegu pracy i umożliwiają automatyczne transkrybowanie pozycji. Realizowane w niewielkich przeskokach i z dużą dokładnością ruchy stołu, które można w prosty sposób zainicjować poprzez kliknięcie przycisku, pozwalają na szybkie i wyraźne zobrazowanie końcówki igły podczas zabiegów interwencyjnych, dzięki czemu lekarze mogą skupić swoją uwagę na kwestii najważniejszej, czyli na pacjencie.
 • Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej
 • Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia
 • Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia
 • Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii
Zobacz wszystkie cechy
Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej
Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Tomograf Big Bore RT zawiera zaawansowane narzędzia ułatwiające dokładne i sprawne umieszczanie znaczników na ciele pacjenta oraz wykonywanie etapów symulacji. 60-centymetrowe rzeczywiste pole obrazowania pozwala na pełne uwidocznienie struktur anatomicznych, a dokładność układania przestrzennego wynosząca mniej niż 2 mm między płaszczyzną obrazowania a płaszczyzną wskaźnika laserowego pozwala na precyzyjne dodawanie znaczników. Parametry te są zgodne z wymogami wytycznych AAPM TG 66.

Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej
Tomograf Big Bore RT zawiera zaawansowane narzędzia ułatwiające dokładne i sprawne umieszczanie znaczników na ciele pacjenta oraz wykonywanie etapów symulacji. 60-centymetrowe rzeczywiste pole obrazowania pozwala na pełne uwidocznienie struktur anatomicznych, a dokładność układania przestrzennego wynosząca mniej niż 2 mm między płaszczyzną obrazowania a płaszczyzną wskaźnika laserowego pozwala na precyzyjne dodawanie znaczników. Parametry te są zgodne z wymogami wytycznych AAPM TG 66.

Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Tomograf Big Bore RT zawiera zaawansowane narzędzia ułatwiające dokładne i sprawne umieszczanie znaczników na ciele pacjenta oraz wykonywanie etapów symulacji. 60-centymetrowe rzeczywiste pole obrazowania pozwala na pełne uwidocznienie struktur anatomicznych, a dokładność układania przestrzennego wynosząca mniej niż 2 mm między płaszczyzną obrazowania a płaszczyzną wskaźnika laserowego pozwala na precyzyjne dodawanie znaczników. Parametry te są zgodne z wymogami wytycznych AAPM TG 66.
Click here for more information
Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej
Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Koncentrowanie się na najważniejszych aspektach radioterapii onkologicznej

Tomograf Big Bore RT zawiera zaawansowane narzędzia ułatwiające dokładne i sprawne umieszczanie znaczników na ciele pacjenta oraz wykonywanie etapów symulacji. 60-centymetrowe rzeczywiste pole obrazowania pozwala na pełne uwidocznienie struktur anatomicznych, a dokładność układania przestrzennego wynosząca mniej niż 2 mm między płaszczyzną obrazowania a płaszczyzną wskaźnika laserowego pozwala na precyzyjne dodawanie znaczników. Parametry te są zgodne z wymogami wytycznych AAPM TG 66.
Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia
Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Choć doskonała jakość obrazów to podstawa dokładnego konturowania i opracowywania planów leczenia, wymagania radioterapii onkologicznej są znacznie większe. Tomograf Big Bore RT zawiera znakomite rozwiązania z zakresu obrazowania i symulacji, które można zintegrować z przebiegiem pracy oddziału w celu zapewnienia niezbędnej w opiece onkologicznej dokładności i sprawności badań.

Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia
Choć doskonała jakość obrazów to podstawa dokładnego konturowania i opracowywania planów leczenia, wymagania radioterapii onkologicznej są znacznie większe. Tomograf Big Bore RT zawiera znakomite rozwiązania z zakresu obrazowania i symulacji, które można zintegrować z przebiegiem pracy oddziału w celu zapewnienia niezbędnej w opiece onkologicznej dokładności i sprawności badań.

Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Choć doskonała jakość obrazów to podstawa dokładnego konturowania i opracowywania planów leczenia, wymagania radioterapii onkologicznej są znacznie większe. Tomograf Big Bore RT zawiera znakomite rozwiązania z zakresu obrazowania i symulacji, które można zintegrować z przebiegiem pracy oddziału w celu zapewnienia niezbędnej w opiece onkologicznej dokładności i sprawności badań.
Click here for more information
Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia
Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Doskonała jakość obrazowania i planowania leczenia

Choć doskonała jakość obrazów to podstawa dokładnego konturowania i opracowywania planów leczenia, wymagania radioterapii onkologicznej są znacznie większe. Tomograf Big Bore RT zawiera znakomite rozwiązania z zakresu obrazowania i symulacji, które można zintegrować z przebiegiem pracy oddziału w celu zapewnienia niezbędnej w opiece onkologicznej dokładności i sprawności badań.
Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia
Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Rozwiązanie to pozwala na sprawne przechodzenie od etapu obrazowania do planowania dzięki wbudowanym w tomograf narzędziom do wirtualnej symulacji i umieszczania znaczników na ciele pacjenta. Aplikacja TumorLOC firmy Philips zapewnia precyzyjne wyniki oraz sprawne dodawanie znaczników i wykonywanie wirtualnej symulacji bezpośrednio z poziomu konsoli tomografu. Dostępne narzędzia wspomagają lokalizację izocentrum, generowanie projekcji maksymalnej, minimalnej i średniej intensywności, konturowanie objętości docelowych i krytycznych struktur, umieszczanie wiązki oraz ustalanie parametrów na potrzeby badań rutynowych i z bramkowaniem oddechem.

Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia
Rozwiązanie to pozwala na sprawne przechodzenie od etapu obrazowania do planowania dzięki wbudowanym w tomograf narzędziom do wirtualnej symulacji i umieszczania znaczników na ciele pacjenta. Aplikacja TumorLOC firmy Philips zapewnia precyzyjne wyniki oraz sprawne dodawanie znaczników i wykonywanie wirtualnej symulacji bezpośrednio z poziomu konsoli tomografu. Dostępne narzędzia wspomagają lokalizację izocentrum, generowanie projekcji maksymalnej, minimalnej i średniej intensywności, konturowanie objętości docelowych i krytycznych struktur, umieszczanie wiązki oraz ustalanie parametrów na potrzeby badań rutynowych i z bramkowaniem oddechem.

Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Rozwiązanie to pozwala na sprawne przechodzenie od etapu obrazowania do planowania dzięki wbudowanym w tomograf narzędziom do wirtualnej symulacji i umieszczania znaczników na ciele pacjenta. Aplikacja TumorLOC firmy Philips zapewnia precyzyjne wyniki oraz sprawne dodawanie znaczników i wykonywanie wirtualnej symulacji bezpośrednio z poziomu konsoli tomografu. Dostępne narzędzia wspomagają lokalizację izocentrum, generowanie projekcji maksymalnej, minimalnej i średniej intensywności, konturowanie objętości docelowych i krytycznych struktur, umieszczanie wiązki oraz ustalanie parametrów na potrzeby badań rutynowych i z bramkowaniem oddechem.
Click here for more information
Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia
Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia

Rozwiązanie to pozwala na sprawne przechodzenie od etapu obrazowania do planowania dzięki wbudowanym w tomograf narzędziom do wirtualnej symulacji i umieszczania znaczników na ciele pacjenta. Aplikacja TumorLOC firmy Philips zapewnia precyzyjne wyniki oraz sprawne dodawanie znaczników i wykonywanie wirtualnej symulacji bezpośrednio z poziomu konsoli tomografu. Dostępne narzędzia wspomagają lokalizację izocentrum, generowanie projekcji maksymalnej, minimalnej i średniej intensywności, konturowanie objętości docelowych i krytycznych struktur, umieszczanie wiązki oraz ustalanie parametrów na potrzeby badań rutynowych i z bramkowaniem oddechem.
Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii
Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Dzięki niskokontrastowej rozdzielczości, niewielkiej dawce promieniowania, wysokiej jakości obrazu i obrazom niemal pozbawionym szumu* modelowa rekonstrukcja iteracyjna (IMR) pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły i zwiększa pewność diagnostyczną w wykrywaniu i konturowaniu małych struktur. Technologia IMR pozwala poprawić jakość obrazów i usprawnić automatyczną segmentację. Mniej czynności manualnych pozwala na szybsze konturowanie i skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia.

Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii
Dzięki niskokontrastowej rozdzielczości, niewielkiej dawce promieniowania, wysokiej jakości obrazu i obrazom niemal pozbawionym szumu* modelowa rekonstrukcja iteracyjna (IMR) pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły i zwiększa pewność diagnostyczną w wykrywaniu i konturowaniu małych struktur. Technologia IMR pozwala poprawić jakość obrazów i usprawnić automatyczną segmentację. Mniej czynności manualnych pozwala na szybsze konturowanie i skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia.

Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Dzięki niskokontrastowej rozdzielczości, niewielkiej dawce promieniowania, wysokiej jakości obrazu i obrazom niemal pozbawionym szumu* modelowa rekonstrukcja iteracyjna (IMR) pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły i zwiększa pewność diagnostyczną w wykrywaniu i konturowaniu małych struktur. Technologia IMR pozwala poprawić jakość obrazów i usprawnić automatyczną segmentację. Mniej czynności manualnych pozwala na szybsze konturowanie i skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia.
Click here for more information
Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii
Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Większa dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii

Dzięki niskokontrastowej rozdzielczości, niewielkiej dawce promieniowania, wysokiej jakości obrazu i obrazom niemal pozbawionym szumu* modelowa rekonstrukcja iteracyjna (IMR) pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły i zwiększa pewność diagnostyczną w wykrywaniu i konturowaniu małych struktur. Technologia IMR pozwala poprawić jakość obrazów i usprawnić automatyczną segmentację. Mniej czynności manualnych pozwala na szybsze konturowanie i skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia.
Dwa rozwiązania — ogromne możliwości
Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Firma Philips opracowała dwie wiodące technologie poprawiające jakość obrazu: iDose4* poprawia jakość obrazu* przez zapobieganie występowaniu artefaktów i zwiększenie rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce, a O-MAR redukuje artefakty wywołane przez duże implanty ortopedyczne. Obie te funkcje zapewniają uzyskiwanie obrazów o wysokiej jakości i mniejszej liczbie artefaktów.

Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Dwa rozwiązania — ogromne możliwości
Firma Philips opracowała dwie wiodące technologie poprawiające jakość obrazu: iDose4* poprawia jakość obrazu* przez zapobieganie występowaniu artefaktów i zwiększenie rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce, a O-MAR redukuje artefakty wywołane przez duże implanty ortopedyczne. Obie te funkcje zapewniają uzyskiwanie obrazów o wysokiej jakości i mniejszej liczbie artefaktów.

Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Firma Philips opracowała dwie wiodące technologie poprawiające jakość obrazu: iDose4* poprawia jakość obrazu* przez zapobieganie występowaniu artefaktów i zwiększenie rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce, a O-MAR redukuje artefakty wywołane przez duże implanty ortopedyczne. Obie te funkcje zapewniają uzyskiwanie obrazów o wysokiej jakości i mniejszej liczbie artefaktów.
Click here for more information
Dwa rozwiązania — ogromne możliwości
Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Dwa rozwiązania — ogromne możliwości

Firma Philips opracowała dwie wiodące technologie poprawiające jakość obrazu: iDose4* poprawia jakość obrazu* przez zapobieganie występowaniu artefaktów i zwiększenie rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce, a O-MAR redukuje artefakty wywołane przez duże implanty ortopedyczne. Obie te funkcje zapewniają uzyskiwanie obrazów o wysokiej jakości i mniejszej liczbie artefaktów.
Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient
Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Platforma iPatient umożliwia obrazowanie dostosowane do potrzeb pacjenta — w tym na potrzeby symulacji i planowania leczenia — o spójnej jakości wszystkich badań. Jest ona wyposażona w prosty interfejs użytkownika do zarządzania jakością obrazu, dawką i szybkością akwizycji. Pewność i powtarzalność badań zapewniają specjalne protokoły ExamCard na potrzeby zarówno onkologii, jak i diagnostycznych badań tomograficznych.

Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient
Platforma iPatient umożliwia obrazowanie dostosowane do potrzeb pacjenta — w tym na potrzeby symulacji i planowania leczenia — o spójnej jakości wszystkich badań. Jest ona wyposażona w prosty interfejs użytkownika do zarządzania jakością obrazu, dawką i szybkością akwizycji. Pewność i powtarzalność badań zapewniają specjalne protokoły ExamCard na potrzeby zarówno onkologii, jak i diagnostycznych badań tomograficznych.

Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Platforma iPatient umożliwia obrazowanie dostosowane do potrzeb pacjenta — w tym na potrzeby symulacji i planowania leczenia — o spójnej jakości wszystkich badań. Jest ona wyposażona w prosty interfejs użytkownika do zarządzania jakością obrazu, dawką i szybkością akwizycji. Pewność i powtarzalność badań zapewniają specjalne protokoły ExamCard na potrzeby zarówno onkologii, jak i diagnostycznych badań tomograficznych.
Click here for more information
Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient
Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Koncentrowanie się na potrzebach pacjentów dzięki platformie iPatient

Platforma iPatient umożliwia obrazowanie dostosowane do potrzeb pacjenta — w tym na potrzeby symulacji i planowania leczenia — o spójnej jakości wszystkich badań. Jest ona wyposażona w prosty interfejs użytkownika do zarządzania jakością obrazu, dawką i szybkością akwizycji. Pewność i powtarzalność badań zapewniają specjalne protokoły ExamCard na potrzeby zarówno onkologii, jak i diagnostycznych badań tomograficznych.
Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia
Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Obrazowanie tomograficzne 4D z czujnikiem ruchów oddechowych i funkcją krzywej amplitudy dostępnymi w zestawie narzędzi do badań układu oddechowego do stosowania w onkologii pomaga zwiększyć dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii nawet u osób z niemiarowym oddechem.

Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia
Obrazowanie tomograficzne 4D z czujnikiem ruchów oddechowych i funkcją krzywej amplitudy dostępnymi w zestawie narzędzi do badań układu oddechowego do stosowania w onkologii pomaga zwiększyć dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii nawet u osób z niemiarowym oddechem.

Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Obrazowanie tomograficzne 4D z czujnikiem ruchów oddechowych i funkcją krzywej amplitudy dostępnymi w zestawie narzędzi do badań układu oddechowego do stosowania w onkologii pomaga zwiększyć dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii nawet u osób z niemiarowym oddechem.
Click here for more information
Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia
Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Zarządzanie ruchem w celu zwiększania pewności leczenia

Obrazowanie tomograficzne 4D z czujnikiem ruchów oddechowych i funkcją krzywej amplitudy dostępnymi w zestawie narzędzi do badań układu oddechowego do stosowania w onkologii pomaga zwiększyć dokładność planowania leczenia i prowadzenia terapii nawet u osób z niemiarowym oddechem.
Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych
Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Zaprojektowane dla systemu Big Bore RT mechanizmy sterowania funkcjami interwencyjnymi zapewniają użytkownikowi swobodę działania, zwiększają wydajność przebiegu pracy i umożliwiają automatyczne transkrybowanie pozycji. Realizowane w niewielkich przeskokach i z dużą dokładnością ruchy stołu, które można w prosty sposób zainicjować poprzez kliknięcie przycisku, pozwalają na szybkie i wyraźne zobrazowanie końcówki igły podczas zabiegów interwencyjnych, dzięki czemu lekarze mogą skupić swoją uwagę na kwestii najważniejszej, czyli na pacjencie.

Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych
Zaprojektowane dla systemu Big Bore RT mechanizmy sterowania funkcjami interwencyjnymi zapewniają użytkownikowi swobodę działania, zwiększają wydajność przebiegu pracy i umożliwiają automatyczne transkrybowanie pozycji. Realizowane w niewielkich przeskokach i z dużą dokładnością ruchy stołu, które można w prosty sposób zainicjować poprzez kliknięcie przycisku, pozwalają na szybkie i wyraźne zobrazowanie końcówki igły podczas zabiegów interwencyjnych, dzięki czemu lekarze mogą skupić swoją uwagę na kwestii najważniejszej, czyli na pacjencie.

Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Zaprojektowane dla systemu Big Bore RT mechanizmy sterowania funkcjami interwencyjnymi zapewniają użytkownikowi swobodę działania, zwiększają wydajność przebiegu pracy i umożliwiają automatyczne transkrybowanie pozycji. Realizowane w niewielkich przeskokach i z dużą dokładnością ruchy stołu, które można w prosty sposób zainicjować poprzez kliknięcie przycisku, pozwalają na szybkie i wyraźne zobrazowanie końcówki igły podczas zabiegów interwencyjnych, dzięki czemu lekarze mogą skupić swoją uwagę na kwestii najważniejszej, czyli na pacjencie.
Click here for more information
Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych
Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Poprawa komfortu użytkowników i wydajności wykonywania procedur interwencyjnych

Zaprojektowane dla systemu Big Bore RT mechanizmy sterowania funkcjami interwencyjnymi zapewniają użytkownikowi swobodę działania, zwiększają wydajność przebiegu pracy i umożliwiają automatyczne transkrybowanie pozycji. Realizowane w niewielkich przeskokach i z dużą dokładnością ruchy stołu, które można w prosty sposób zainicjować poprzez kliknięcie przycisku, pozwalają na szybkie i wyraźne zobrazowanie końcówki igły podczas zabiegów interwencyjnych, dzięki czemu lekarze mogą skupić swoją uwagę na kwestii najważniejszej, czyli na pacjencie.

Specyfikacja

Charakterystyka i zalety
Charakterystyka i zalety
Średnica otworu gantry
 • 85 cm
Pole obrazowania
 • 60 cm
Kąt pochylenia gantry
 • Od -30° do +30° w odstępach co 0,5°
Warstwy
 • 32
Moc generatora
 • 80 kW
Prędkość rekonstrukcji
 • do 30 obr./s
Charakterystyka i zalety
Charakterystyka i zalety
Średnica otworu gantry
 • 85 cm
Pole obrazowania
 • 60 cm
Zobacz wszystkie specyfikacje
Charakterystyka i zalety
Charakterystyka i zalety
Średnica otworu gantry
 • 85 cm
Pole obrazowania
 • 60 cm
Kąt pochylenia gantry
 • Od -30° do +30° w odstępach co 0,5°
Warstwy
 • 32
Moc generatora
 • 80 kW
Prędkość rekonstrukcji
 • do 30 obr./s
 • * Zastosowanie technologii IMR może w praktyce obniżyć dawkę promieniowania przyjmowaną przez pacjenta w trakcie badania tomograficznego w zależności od rodzaju badania, gabarytów pacjenta, położenia struktury anatomicznej oraz doświadczenia osoby wykonującej badanie. Aby określić odpowiednią dawkę umożliwiającą uzyskanie obrazu diagnostycznego o jakości wymaganej dla danego badania, należy skonsultować się z radiologiem oraz fizykiem medycznym. Redukcja szumów na obrazie, poprawa rozdzielczości przestrzennej, poprawa detekcji przy niskim kontraście i/lub redukcja dawki zostały przetestowane przy użyciu referencyjnych protokołów badań całego ciała. Wszystkie wskaźniki były testowane na fantomach. Ocena redukcji dawki została przeprowadzona przy zastosowaniu warstw 0,8 mm na fantomie jakości obrazu MITA CT IQ Phantom (fantom CCT183, The Phantom Laboratory) w obecności obserwatorów. Dane na podstawie badań własnych.
 • ** Szum na obrazie zgodnie z rozumieniem normy IEC 61223-3-5. Szum na obrazie oceniono w oparciu o referencyjny protokół badania całego ciała z użyciem fantomu. Dane na podstawie badań własnych.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?