Pinnacle³ Niezwykle pomysłowe i efektywne rozwiązanie.

Pinnacle³ SmartEnterprise

Niezwykle pomysłowe i efektywne rozwiązanie.

Znajdź podobne produkty

Pinnacle³ SmartEnterprise umożliwia scentralizowanie systemu planowania radioterapii Pinnacle³ i zapewnia wyjątkową elastyczność. SmartEnterprise pozwala na zwiększenie dostępności, łatwości utrzymywania systemu i zarządzania nim oraz ułatwienie zdalnego dostępu.

Cechy
Scentralizowane przetwarzanie i przec... || Inteligentny i skalowalny syst

Wyjątkowy dostęp

Rozwiązanie SmartEnterprise zwiększa pojemność i jest idealne dla instytucji wymagających zainstalowania ośmiu lub więcej stacji roboczych Pinnacle³. Możliwości skalowania systemu są praktycznie nieograniczone. Licencje pływające i karty dostępu zwiększają elastyczność jego użytkowania. Aby utworzyć konfigurację sprzętową dostosowaną do indywidualnych potrzeb, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
Architektura Thin client || Inteligentny i skalowalny syst

Niewielkie i proste urządzenia

Rozwiązanie SmartEnterprise umożliwia użytkownikom dostęp do systemu Pinnacle³ w układzie sieciowym typu „thin client”. Użytkownik dysponuje ekonomicznym i skalowalnym rozwiązaniem typu desktop łącząc się z serwerem „thin client” przy użyciu klawiatury, myszy i monitora LCD. Końcówki „thin client” są niewielkie, ciche i zużywają niewiele energii.
Skalowalny system || Inteligentny i skalowalny syst

Praktycznie nieograniczone możliwości

Rozwiązanie SmartEnterprise zwiększa pojemność i jest idealne dla instytucji wymagających zainstalowania ośmiu lub więcej stacji roboczych Pinnacle³. Możliwości skalowania systemu są praktycznie nieograniczone. Licencje pływające i inteligentne karty zwiększają elastyczność jego użytkowania. Istnieje też możliwość tworzenia konfiguracji sprzętowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
  • * Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Intel i Intel Xeon są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Symantec, Netbackup, Backup Exec i Veritas są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Symantec Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów