SyntAc Zastosowania kliniczne obrazowania MR

SyntAc

Zastosowania kliniczne obrazowania MR

Znajdź podobne produkty

SyntAc pozwala na obrazowanie MR z użyciem pojedynczego skanu do analizy ilościowej, którego dane mogą być przetwarzane w zaawansowanym oprogramowaniu firmy zewnętrznej* w celu syntezy obrazów MR o różnym kontraście, map frakcji tkanki mózgowej i/lub map segmentacji mózgu.

  • * Obrazowanie syntetyczne Synthetic MR, AB, Szwecja