T2* Perfusion

Zastosowania kliniczne obrazowania MR

Znajdź podobne produkty

Sekwencje obrazowania perfuzji w oparciu o obrazy T2*-zależne z krótkimi czasami skanowania i długimi czasami TE. Mapy perfuzji T2* obejmujące średni czas przejścia (ang. Mean Transit Time, MTT), czas do osiągnięcia wartości szczytowej (ang. Time to Peak, TTP), czas dotarcia (ang. Time of Arrival, T0), różnicę w przepływie (ang. Negative Integral, NI) oraz wskaźnik (ang. Index).

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.