Ingenia Ambition Obrazowanie MR bez konieczności uzupełniania helu

Ingenia Ambition 1.5T S

Obrazowanie MR bez konieczności uzupełniania helu

Znajdź podobne produkty

System Ingenia Ambition S z nowym, rewolucyjnym, całkowicie szczelnym magnesem BlueSeal umożliwia wykonywanie badań MR bez konieczności uzupełniania helu, co przekłada się na większą produktywność¹. System Ingenia Ambition S pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach oraz skrócić czas badań nawet o 50%² dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu systemu monitorowania pacjenta skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. System Ingenia Ambition S umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.

Cechy
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu video

Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu

Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0,5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych

Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych

Ponieważ wprowadzony do szczelnego układu magnesu BlueSeal hel nie ma możliwości ucieczki, aparat nie wymaga stosowania przewodów awaryjnego wyrzutu, co zmniejsza koszty konstrukcyjne. Magnes BlueSeal firmy Philips jest także w przybliżeniu o 900 kg lżejszy niż aparat poprzedniej generacji¹, co może ułatwić jego montaż, ograniczyć konieczność przystosowywania stropu, a tym samym dodatkowo obniżyć koszty konstrukcyjne.
Cel: wyeliminowanie przerw w działaniu rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego

Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego

Magnes BlueSeal firmy Philips – wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ – jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni MR spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Funkcja Compressed SENSE systemu Ingenia Ambition skraca czas trwania obrazowania 2D i 3D – nie tylko sekwencji, ale całego badania pacjenta – nawet o 50%² przy porównywalnej jakości obrazowania. Dzięki temu można umówić na badania większą liczbę pacjentów.
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów

Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów

Funkcja Compressed SENSE skraca czas obrazowania nawet o 40% oraz pozwala ograniczyć czas wstrzymywania oddechu do mniej niż 5 s przy porównywalnej jakości obrazowania serca i jamy brzusznej². W połączeniu z wizualnymi i głosowymi komunikatami dotyczącymi wstrzymywania oddechu system Ingenia Ambition zapewni komfort badań wszystkim Twoim pacjentom.
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ upraszcza badanie pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR, prowadząc technika krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania. Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ daje pewność prawidłowego wykonywania badań u coraz większej grupy tego typu pacjentów, dzięki czemu Twoja placówka może czerpać korzyści z większej liczby skierowań.
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań

Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań

Atutem systemu Ingenia Ambition jest szereg szybkich, niezawodnych metod skanowania przeznaczonych specjalnie do badań trudnych do zobrazowania struktur anatomicznych. mDIXON XD TSE to nowa technika tłumienia sygnału od tłuszczu, pozwalająca na równomierne, pełne i spójne obrazowanie z tłumieniem sygnału od lipidów nawet w przypadku dużego pola widzenia i struktur anatomicznych takich jak kręgosłup. Obrazowanie jamy brzusznej może być również utrudnione, szczególnie przez ruch. W przypadku pacjentów niepotrafiących wstrzymać oddechu z pomocą przychodzi technika 3D VANE XD umożliwiająca obrazowanie jamy brzusznej bez konieczności wstrzymywania oddechu⁷.
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów

Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów

Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu magnesu (uważanym za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia badania rozwiązanie In-Bore Connect firmy Philips pomaga mu zrelaksować się, wykonywać polecania oraz ograniczyć ruch. Badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim Herlev w Gentofte w Danii pokazało, że zastosowanie rozwiązania In-Bore Connect pozwoliło ograniczyć liczbę ponownych badań aż o 70%⁵.
Większe możliwości kliniczne dzięki proaktywnym aktualizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom

Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom

Aby nasi klienci mogli cieszyć się nowoczesnym systemem przez cały czas jego eksploatacji, stworzyliśmy program Technology Maximizer mający na celu jego okresową modernizację pozwalającą na wprowadzanie najnowszych rozwiązań technicznych. Członkostwo w programie Technology Maximizer Pro umożliwia automatyczne aktualizowanie także najnowszych aplikacji specjalistycznych z preferowanych obszarów klinicznych.
Wydajność z myślą o pacjentach

Wydajność z myślą o pacjentach

Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.
Z myślą o pacjentach

Z myślą o pacjentach

VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego monitorowania pacjenta. Jakość sygnału czynności życiowych uzyskiwana z systemu VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe, wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.
 • Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
 • Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
 • Cel: wyeliminowanie przerw w działaniu rezonansu magnetycznego
 • Skrócenie czasu badań nawet o 50%
See all features
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu video

Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu

Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0,5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych

Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych

Ponieważ wprowadzony do szczelnego układu magnesu BlueSeal hel nie ma możliwości ucieczki, aparat nie wymaga stosowania przewodów awaryjnego wyrzutu, co zmniejsza koszty konstrukcyjne. Magnes BlueSeal firmy Philips jest także w przybliżeniu o 900 kg lżejszy niż aparat poprzedniej generacji¹, co może ułatwić jego montaż, ograniczyć konieczność przystosowywania stropu, a tym samym dodatkowo obniżyć koszty konstrukcyjne.
Cel: wyeliminowanie przerw w działaniu rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego

Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego

Magnes BlueSeal firmy Philips – wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ – jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni MR spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Skrócenie czasu badań nawet o 50%
Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Skrócenie czasu badań nawet o 50%

Funkcja Compressed SENSE systemu Ingenia Ambition skraca czas trwania obrazowania 2D i 3D – nie tylko sekwencji, ale całego badania pacjenta – nawet o 50%² przy porównywalnej jakości obrazowania. Dzięki temu można umówić na badania większą liczbę pacjentów.
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów
Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów

Skrócenie czasu wstrzymywania oddechu i lepsze wykonywanie poleceń przez pacjentów

Funkcja Compressed SENSE skraca czas obrazowania nawet o 40% oraz pozwala ograniczyć czas wstrzymywania oddechu do mniej niż 5 s przy porównywalnej jakości obrazowania serca i jamy brzusznej². W połączeniu z wizualnymi i głosowymi komunikatami dotyczącymi wstrzymywania oddechu system Ingenia Ambition zapewni komfort badań wszystkim Twoim pacjentom.
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR
Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Możliwość obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR

Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ upraszcza badanie pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR, prowadząc technika krok po kroku przez procedurę konfiguracji parametrów wskazanych przez producenta implantu. System obrazowania MR automatycznie stosuje te wartości podczas całego badania. Oprogramowanie ScanWise Implant⁴ daje pewność prawidłowego wykonywania badań u coraz większej grupy tego typu pacjentów, dzięki czemu Twoja placówka może czerpać korzyści z większej liczby skierowań.
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań
Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań

Wydajność pracy i powtarzalna jakość badań

Atutem systemu Ingenia Ambition jest szereg szybkich, niezawodnych metod skanowania przeznaczonych specjalnie do badań trudnych do zobrazowania struktur anatomicznych. mDIXON XD TSE to nowa technika tłumienia sygnału od tłuszczu, pozwalająca na równomierne, pełne i spójne obrazowanie z tłumieniem sygnału od lipidów nawet w przypadku dużego pola widzenia i struktur anatomicznych takich jak kręgosłup. Obrazowanie jamy brzusznej może być również utrudnione, szczególnie przez ruch. W przypadku pacjentów niepotrafiących wstrzymać oddechu z pomocą przychodzi technika 3D VANE XD umożliwiająca obrazowanie jamy brzusznej bez konieczności wstrzymywania oddechu⁷.
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów
Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów

Relaks i zdyscyplinowanie pacjentów

Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu magnesu (uważanym za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia badania rozwiązanie In-Bore Connect firmy Philips pomaga mu zrelaksować się, wykonywać polecania oraz ograniczyć ruch. Badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim Herlev w Gentofte w Danii pokazało, że zastosowanie rozwiązania In-Bore Connect pozwoliło ograniczyć liczbę ponownych badań aż o 70%⁵.
Większe możliwości kliniczne dzięki proaktywnym aktualizacjom
Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom

Większe możliwości kliniczne dzięki okresowym modernizacjom

Aby nasi klienci mogli cieszyć się nowoczesnym systemem przez cały czas jego eksploatacji, stworzyliśmy program Technology Maximizer mający na celu jego okresową modernizację pozwalającą na wprowadzanie najnowszych rozwiązań technicznych. Członkostwo w programie Technology Maximizer Pro umożliwia automatyczne aktualizowanie także najnowszych aplikacji specjalistycznych z preferowanych obszarów klinicznych.
Wydajność z myślą o pacjentach

Wydajność z myślą o pacjentach

Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się jednak, że wysoka produktywność stoi w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow pozwalające na sprawne wykonywanie badań bez uszczerbku dla zainteresowania i uwagi, jakiej oczekują pacjenci.
Z myślą o pacjentach

Z myślą o pacjentach

VitalEye – rewolucyjna technologia bezkontaktowego monitorowania pacjenta. Jakość sygnału czynności życiowych uzyskiwana z systemu VitalEye jest znacznie wyższa niż w przypadku metody wykorzystującej pas oddechowy. Operator otrzymuje ciągłe, wiarygodne sygnały czynności oddechowej bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Specyfikacja

RF Receive
RF Receive
Liczba niezależnych kanałów odbiorczych
 • System niezależny od kanałów
dStream
 • Tak
Siting information
Siting information
Minimalne wymagania instalacyjne
 • 3,4 m × 5,3 m
Minimalna wysokość pomieszczenia ze skanerem
 • 2,56 m
Sealed magnet system
Sealed magnet system
Wymagania dot. przewodów awaryjnego wyrzutu helu
 • Nie dotyczy, całkowicie szczelna konstrukcja
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
 • Nie dotyczy, całkowicie szczelna konstrukcja
Maksymalne pole widzenia
 • 55 cm
Masa magnesu
 • 2300 kg
Typ urządzeń kontrolujących magnesu
 • Cyfrowy, z inteligencją adaptacyjną
Technologia mikrochłodzenia
 • Tak
Typowa homogeniczność VRMS przy DSV
 • ≤ 0,9 ppm (przy DSV 45 cm)
Bore design
 • 70 cm
Field strength
 • 1,5 T
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Automated patient coaching
 • Tak
Touchless respiratory-triggering
 • Tak
Automated post-processing
 • Tak
In-room exam start
 • Tak
Automated planning and scanning
 • Tak
Auto patient centering
 • Tak
ScanWise Implant
 • Tak
Guided exam set-up
 • Tak
Omega gradients
Omega gradients
Max. slew rate for each axis
 • 120 T/m/s
Max. amplitude for each axis
 • 33 mT/m
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
 • W pełni cyfrowy
Lokalizacja konwertera sygnału analogowego na cyfrowy (ADC)
 • Wewnątrz cewki, w pobliżu elementów odbiorczych
RF Receive
RF Receive
Liczba niezależnych kanałów odbiorczych
 • System niezależny od kanałów
dStream
 • Tak
Siting information
Siting information
Minimalne wymagania instalacyjne
 • 3,4 m × 5,3 m
Minimalna wysokość pomieszczenia ze skanerem
 • 2,56 m
See all specifications
RF Receive
RF Receive
Liczba niezależnych kanałów odbiorczych
 • System niezależny od kanałów
dStream
 • Tak
Siting information
Siting information
Minimalne wymagania instalacyjne
 • 3,4 m × 5,3 m
Minimalna wysokość pomieszczenia ze skanerem
 • 2,56 m
Sealed magnet system
Sealed magnet system
Wymagania dot. przewodów awaryjnego wyrzutu helu
 • Nie dotyczy, całkowicie szczelna konstrukcja
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
 • Nie dotyczy, całkowicie szczelna konstrukcja
Maksymalne pole widzenia
 • 55 cm
Masa magnesu
 • 2300 kg
Typ urządzeń kontrolujących magnesu
 • Cyfrowy, z inteligencją adaptacyjną
Technologia mikrochłodzenia
 • Tak
Typowa homogeniczność VRMS przy DSV
 • ≤ 0,9 ppm (przy DSV 45 cm)
Bore design
 • 70 cm
Field strength
 • 1,5 T
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Automated patient coaching
 • Tak
Touchless respiratory-triggering
 • Tak
Automated post-processing
 • Tak
In-room exam start
 • Tak
Automated planning and scanning
 • Tak
Auto patient centering
 • Tak
ScanWise Implant
 • Tak
Guided exam set-up
 • Tak
Omega gradients
Omega gradients
Max. slew rate for each axis
 • 120 T/m/s
Max. amplitude for each axis
 • 33 mT/m
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
 • W pełni cyfrowy
Lokalizacja konwertera sygnału analogowego na cyfrowy (ADC)
 • Wewnątrz cewki, w pobliżu elementów odbiorczych
 • 1. W porównaniu z magnesem ZBO systemu Ingenia 1.5T.
 • 2. W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez funkcji Compressed SENSE.
 • 3. Wymagane zdalne połączenie.
 • 4. Wyłącznie do stosowania z implantami dopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR przy ścisłym przestrzeganiu instrukcji użycia.
 • 5. W porównaniu z pięcioma innymi skanerami MR Ingenia firmy Philips bez rozwiązania Ambient Experience oraz In-Bore Connect. Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą się różnić.
 • 6. Nawet w rzadkich przypadkach utraty szczelności przez magnes niewielka ilość helu, która przedostałaby się na zewnątrz, nie miałaby wpływu na stężenie tlenu w pomieszczeniu.
 • 7. Dzięki metodzie obrazowania promieniowego w porównaniu z metodą obrazowania 3D na płaszczyźnie kartezjańskiej firmy Philips.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.