System Azurion 3 z 12-calowym detektorem System Azurion łączy wydajność z doskonałą jakością opieki nad pacjentami

System Azurion 3 z 12-calowym detektorem

System Azurion łączy wydajność z doskonałą jakością opieki nad pacjentami

Znajdź podobne produkty

System Azurion 3 z 12-calowym detektorem zapewnia nowe możliwości podczas interwencyjnych zabiegów kardiologicznych. Ta wysoce zaawansowana platforma umożliwia personelowi pracowni interwencyjnych prowadzenie skomplikowanych zabiegów z zachowaniem doskonałej powtarzalności i wydajności pracy. System gwarantuje zupełnie nowy poziom jakości opieki i lepsze wyniki finansowe.

Cechy
Lepsza wizualizacja szczegółów || System Azurion 3 z 12-calowym

Lepsza wizualizacja szczegółów

Nowy 12-calowy detektor płaski umożliwia obrazowanie w wysokiej rozdzielczości w dużym polu widzenia (FOV). Możliwe jest zwizualizowanie zastawki aorty i dużej części łuku aorty lub całego drzewa naczyń wieńcowych w jednym widoku. Dzięki kompaktowym wymiarom można pozyskiwać obrazy z użyciem pełnego zakresu kątów projekcji, również w widoku pajęczym.
Większa wydajność pracy || System Azurion 3 z 12-calowym

Większa wydajność pracy

Ten opracowany z myślą o oszczędności czasu system umożliwia członkom zespołu wykonywanie wszystkich czynności w sterowni i pracowni bez wzajemnego przerywania swojej pracy. Oznacza to, że podczas przeprowadzania fluoroskopii/ekspozycji personel w sterowni może przeglądać poprzednie obrazy pacjenta, przygotowywać następne badanie lub finalizować opis badania innego pacjenta.
Skuteczne wykorzystanie dawki || System Azurion 3 z 12-calowym

Skuteczne wykorzystanie dawki

Rozwiązania DoseWise, czyli pakiet zaawansowanych narzędzi do zarządzania dawką promieniowania, funkcji szkoleniowych i zintegrowanych technologii produktowych, wspomagają personel medyczny w zapewnieniu wysokiej jakości opieki, bezpieczeństwa pracowników i zgodności z przepisami. Połączenie tego systemu z lampą RTG MRC200+ wyposażoną w funkcję filtracji SpectraBeam oraz technologie Zero Dose Positioning* i Philips DoseAware* to kolejny krok w kierunku obniżania dawki.
Rewolucyjna technologia wspierania za... || System Azurion 3 z 12-calowym

Rewolucyjna technologia wspierania zabiegów obrazowaniem „na żywo”

Innowacyjne rozwiązania firmy Philips w zakresie prowadzenia zabiegów pod kontrolą obrazowania na żywo pomagają w pewnym doborze najlepszej możliwej metody leczenia pacjenta. Narzędzia te obejmują 3D-RA (angiografia rotacyjna), StentBoost, CardiacSwing i wiele innych. Te zaawansowane rozwiązania w zakresie procedur roboczych zostały płynnie zintegrowane z systemami serii Azurion, co usprawnia pracę personelu klinicznego.
Uproszczone procedury konfiguracji i ... || System Azurion 3 z 12-calowym

Uproszczone procedury konfiguracji i obsługi

Dzięki protokołom procedur konfiguracja systemu pod kątem rutynowych zabiegów lub skomplikowanych i mieszanych procedur jest łatwa i ustandaryzowana. Przykładowo system automatycznie wybiera stosowne protokoły procedur w oparciu o uzyskany z systemu RIS/HIS/CIS kod zaplanowanej procedury. Ustawienia wstępne (np. najczęściej używane, protokoły domyślne i ustawienia skonfigurowane przez użytkownika) zwiększają ponadto spójność w obrębie badań.
Uproszczona i przyspieszona praca || System Azurion 3 z 12-calowym

Uproszczona i przyspieszona praca

Odkryj korzyści płynące z uproszczenia i przyspieszenia procedur. Czarne tło interfejsu użytkownika sprawia, że obrazy kliniczne i podświetlone informacje są wyraźnie widoczne. Użytkownicy mogą intuicyjnie nawigować w obrębie systemu za pomocą przycisków o różnorodnych kształtach. Wszystkie systemy Azurion mają taki sam, ustandaryzowany interfejs użytkownika, co skraca czas poświęcany na szkolenia i ułatwia rotację personelu medycznego pomiędzy różnymi pracowniami.
Wykorzystanie pełnego potencjału prac... || System Azurion 3 z 12-calowym

Wykorzystanie pełnego potencjału pracowni

Aby pomóc personelowi medycznemu w zarządzaniu dużą liczbą przypadków i jednocześnie obniżyć koszta, konsultanci firmy Philips mogą ocenić aktualną wydajność pracowni i określić sposoby na pełne wykorzystanie jej potencjału. Takie podejście pozwala naszym klientom odkryć możliwości trwałego udoskonalenia procedur roboczych.
Maksymalna wydajność codziennej pracy || System Azurion 3 z 12-calowym

Maksymalna wydajność codziennej pracy

Dynamiczne portfolio usług serwisowych firmy Philips zostało opracowane z myślą o potrzebach użytkowników. Mają oni swobodę doboru usług konserwacyjnych oraz usług oferowanych w okresie eksploatacji systemu zgodnie z potrzebami własnej placówki. Serwis zdalny firmy Philips (Philips Remote Services) pomaga utrzymać maksymalną wydajność sprzętu, zapewnić ciągłość opieki nad pacjentami oraz rozwiązywać złożone problemy techniczne, zanim będą one miały szansę wpłynąć na jakość opieki.
Możliwość rozbudowy portfolio usług || System Azurion 3 z 12-calowym

Możliwość rozbudowy portfolio usług

W infrastrukturze systemu Azurion przewidziano możliwości modernizacji i rozbudowy. Ta ustandaryzowana platforma sprzętowa i programowa zapewnia dostęp do nowej generacji powiązanych aplikacji i technologii z dziedziny ochrony zdrowia. W miarę zmieniających się potrzeb placówki system można łatwo rozbudować o dodatkowe funkcje i aplikacje innych firm.
Realizacja pełnego potencjału placówk... || System Azurion 3 z 12-calowym

Realizacja pełnego potencjału placówki

Dzięki innowacyjnym i skutecznym metodom edukacyjnym opartym na badaniach usługi szkoleniowe firmy Philips Healthcare pomagają w wykorzystaniu pełnego potencjału personelu i technologii placówki. Zaawansowane kursy o tematyce klinicznej, technicznej i biznesowej zostały opracowane w celu edukowania placówek w zakresie zarządzania kosztami, usprawniania procedur roboczych i zwiększania jakości opieki nad pacjentami.
  • * Opcja systemu serii Azurion 3
  • ** Dostępność zależna od lokalizacji