SmartExam Brain Zastosowania kliniczne obrazowania MR

SmartExam Brain

Zastosowania kliniczne obrazowania MR

Znajdź podobne produkty

Aplikacja SmartExam* zapewnia powtarzalność wyników planowania dzięki inteligentnemu oprogramowaniu, które automatycznie planuje geometrie skanowania w oparciu o zatwierdzone preferencje skanowania. Umożliwia to ustandaryzowanie badań MR i pomaga zwiększyć spójność wyników badań kontrolnych u jednego pacjenta oraz u różnych pacjentów.

Informacje dotyczące przepisów
Ryzyko związane z produktem
  • * Korzystanie z aplikacji SmartExam nie jest możliwe w przypadku pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.