QLAB Zdrowie kobiet

Oprogramowanie do oceny ilościowej

Znajdź podobne produkty

Oprogramowanie QLAB ułatwia uzyskanie danych potrzebnych przy podejmowaniu decyzji, które mogą podnieść jakość i efektywność opieki nad pacjentkami. Umożliwia przeglądanie i analizę danych w aparacie lub na innym stanowisku, usprawniając przebieg pracy na oddziale.

Cechy
Women's health 3DQ || Zaawansowana wizualizacja obra

Women's health 3DQ — zaawansowane wyświetlanie i ocena ilościowa

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie standardowych pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.

Women's health 3DQ — zaawansowane wyświetlanie i ocena ilościowa

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie standardowych pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.

Women's health 3DQ — zaawansowane wyświetlanie i ocena ilościowa

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie standardowych pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.
Elastography Analysis (EA) || Pewność diagnostyczna

Elastography Analysis (EA) wspomaga podejmowanie decyzji

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.

Elastography Analysis (EA) wspomaga podejmowanie decyzji

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.

Elastography Analysis (EA) wspomaga podejmowanie decyzji

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.
MicroVascular Imaging (MVI) || Zaawansowana wizualizacja obra

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń

Mapuje napływ środka kontrastowego i poprawia widoczność naczyń.

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń

Mapuje napływ środka kontrastowego i poprawia widoczność naczyń.

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń

Mapuje napływ środka kontrastowego i poprawia widoczność naczyń.
Intima Media Thickness (IMT) || Pewność diagnostyczna

Intima Media Thickness (IMT) — spójne pomiary

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.

Intima Media Thickness (IMT) — spójne pomiary

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.

Intima Media Thickness (IMT) — spójne pomiary

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.
Women's Health Quantification || Zaawansowana wizualizacja obra

Women's Health Quantification ułatwia analizę intensywności kontrastu

Ułatwia przegląd i analizę intensywności kontrastu przy napływie/odpływie, przedstawiając takie dane w łatwym do interpretacji, kodowanym kolorem formacie.

Women's Health Quantification ułatwia analizę intensywności kontrastu

Ułatwia przegląd i analizę intensywności kontrastu przy napływie/odpływie, przedstawiając takie dane w łatwym do interpretacji, kodowanym kolorem formacie.

Women's Health Quantification ułatwia analizę intensywności kontrastu

Ułatwia przegląd i analizę intensywności kontrastu przy napływie/odpływie, przedstawiając takie dane w łatwym do interpretacji, kodowanym kolorem formacie.
Vascular Plaque Quantification || Pewność diagnostyczna

Vascular Plaque Quantification — ocena ilościowa miażdżycy tętnic

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.

Vascular Plaque Quantification — ocena ilościowa miażdżycy tętnic

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.

Vascular Plaque Quantification — ocena ilościowa miażdżycy tętnic

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.
Fetal Heart Navigation || Pewność diagnostyczna

Fetal Heart Navigation ułatwia ocenę serca płodu

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.

Fetal Heart Navigation ułatwia ocenę serca płodu

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.

Fetal Heart Navigation ułatwia ocenę serca płodu

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.
Region of Interest (ROI) || Pewność diagnostyczna

Region of Interest (ROI) zwiększa spójność pomiarów

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.

Region of Interest (ROI) zwiększa spójność pomiarów

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.

Region of Interest (ROI) zwiększa spójność pomiarów

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.
  • Women's health 3DQ || Zaawansowana wizualizacja obra
  • Elastography Analysis (EA) || Pewność diagnostyczna
  • MicroVascular Imaging (MVI) || Zaawansowana wizualizacja obra
  • Intima Media Thickness (IMT) || Pewność diagnostyczna
Zobacz wszystkie cechy
Women's health 3DQ || Zaawansowana wizualizacja obra

Women's health 3DQ — zaawansowane wyświetlanie i ocena ilościowa

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie standardowych pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.

Women's health 3DQ — zaawansowane wyświetlanie i ocena ilościowa

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie standardowych pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.

Women's health 3DQ — zaawansowane wyświetlanie i ocena ilościowa

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie standardowych pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.
Elastography Analysis (EA) || Pewność diagnostyczna

Elastography Analysis (EA) wspomaga podejmowanie decyzji

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.

Elastography Analysis (EA) wspomaga podejmowanie decyzji

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.

Elastography Analysis (EA) wspomaga podejmowanie decyzji

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.
MicroVascular Imaging (MVI) || Zaawansowana wizualizacja obra

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń

Mapuje napływ środka kontrastowego i poprawia widoczność naczyń.

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń

Mapuje napływ środka kontrastowego i poprawia widoczność naczyń.

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń

Mapuje napływ środka kontrastowego i poprawia widoczność naczyń.
Intima Media Thickness (IMT) || Pewność diagnostyczna

Intima Media Thickness (IMT) — spójne pomiary

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.

Intima Media Thickness (IMT) — spójne pomiary

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.

Intima Media Thickness (IMT) — spójne pomiary

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.
Women's Health Quantification || Zaawansowana wizualizacja obra

Women's Health Quantification ułatwia analizę intensywności kontrastu

Ułatwia przegląd i analizę intensywności kontrastu przy napływie/odpływie, przedstawiając takie dane w łatwym do interpretacji, kodowanym kolorem formacie.

Women's Health Quantification ułatwia analizę intensywności kontrastu

Ułatwia przegląd i analizę intensywności kontrastu przy napływie/odpływie, przedstawiając takie dane w łatwym do interpretacji, kodowanym kolorem formacie.

Women's Health Quantification ułatwia analizę intensywności kontrastu

Ułatwia przegląd i analizę intensywności kontrastu przy napływie/odpływie, przedstawiając takie dane w łatwym do interpretacji, kodowanym kolorem formacie.
Vascular Plaque Quantification || Pewność diagnostyczna

Vascular Plaque Quantification — ocena ilościowa miażdżycy tętnic

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.

Vascular Plaque Quantification — ocena ilościowa miażdżycy tętnic

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.

Vascular Plaque Quantification — ocena ilościowa miażdżycy tętnic

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.
Fetal Heart Navigation || Pewność diagnostyczna

Fetal Heart Navigation ułatwia ocenę serca płodu

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.

Fetal Heart Navigation ułatwia ocenę serca płodu

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.

Fetal Heart Navigation ułatwia ocenę serca płodu

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.
Region of Interest (ROI) || Pewność diagnostyczna

Region of Interest (ROI) zwiększa spójność pomiarów

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.

Region of Interest (ROI) zwiększa spójność pomiarów

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.

Region of Interest (ROI) zwiększa spójność pomiarów

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?