Elastyczne, intuicyjne środowisko planowania

System planowania leczenia Pinnacle³

Dzięki szybkim, dokładnym i interaktywnym narzędziom do planowania leczenia system Pinnacle³ stał się liderem w dziedzinie planowania radioterapii. To znane ze swej wydajności, niezawodności i elastyczności, intuicyjne środowisko planowania upraszcza przebieg pracy i zostało wybrane przez szereg czołowych ośrodków onkologicznych na całym świecie.