Philips Respironics Respironics Respironics

Respironics AF421

Respironics

Znajdź podobne produkty

AF421 firmy Philips Respironics to przystępna cenowo maska ustno-nosowa do jednorazowego użytku, przeznaczona dla dzieci* i pacjentów dorosłych**.

  • *Rozmiar mały i średni maski AF421 są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku od 7 lat i o masie ciała 20 kg, którym przepisano terapię CPAP lub Bi-level.
  • **Rozmiar duży i bardzo duży maski AF421 są przeznaczone do stosowania u pacjentów o masie ciała 30 kg, którym przepisano terapię CPAP lub Bi-level.
  • Ta maska pełni rolę interfejsu do stosowania u pacjentów terapii CPAP lub Bi-level. Maska jest przeznaczona do jednorazowego użytku wyłącznie w warunkach szpitalnych/instytucjonalnych.