Rozszerzenie możliwości MR

Modernizacje i aktualizacje

Program Philips MR SmartPath zapewnia łatwy dostęp do najnowszych aktualizacji, modernizacji i innowacji, wspomagając opiekę nad pacjentem, zwiększając wydajność pracy i ograniczając koszty.