Ingenia Ambition Obrazowanie MR bez konieczności uzupełniania helu

Ingenia Ambition 1.5T X

Obrazowanie MR bez konieczności uzupełniania helu

Znajdź podobne produkty

System Ingenia Ambition X z nowym, rewolucyjnym, całkowicie szczelnym magnesem BlueSeal umożliwia wykonywanie badań MR bez konieczności uzupełniania helu, co przekłada się na większą produktywność¹. System Ingenia Ambition X pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach oraz skrócić czas badań nawet o 50%² dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu bezkontaktowego systemu monitorowania pacjenta skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. System Ingenia Ambition umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.

Specyfikacja

Sealed magnet system
Sealed magnet system
Masa magnesu
 • 2300 kg
Typowa homogeniczność VRMS przy DSV
 • ≤ 1,1 ppm (przy DSV 45 cm)
Technologia mikrochłodzenia
 • Tak
Maksymalne pole widzenia
 • do 55 cm (w osi X, Y), do 50 cm (w osi Z)
Typ urządzeń kontrolujących magnesu
 • Cyfrowy, z inteligencją adaptacyjną
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
 • Nie dotyczy, całkowicie szczelna konstrukcja
Wymagania dot. przewodów awaryjnego wyrzutu helu
 • Nie dotyczy, całkowicie szczelna konstrukcja
Gradient Xtend — 3.0T Omega HP
Gradient Xtend — 3.0T Omega HP
Maks. amplituda dla każdej osi
 • 45 mT/m
Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
 • 200 mT/m
RF Receive
RF Receive
Liczba niezależnych kanałów odbiorczych
 • System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera sygnału analogowego na cyfrowy (ADC)
 • Wewnątrz cewki, w pobliżu elementów odbiorczych
Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
 • W pełni cyfrowy
dStream
 • Tak
Siting information
Siting information
Minimalne wymagania instalacyjne
 • 3,4 m × 5,3 m
Minimalna wysokość pomieszczenia ze skanerem
 • 2,56 m
Minimalne wymagane obciążenie
 • 3700 kg
Single operator workflow
Single operator workflow
SmartSelect
 • Tak
SmartExam
 • Tak
SmartTouch
 • Yes
SmartLink
 • Tak
AutoStart
 • Tak
SmartLine
 • Tak
 • 1. W porównaniu z magnesem ZBO systemu Ingenia 1.5T.
 • 2. W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez funkcji Compressed SENSE.
 • 3. Wymagane zdalne połączenie.
 • 4. Wyłącznie do stosowania z implantami dopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR przy ścisłym przestrzeganiu instrukcji użycia.
 • 5. W porównaniu z pięcioma innymi skanerami MR Ingenia firmy Philips bez rozwiązania Ambient Experience oraz In-Bore Connect. Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą się różnić.
 • 6. Nawet w rzadkich przypadkach utraty szczelności przez magnes niewielka ilość helu, która przedostałaby się na zewnątrz, nie miałaby wpływu na stężenie tlenu w pomieszczeniu.