3D ASL Zastosowania kliniczne obrazowania MR

3D ASL

Zastosowania kliniczne obrazowania MR

Znajdź podobne produkty

3D ASL pozwala na pewną i powtarzalną ocenę ilościową perfuzji mózgu z dokładnością 15%¹ bez użycia środka kontrastowego i z pełnym pokryciem mózgu, a także lepsze tłumienie sygnału od tła². Obejmuje również funkcję w pełni automatycznego obliczania map ASL znakowanych kolorem.

  • ¹Pomiar wykonany w jednym systemie 3.0T firmy Philips u tego samego ochotnika.
  • ²W porównaniu z metodą 2D pCASL firmy Philips.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.