Opcje systemu MR

usługa Utilization Services

Znajdź podobne produkty

Dzięki łatwemu i szybkiemu wglądowi w szczegółowe dane na temat czasów przestoju oraz sposobu działania skanera podczas badań, usługa Utilization Services firmy Philips dla obrazowania MRI umożliwia usprawnienie wykonywanych procedur i poprawienie jakości opieki medycznej.

Cechy
Raporty dotyczące wykorzystania syste... || Zobacz, ile można poprawić

Raporty dotyczące wykorzystania systemu wykrywają luki w użytkowaniu

Narzędzie do oceny wykorzystania sprzętu służy do wyodrębniania i prezentacji czynników, które ograniczają możliwości jego użytkowania. Dane te są przygotowywane w postaci łatwych w interpretacji raportów. Dzięki graficznej prezentacji dziennego i tygodniowego wykorzystania sprzętu, z uwzględnieniem liczby godzin eksploatacji i przestoju każdego dnia, raporty takie pomagają w identyfikacji problemów oraz ocenie istotnych elementów wpływających na działanie sprzętu, a także pozwalają prowadzić analizę mającą na celu poprawę bieżącej sytuacji.

Raporty dotyczące wykorzystania systemu wykrywają luki w użytkowaniu

Narzędzie do oceny wykorzystania sprzętu służy do wyodrębniania i prezentacji czynników, które ograniczają możliwości jego użytkowania. Dane te są przygotowywane w postaci łatwych w interpretacji raportów. Dzięki graficznej prezentacji dziennego i tygodniowego wykorzystania sprzętu, z uwzględnieniem liczby godzin eksploatacji i przestoju każdego dnia, raporty takie pomagają w identyfikacji problemów oraz ocenie istotnych elementów wpływających na działanie sprzętu, a także pozwalają prowadzić analizę mającą na celu poprawę bieżącej sytuacji.

Raporty dotyczące wykorzystania systemu wykrywają luki w użytkowaniu

Narzędzie do oceny wykorzystania sprzętu służy do wyodrębniania i prezentacji czynników, które ograniczają możliwości jego użytkowania. Dane te są przygotowywane w postaci łatwych w interpretacji raportów. Dzięki graficznej prezentacji dziennego i tygodniowego wykorzystania sprzętu, z uwzględnieniem liczby godzin eksploatacji i przestoju każdego dnia, raporty takie pomagają w identyfikacji problemów oraz ocenie istotnych elementów wpływających na działanie sprzętu, a także pozwalają prowadzić analizę mającą na celu poprawę bieżącej sytuacji.
NetForum || Nieprzerwane usprawnianie proc

NetForum pozwala stale monitorować usprawnienia

NetForum to serwis internetowej społeczności użytkowników produktów firmy Philips: www.philips.com/netforum. Funkcje serwisu NetForum zostały rozszerzone o opcję udostępniania raportów dotyczących wykorzystania systemu. Można tu znaleźć graficzne podsumowanie użytecznych informacji dotyczących wykorzystania systemu, co pozwala na szybkie i efektywne podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne dane. Serwis NetForum udostępnia dane tylko autoryzowanym użytkownikom.

NetForum pozwala stale monitorować usprawnienia

NetForum to serwis internetowej społeczności użytkowników produktów firmy Philips: www.philips.com/netforum. Funkcje serwisu NetForum zostały rozszerzone o opcję udostępniania raportów dotyczących wykorzystania systemu. Można tu znaleźć graficzne podsumowanie użytecznych informacji dotyczących wykorzystania systemu, co pozwala na szybkie i efektywne podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne dane. Serwis NetForum udostępnia dane tylko autoryzowanym użytkownikom.

NetForum pozwala stale monitorować usprawnienia

NetForum to serwis internetowej społeczności użytkowników produktów firmy Philips: www.philips.com/netforum. Funkcje serwisu NetForum zostały rozszerzone o opcję udostępniania raportów dotyczących wykorzystania systemu. Można tu znaleźć graficzne podsumowanie użytecznych informacji dotyczących wykorzystania systemu, co pozwala na szybkie i efektywne podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne dane. Serwis NetForum udostępnia dane tylko autoryzowanym użytkownikom.
Raporty z testów porównawczych i prez... || Zobacz, ile można poprawić

Raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów wskazują na obszary, które wymagają poprawy

W połączeniu z raportami dotyczącymi wykorzystania sprzętu, raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów są pomocne w analizie i identyfikacji możliwości poprawy, ocenie rezultatów wdrożenia udoskonaleń i prowadzeniu anonimowych testów porównawczych głównych wskaźników wydajności zgodnie z najlepszą praktyką obowiązującą w innych placówkach medycznych.

Raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów wskazują na obszary, które wymagają poprawy

W połączeniu z raportami dotyczącymi wykorzystania sprzętu, raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów są pomocne w analizie i identyfikacji możliwości poprawy, ocenie rezultatów wdrożenia udoskonaleń i prowadzeniu anonimowych testów porównawczych głównych wskaźników wydajności zgodnie z najlepszą praktyką obowiązującą w innych placówkach medycznych.

Raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów wskazują na obszary, które wymagają poprawy

W połączeniu z raportami dotyczącymi wykorzystania sprzętu, raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów są pomocne w analizie i identyfikacji możliwości poprawy, ocenie rezultatów wdrożenia udoskonaleń i prowadzeniu anonimowych testów porównawczych głównych wskaźników wydajności zgodnie z najlepszą praktyką obowiązującą w innych placówkach medycznych.
Konsultacje na miejscu || Zobacz, ile można poprawić

Możliwość konsultacji na miejscu przyspiesza wprowadzanie usprawnień

Zespół wysoce wykwalifikowanych ekspertów w zakresie optymalizacji przebiegu pracy pomoże zidentyfikować problemy z wydajnością i udzieli wsparcia przy wdrażaniu działań mających na celu osiągnięcie klinicznych i biznesowych założeń danego oddziału.

Możliwość konsultacji na miejscu przyspiesza wprowadzanie usprawnień

Zespół wysoce wykwalifikowanych ekspertów w zakresie optymalizacji przebiegu pracy pomoże zidentyfikować problemy z wydajnością i udzieli wsparcia przy wdrażaniu działań mających na celu osiągnięcie klinicznych i biznesowych założeń danego oddziału.

Możliwość konsultacji na miejscu przyspiesza wprowadzanie usprawnień

Zespół wysoce wykwalifikowanych ekspertów w zakresie optymalizacji przebiegu pracy pomoże zidentyfikować problemy z wydajnością i udzieli wsparcia przy wdrażaniu działań mających na celu osiągnięcie klinicznych i biznesowych założeń danego oddziału.
  • Raporty dotyczące wykorzystania syste... || Zobacz, ile można poprawić
  • NetForum || Nieprzerwane usprawnianie proc
  • Raporty z testów porównawczych i prez... || Zobacz, ile można poprawić
  • Konsultacje na miejscu || Zobacz, ile można poprawić
Zobacz wszystkie cechy
Raporty dotyczące wykorzystania syste... || Zobacz, ile można poprawić

Raporty dotyczące wykorzystania systemu wykrywają luki w użytkowaniu

Narzędzie do oceny wykorzystania sprzętu służy do wyodrębniania i prezentacji czynników, które ograniczają możliwości jego użytkowania. Dane te są przygotowywane w postaci łatwych w interpretacji raportów. Dzięki graficznej prezentacji dziennego i tygodniowego wykorzystania sprzętu, z uwzględnieniem liczby godzin eksploatacji i przestoju każdego dnia, raporty takie pomagają w identyfikacji problemów oraz ocenie istotnych elementów wpływających na działanie sprzętu, a także pozwalają prowadzić analizę mającą na celu poprawę bieżącej sytuacji.

Raporty dotyczące wykorzystania systemu wykrywają luki w użytkowaniu

Narzędzie do oceny wykorzystania sprzętu służy do wyodrębniania i prezentacji czynników, które ograniczają możliwości jego użytkowania. Dane te są przygotowywane w postaci łatwych w interpretacji raportów. Dzięki graficznej prezentacji dziennego i tygodniowego wykorzystania sprzętu, z uwzględnieniem liczby godzin eksploatacji i przestoju każdego dnia, raporty takie pomagają w identyfikacji problemów oraz ocenie istotnych elementów wpływających na działanie sprzętu, a także pozwalają prowadzić analizę mającą na celu poprawę bieżącej sytuacji.

Raporty dotyczące wykorzystania systemu wykrywają luki w użytkowaniu

Narzędzie do oceny wykorzystania sprzętu służy do wyodrębniania i prezentacji czynników, które ograniczają możliwości jego użytkowania. Dane te są przygotowywane w postaci łatwych w interpretacji raportów. Dzięki graficznej prezentacji dziennego i tygodniowego wykorzystania sprzętu, z uwzględnieniem liczby godzin eksploatacji i przestoju każdego dnia, raporty takie pomagają w identyfikacji problemów oraz ocenie istotnych elementów wpływających na działanie sprzętu, a także pozwalają prowadzić analizę mającą na celu poprawę bieżącej sytuacji.
NetForum || Nieprzerwane usprawnianie proc

NetForum pozwala stale monitorować usprawnienia

NetForum to serwis internetowej społeczności użytkowników produktów firmy Philips: www.philips.com/netforum. Funkcje serwisu NetForum zostały rozszerzone o opcję udostępniania raportów dotyczących wykorzystania systemu. Można tu znaleźć graficzne podsumowanie użytecznych informacji dotyczących wykorzystania systemu, co pozwala na szybkie i efektywne podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne dane. Serwis NetForum udostępnia dane tylko autoryzowanym użytkownikom.

NetForum pozwala stale monitorować usprawnienia

NetForum to serwis internetowej społeczności użytkowników produktów firmy Philips: www.philips.com/netforum. Funkcje serwisu NetForum zostały rozszerzone o opcję udostępniania raportów dotyczących wykorzystania systemu. Można tu znaleźć graficzne podsumowanie użytecznych informacji dotyczących wykorzystania systemu, co pozwala na szybkie i efektywne podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne dane. Serwis NetForum udostępnia dane tylko autoryzowanym użytkownikom.

NetForum pozwala stale monitorować usprawnienia

NetForum to serwis internetowej społeczności użytkowników produktów firmy Philips: www.philips.com/netforum. Funkcje serwisu NetForum zostały rozszerzone o opcję udostępniania raportów dotyczących wykorzystania systemu. Można tu znaleźć graficzne podsumowanie użytecznych informacji dotyczących wykorzystania systemu, co pozwala na szybkie i efektywne podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne dane. Serwis NetForum udostępnia dane tylko autoryzowanym użytkownikom.
Raporty z testów porównawczych i prez... || Zobacz, ile można poprawić

Raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów wskazują na obszary, które wymagają poprawy

W połączeniu z raportami dotyczącymi wykorzystania sprzętu, raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów są pomocne w analizie i identyfikacji możliwości poprawy, ocenie rezultatów wdrożenia udoskonaleń i prowadzeniu anonimowych testów porównawczych głównych wskaźników wydajności zgodnie z najlepszą praktyką obowiązującą w innych placówkach medycznych.

Raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów wskazują na obszary, które wymagają poprawy

W połączeniu z raportami dotyczącymi wykorzystania sprzętu, raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów są pomocne w analizie i identyfikacji możliwości poprawy, ocenie rezultatów wdrożenia udoskonaleń i prowadzeniu anonimowych testów porównawczych głównych wskaźników wydajności zgodnie z najlepszą praktyką obowiązującą w innych placówkach medycznych.

Raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów wskazują na obszary, które wymagają poprawy

W połączeniu z raportami dotyczącymi wykorzystania sprzętu, raporty z testów porównawczych i prezentacja trendów są pomocne w analizie i identyfikacji możliwości poprawy, ocenie rezultatów wdrożenia udoskonaleń i prowadzeniu anonimowych testów porównawczych głównych wskaźników wydajności zgodnie z najlepszą praktyką obowiązującą w innych placówkach medycznych.
Konsultacje na miejscu || Zobacz, ile można poprawić

Możliwość konsultacji na miejscu przyspiesza wprowadzanie usprawnień

Zespół wysoce wykwalifikowanych ekspertów w zakresie optymalizacji przebiegu pracy pomoże zidentyfikować problemy z wydajnością i udzieli wsparcia przy wdrażaniu działań mających na celu osiągnięcie klinicznych i biznesowych założeń danego oddziału.

Możliwość konsultacji na miejscu przyspiesza wprowadzanie usprawnień

Zespół wysoce wykwalifikowanych ekspertów w zakresie optymalizacji przebiegu pracy pomoże zidentyfikować problemy z wydajnością i udzieli wsparcia przy wdrażaniu działań mających na celu osiągnięcie klinicznych i biznesowych założeń danego oddziału.

Możliwość konsultacji na miejscu przyspiesza wprowadzanie usprawnień

Zespół wysoce wykwalifikowanych ekspertów w zakresie optymalizacji przebiegu pracy pomoże zidentyfikować problemy z wydajnością i udzieli wsparcia przy wdrażaniu działań mających na celu osiągnięcie klinicznych i biznesowych założeń danego oddziału.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?