Ingenia Ambition Obrazowanie MR bez konieczności uzupełniania helu

Ingenia Ambition 1.5T X

Obrazowanie MR bez konieczności uzupełniania helu

Znajdź podobne produkty

System Ingenia Ambition X z nowym, rewolucyjnym, całkowicie szczelnym magnesem BlueSeal umożliwia wykonywanie badań MR bez konieczności uzupełniania helu, co przekłada się na większą produktywność¹. System Ingenia Ambition X pozwala uzyskać wyjątkową jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach oraz skrócić czas badań nawet o 50%² dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu bezkontaktowego systemu monitorowania pacjenta skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. System Ingenia Ambition umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.

  • 1. W porównaniu z magnesem ZBO systemu Ingenia 1.5T.
  • 2. W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez funkcji Compressed SENSE.
  • 3. Wymagane zdalne połączenie.
  • 4. Wyłącznie do stosowania z implantami dopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR przy ścisłym przestrzeganiu instrukcji użycia.
  • 5. W porównaniu z pięcioma innymi skanerami MR Ingenia firmy Philips bez rozwiązania Ambient Experience oraz In-Bore Connect. Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą się różnić.
  • 6. Nawet w rzadkich przypadkach utraty szczelności przez magnes niewielka ilość helu, która przedostałaby się na zewnątrz, nie miałaby wpływu na stężenie tlenu w pomieszczeniu.