3D DRIVE Zastosowania kliniczne obrazowania MR

3D DRIVE

Zastosowania kliniczne obrazowania MR

Znajdź podobne produkty

Technika 3D TSE umożliwia uzyskiwanie T2-zależnych obrazów w wysokiej rozdzielczości. Impulsy stosowane w obrazowaniu DRIVE przyspieszają wykonywanie badań techniką 3D TSE dzięki skróceniu czasów TR, a charakterystyczna dla sekwencji 3D DRIVE niższa niż w przypadku sekwencji wielowarstwowych wrażliwość na utratę sygnału podczas obrazowania przepływu płynów sprawia, iż są one szczególnie przydatne w zapewnianiu lepszej wizualizacji płynu w badaniach obrazowych wewnętrznych przewodów słuchowych.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.