NeuroScience

Zastosowania kliniczne obrazowania MR

Znajdź podobne produkty

Kompleksowy pakiet NeuroScience zapewnia wgląd w dane dotyczące czynności mózgu dzięki obsłudze badań dyfuzyjnych w wielowarstwowych akwizycjach z maksymalnie 32 wartościami b i 128 różnymi kierunkami dyfuzji. Umożliwia on wykonywanie badań fMRI z redukcją artefaktów próbkowania, zwiększeniem pamięci na dane, monitorowaniem spójności wyników sekwencji fMRI pozyskiwanych w płaszczyźnie wzdłużnej, możliwością wykonywania mapowania B0 na potrzeby korekty danych w trybie offline i łatwym w obsłudze narzędziom do eksportu danych w różnych formatach.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.