Black Blood imaging Zastosowania kliniczne obrazowania MR

Black Blood imaging

Zastosowania kliniczne obrazowania MR

Znajdź podobne produkty

Technika Black Blood umożliwia lepsze rozróżnianie światła naczyń na podstawie sygnału od przepływającej przez nie krwi. Zapewnia to większą pewność diagnostyczną w obrazowaniu 3D mózgu z wyższą, izotropową rozdzielczością obrazu¹ oraz zmniejszenie sygnału od krwi przepływającej przez naczynia mózgowe² w całej obrazowanej objętości.

  • ¹W porównaniu z metodami obrazowania 2D z podwójnym impulsem inwersyjnym przy takim samym pokryciu mózgu i z jednakowym czasem skanowania.
  • ²W porównaniu z obrazowaniem 3D T1-zależnym bez użycia techniki MSDE ze wstępnym impulsem.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.