AlluraClarity z technologią ClarityIQ

Niskodawkowy aparat RTG do zastosowań interwencyjnych

Znajdź podobne produkty

System AlluraClarity z technologią ClarityIQ zapewnia wysoką jakość obrazowania na potrzeby szerokiego zakresu zabiegów klinicznych, pozwalając na doskonałe uwidocznienie struktur przy bardzo niskich poziomach dawek promieniowania RTG u pacjentów o dowolnych gabarytach ciała.

Cechy
ClarityIQ || Inteligentna optymalizacja obr

Technologia ClarityIQ: wysokiej jakości obrazy podczas badań i zabiegów

Zaawansowana technologia przetwarzania obrazów ClarityIQ wykorzystuje nowoczesne metody obróbki danych obrazowych w czasie rzeczywistym opracowane przez organizację Philips Research w oparciu o najnowsze algorytmy obliczeń równoległych. Zaawansowane przetwarzanie obrazów pozwala na dostosowanie różnych parametrów aparatu, umożliwiając m.in. korzystanie z małego ogniska, stałej filtracji za pomocą filtra miedzianego i niskiej mocy wyjściowej lampy (w mA). Wszystkie te funkcje pomagają uzyskać wysokiej jakości obrazy podczas zabiegów interwencyjnych.

Technologia ClarityIQ: wysokiej jakości obrazy podczas badań i zabiegów

Zaawansowana technologia przetwarzania obrazów ClarityIQ wykorzystuje nowoczesne metody obróbki danych obrazowych w czasie rzeczywistym opracowane przez organizację Philips Research w oparciu o najnowsze algorytmy obliczeń równoległych. Zaawansowane przetwarzanie obrazów pozwala na dostosowanie różnych parametrów aparatu, umożliwiając m.in. korzystanie z małego ogniska, stałej filtracji za pomocą filtra miedzianego i niskiej mocy wyjściowej lampy (w mA). Wszystkie te funkcje pomagają uzyskać wysokiej jakości obrazy podczas zabiegów interwencyjnych.

Technologia ClarityIQ: wysokiej jakości obrazy podczas badań i zabiegów

Zaawansowana technologia przetwarzania obrazów ClarityIQ wykorzystuje nowoczesne metody obróbki danych obrazowych w czasie rzeczywistym opracowane przez organizację Philips Research w oparciu o najnowsze algorytmy obliczeń równoległych. Zaawansowane przetwarzanie obrazów pozwala na dostosowanie różnych parametrów aparatu, umożliwiając m.in. korzystanie z małego ogniska, stałej filtracji za pomocą filtra miedzianego i niskiej mocy wyjściowej lampy (w mA). Wszystkie te funkcje pomagają uzyskać wysokiej jakości obrazy podczas zabiegów interwencyjnych.
Seria AlluraClarity || Doskonałe zarządzanie dawką

Seria AlluraClarity zapewnia wysoką jakość obrazowania przy niskiej dawce

Seria AlluraClarity obejmująca innowacyjne aparaty RTG nowej generacji do zastosowań interwencyjnych,zapewnia wysoką jakość obrazowania przy bardzo niskiej dawce na potrzeby pełnego wachlarza zabiegów klinicznych.

Seria AlluraClarity zapewnia wysoką jakość obrazowania przy niskiej dawce

Seria AlluraClarity obejmująca innowacyjne aparaty RTG nowej generacji do zastosowań interwencyjnych,zapewnia wysoką jakość obrazowania przy bardzo niskiej dawce na potrzeby pełnego wachlarza zabiegów klinicznych.

Seria AlluraClarity zapewnia wysoką jakość obrazowania przy niskiej dawce

Seria AlluraClarity obejmująca innowacyjne aparaty RTG nowej generacji do zastosowań interwencyjnych,zapewnia wysoką jakość obrazowania przy bardzo niskiej dawce na potrzeby pełnego wachlarza zabiegów klinicznych.
Zabiegi pod kontrolą obrazowania w cz... || Pełen pakiet aplikacji klinicz

Uproszczony przebieg zabiegów dzięki obrazowaniu w czasie rzeczywistym.

Możliwość przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania w czasie rzeczywistym, zapewnia szybszy i bardziej wydajny przebieg wielu rodzajów interwencji. Funkcje automatycznego przesunięcia pikseli, zmniejszenia szumu i poprawy jakości obrazu podnoszą jakość obrazowania na żywo podczas neuroradiologicznych zabiegów interwencyjnych. W przypadku badań elektrofizjologicznych dodatkową korzyścią jest poprawa uwidocznienia cewników i przyrządów do ablacji. Podczas interwencyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych stosowana jest funkcja zmniejszenia szumu przestrzennego, dzięki czemu kontury naczyń są lepiej widoczne, nawet w obszarach perystaltyki jelit. W przypadku zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej najprzydatniejszą funkcją jest kompensacja ruchu.

Uproszczony przebieg zabiegów dzięki obrazowaniu w czasie rzeczywistym.

Możliwość przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania w czasie rzeczywistym, zapewnia szybszy i bardziej wydajny przebieg wielu rodzajów interwencji. Funkcje automatycznego przesunięcia pikseli, zmniejszenia szumu i poprawy jakości obrazu podnoszą jakość obrazowania na żywo podczas neuroradiologicznych zabiegów interwencyjnych. W przypadku badań elektrofizjologicznych dodatkową korzyścią jest poprawa uwidocznienia cewników i przyrządów do ablacji. Podczas interwencyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych stosowana jest funkcja zmniejszenia szumu przestrzennego, dzięki czemu kontury naczyń są lepiej widoczne, nawet w obszarach perystaltyki jelit. W przypadku zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej najprzydatniejszą funkcją jest kompensacja ruchu.

Uproszczony przebieg zabiegów dzięki obrazowaniu w czasie rzeczywistym.

Możliwość przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania w czasie rzeczywistym, zapewnia szybszy i bardziej wydajny przebieg wielu rodzajów interwencji. Funkcje automatycznego przesunięcia pikseli, zmniejszenia szumu i poprawy jakości obrazu podnoszą jakość obrazowania na żywo podczas neuroradiologicznych zabiegów interwencyjnych. W przypadku badań elektrofizjologicznych dodatkową korzyścią jest poprawa uwidocznienia cewników i przyrządów do ablacji. Podczas interwencyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych stosowana jest funkcja zmniejszenia szumu przestrzennego, dzięki czemu kontury naczyń są lepiej widoczne, nawet w obszarach perystaltyki jelit. W przypadku zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej najprzydatniejszą funkcją jest kompensacja ruchu.
Precyzyjne dostosowanie parametrów || Inteligentna optymalizacja obr

Precyzyjne dostosowanie parametrów kluczem do odkrycia pełnego potencjału systemu AlluraClarity

Aby możliwe było wykorzystanie pełnego potencjału technologii ClarityIQ, ponad 500 parametrów systemowych (m.in. ustawienia lampy, detektora, obróbki obrazów itp.) zostało precyzyjnie dostosowanych do poszczególnych grup zastosowań. Umożliwia to doskonałą wizualizację naczyń wieńcowych i ruchu ścian serca, jak również obrazowanie struktur podczas ruchów związanych z perystaltyką jelit i z czynnością oddechową. W przypadku elektrofizjologii oznacza to możliwość uzyskiwania doskonałej jakości obrazów przedstawiających obszary zainteresowania i przyrządy do ablacji. Korzystając z funkcji automatycznego przesunięcia pikseli podczas cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) i fluoroskopii z mapą, można szczegółowo uwidocznić struktury układu nerwowo-naczyniowego.

Precyzyjne dostosowanie parametrów kluczem do odkrycia pełnego potencjału systemu AlluraClarity

Aby możliwe było wykorzystanie pełnego potencjału technologii ClarityIQ, ponad 500 parametrów systemowych (m.in. ustawienia lampy, detektora, obróbki obrazów itp.) zostało precyzyjnie dostosowanych do poszczególnych grup zastosowań. Umożliwia to doskonałą wizualizację naczyń wieńcowych i ruchu ścian serca, jak również obrazowanie struktur podczas ruchów związanych z perystaltyką jelit i z czynnością oddechową. W przypadku elektrofizjologii oznacza to możliwość uzyskiwania doskonałej jakości obrazów przedstawiających obszary zainteresowania i przyrządy do ablacji. Korzystając z funkcji automatycznego przesunięcia pikseli podczas cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) i fluoroskopii z mapą, można szczegółowo uwidocznić struktury układu nerwowo-naczyniowego.

Precyzyjne dostosowanie parametrów kluczem do odkrycia pełnego potencjału systemu AlluraClarity

Aby możliwe było wykorzystanie pełnego potencjału technologii ClarityIQ, ponad 500 parametrów systemowych (m.in. ustawienia lampy, detektora, obróbki obrazów itp.) zostało precyzyjnie dostosowanych do poszczególnych grup zastosowań. Umożliwia to doskonałą wizualizację naczyń wieńcowych i ruchu ścian serca, jak również obrazowanie struktur podczas ruchów związanych z perystaltyką jelit i z czynnością oddechową. W przypadku elektrofizjologii oznacza to możliwość uzyskiwania doskonałej jakości obrazów przedstawiających obszary zainteresowania i przyrządy do ablacji. Korzystając z funkcji automatycznego przesunięcia pikseli podczas cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) i fluoroskopii z mapą, można szczegółowo uwidocznić struktury układu nerwowo-naczyniowego.
Obrazowanie z maksymalnie niską dawką... || Doskonałe zarządzanie dawką

Obrazowanie z maksymalnie niską dawką promieniowania poszerzające możliwości doboru leczenia

Ze względu na szereg czynników, zabiegi interwencyjne stają się coraz bardziej skomplikowane. Jednym z nich jest rosnąca liczba pacjentów z wysokim wskaźnikiem BMI. Wizualizacja struktur anatomicznych u pacjentów tego typu może wymagać zwiększania poziomów dawki i wydłużania czasu fluoroskopii. Dostępna w aparacie AlluraClarity opcja obrazowania z użyciem maksymalnie niskiej dawki rozwiązuje ten problem, dzięki czemu lekarze mają szerokie możliwości doboru leczenia, nawet w przypadku pacjentów otyłych i będących w grupie wysokiego ryzyka.

Obrazowanie z maksymalnie niską dawką promieniowania poszerzające możliwości doboru leczenia

Ze względu na szereg czynników, zabiegi interwencyjne stają się coraz bardziej skomplikowane. Jednym z nich jest rosnąca liczba pacjentów z wysokim wskaźnikiem BMI. Wizualizacja struktur anatomicznych u pacjentów tego typu może wymagać zwiększania poziomów dawki i wydłużania czasu fluoroskopii. Dostępna w aparacie AlluraClarity opcja obrazowania z użyciem maksymalnie niskiej dawki rozwiązuje ten problem, dzięki czemu lekarze mają szerokie możliwości doboru leczenia, nawet w przypadku pacjentów otyłych i będących w grupie wysokiego ryzyka.

Obrazowanie z maksymalnie niską dawką promieniowania poszerzające możliwości doboru leczenia

Ze względu na szereg czynników, zabiegi interwencyjne stają się coraz bardziej skomplikowane. Jednym z nich jest rosnąca liczba pacjentów z wysokim wskaźnikiem BMI. Wizualizacja struktur anatomicznych u pacjentów tego typu może wymagać zwiększania poziomów dawki i wydłużania czasu fluoroskopii. Dostępna w aparacie AlluraClarity opcja obrazowania z użyciem maksymalnie niskiej dawki rozwiązuje ten problem, dzięki czemu lekarze mają szerokie możliwości doboru leczenia, nawet w przypadku pacjentów otyłych i będących w grupie wysokiego ryzyka.
Przesunięcie pikseli w czasie rzeczyw... || Inteligentna optymalizacja obr

Zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem dzięki funkcji przesunięcia pikseli w czasie rzeczywisty

Funkcja przesunięcia pikseli w czasie rzeczywistym (ang. Real-time Pixel Shift) pomaga ograniczyć występowanie artefaktów związanych z ruchem dzięki dopasowywaniu obrazów jeszcze przed subtrakcją.

Zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem dzięki funkcji przesunięcia pikseli w czasie rzeczywisty

Funkcja przesunięcia pikseli w czasie rzeczywistym (ang. Real-time Pixel Shift) pomaga ograniczyć występowanie artefaktów związanych z ruchem dzięki dopasowywaniu obrazów jeszcze przed subtrakcją.

Zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem dzięki funkcji przesunięcia pikseli w czasie rzeczywisty

Funkcja przesunięcia pikseli w czasie rzeczywistym (ang. Real-time Pixel Shift) pomaga ograniczyć występowanie artefaktów związanych z ruchem dzięki dopasowywaniu obrazów jeszcze przed subtrakcją.
Kompensacja ruchu || Inteligentna optymalizacja obr

Funkcja kompensacji ruchu zmniejszająca efekt rozmycia

Technologia ClarityIQ pozwala obecnie korzystać z funkcji kompensacji ruchu w algorytmach filtracji czasowej, co pozwala na zmniejszenie efektu rozmycia na obrazach w obszarach charakteryzujących się dynamicznym ruchem.

Funkcja kompensacji ruchu zmniejszająca efekt rozmycia

Technologia ClarityIQ pozwala obecnie korzystać z funkcji kompensacji ruchu w algorytmach filtracji czasowej, co pozwala na zmniejszenie efektu rozmycia na obrazach w obszarach charakteryzujących się dynamicznym ruchem.

Funkcja kompensacji ruchu zmniejszająca efekt rozmycia

Technologia ClarityIQ pozwala obecnie korzystać z funkcji kompensacji ruchu w algorytmach filtracji czasowej, co pozwala na zmniejszenie efektu rozmycia na obrazach w obszarach charakteryzujących się dynamicznym ruchem.
Zaawansowana filtracja przestrzenna || Inteligentna optymalizacja obr

Zmniejszenie szumu dzięki zaawansowanej filtracji przestrzennej

Technologia ClarityIQ wykorzystuje zaawansowaną filtrację przestrzenną w celu wyostrzenia struktur i ograniczenia wpływu szumu na otrzymany obraz. Szybki system obliczeń równoległych poprawia jakość filtracji w czasie rzeczywistym.

Zmniejszenie szumu dzięki zaawansowanej filtracji przestrzennej

Technologia ClarityIQ wykorzystuje zaawansowaną filtrację przestrzenną w celu wyostrzenia struktur i ograniczenia wpływu szumu na otrzymany obraz. Szybki system obliczeń równoległych poprawia jakość filtracji w czasie rzeczywistym.

Zmniejszenie szumu dzięki zaawansowanej filtracji przestrzennej

Technologia ClarityIQ wykorzystuje zaawansowaną filtrację przestrzenną w celu wyostrzenia struktur i ograniczenia wpływu szumu na otrzymany obraz. Szybki system obliczeń równoległych poprawia jakość filtracji w czasie rzeczywistym.
Funkcja poprawy jakości obrazu || Inteligentna optymalizacja obr

Funkcja poprawy jakości obrazu zapewniająca optymalizację pod kątem zastosowania klinicznego

Moduł ClarityIQ w obecnej wersji optymalizuje wygląd obrazu pod kątem konkretnego zastosowania klinicznego i wymagań użytkownika. Kontrast, jasność i wzmocnienie krawędzi stanowią jedne z wielu parametrów z możliwością optymalizacji.

Funkcja poprawy jakości obrazu zapewniająca optymalizację pod kątem zastosowania klinicznego

Moduł ClarityIQ w obecnej wersji optymalizuje wygląd obrazu pod kątem konkretnego zastosowania klinicznego i wymagań użytkownika. Kontrast, jasność i wzmocnienie krawędzi stanowią jedne z wielu parametrów z możliwością optymalizacji.

Funkcja poprawy jakości obrazu zapewniająca optymalizację pod kątem zastosowania klinicznego

Moduł ClarityIQ w obecnej wersji optymalizuje wygląd obrazu pod kątem konkretnego zastosowania klinicznego i wymagań użytkownika. Kontrast, jasność i wzmocnienie krawędzi stanowią jedne z wielu parametrów z możliwością optymalizacji.
  • ClarityIQ || Inteligentna optymalizacja obr
  • Seria AlluraClarity || Doskonałe zarządzanie dawką
  • Zabiegi pod kontrolą obrazowania w cz... || Pełen pakiet aplikacji klinicz
  • Precyzyjne dostosowanie parametrów || Inteligentna optymalizacja obr
Zobacz wszystkie cechy
ClarityIQ || Inteligentna optymalizacja obr

Technologia ClarityIQ: wysokiej jakości obrazy podczas badań i zabiegów

Zaawansowana technologia przetwarzania obrazów ClarityIQ wykorzystuje nowoczesne metody obróbki danych obrazowych w czasie rzeczywistym opracowane przez organizację Philips Research w oparciu o najnowsze algorytmy obliczeń równoległych. Zaawansowane przetwarzanie obrazów pozwala na dostosowanie różnych parametrów aparatu, umożliwiając m.in. korzystanie z małego ogniska, stałej filtracji za pomocą filtra miedzianego i niskiej mocy wyjściowej lampy (w mA). Wszystkie te funkcje pomagają uzyskać wysokiej jakości obrazy podczas zabiegów interwencyjnych.

Technologia ClarityIQ: wysokiej jakości obrazy podczas badań i zabiegów

Zaawansowana technologia przetwarzania obrazów ClarityIQ wykorzystuje nowoczesne metody obróbki danych obrazowych w czasie rzeczywistym opracowane przez organizację Philips Research w oparciu o najnowsze algorytmy obliczeń równoległych. Zaawansowane przetwarzanie obrazów pozwala na dostosowanie różnych parametrów aparatu, umożliwiając m.in. korzystanie z małego ogniska, stałej filtracji za pomocą filtra miedzianego i niskiej mocy wyjściowej lampy (w mA). Wszystkie te funkcje pomagają uzyskać wysokiej jakości obrazy podczas zabiegów interwencyjnych.

Technologia ClarityIQ: wysokiej jakości obrazy podczas badań i zabiegów

Zaawansowana technologia przetwarzania obrazów ClarityIQ wykorzystuje nowoczesne metody obróbki danych obrazowych w czasie rzeczywistym opracowane przez organizację Philips Research w oparciu o najnowsze algorytmy obliczeń równoległych. Zaawansowane przetwarzanie obrazów pozwala na dostosowanie różnych parametrów aparatu, umożliwiając m.in. korzystanie z małego ogniska, stałej filtracji za pomocą filtra miedzianego i niskiej mocy wyjściowej lampy (w mA). Wszystkie te funkcje pomagają uzyskać wysokiej jakości obrazy podczas zabiegów interwencyjnych.
Seria AlluraClarity || Doskonałe zarządzanie dawką

Seria AlluraClarity zapewnia wysoką jakość obrazowania przy niskiej dawce

Seria AlluraClarity obejmująca innowacyjne aparaty RTG nowej generacji do zastosowań interwencyjnych,zapewnia wysoką jakość obrazowania przy bardzo niskiej dawce na potrzeby pełnego wachlarza zabiegów klinicznych.

Seria AlluraClarity zapewnia wysoką jakość obrazowania przy niskiej dawce

Seria AlluraClarity obejmująca innowacyjne aparaty RTG nowej generacji do zastosowań interwencyjnych,zapewnia wysoką jakość obrazowania przy bardzo niskiej dawce na potrzeby pełnego wachlarza zabiegów klinicznych.

Seria AlluraClarity zapewnia wysoką jakość obrazowania przy niskiej dawce

Seria AlluraClarity obejmująca innowacyjne aparaty RTG nowej generacji do zastosowań interwencyjnych,zapewnia wysoką jakość obrazowania przy bardzo niskiej dawce na potrzeby pełnego wachlarza zabiegów klinicznych.
Zabiegi pod kontrolą obrazowania w cz... || Pełen pakiet aplikacji klinicz

Uproszczony przebieg zabiegów dzięki obrazowaniu w czasie rzeczywistym.

Możliwość przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania w czasie rzeczywistym, zapewnia szybszy i bardziej wydajny przebieg wielu rodzajów interwencji. Funkcje automatycznego przesunięcia pikseli, zmniejszenia szumu i poprawy jakości obrazu podnoszą jakość obrazowania na żywo podczas neuroradiologicznych zabiegów interwencyjnych. W przypadku badań elektrofizjologicznych dodatkową korzyścią jest poprawa uwidocznienia cewników i przyrządów do ablacji. Podczas interwencyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych stosowana jest funkcja zmniejszenia szumu przestrzennego, dzięki czemu kontury naczyń są lepiej widoczne, nawet w obszarach perystaltyki jelit. W przypadku zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej najprzydatniejszą funkcją jest kompensacja ruchu.

Uproszczony przebieg zabiegów dzięki obrazowaniu w czasie rzeczywistym.

Możliwość przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania w czasie rzeczywistym, zapewnia szybszy i bardziej wydajny przebieg wielu rodzajów interwencji. Funkcje automatycznego przesunięcia pikseli, zmniejszenia szumu i poprawy jakości obrazu podnoszą jakość obrazowania na żywo podczas neuroradiologicznych zabiegów interwencyjnych. W przypadku badań elektrofizjologicznych dodatkową korzyścią jest poprawa uwidocznienia cewników i przyrządów do ablacji. Podczas interwencyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych stosowana jest funkcja zmniejszenia szumu przestrzennego, dzięki czemu kontury naczyń są lepiej widoczne, nawet w obszarach perystaltyki jelit. W przypadku zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej najprzydatniejszą funkcją jest kompensacja ruchu.

Uproszczony przebieg zabiegów dzięki obrazowaniu w czasie rzeczywistym.

Możliwość przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania w czasie rzeczywistym, zapewnia szybszy i bardziej wydajny przebieg wielu rodzajów interwencji. Funkcje automatycznego przesunięcia pikseli, zmniejszenia szumu i poprawy jakości obrazu podnoszą jakość obrazowania na żywo podczas neuroradiologicznych zabiegów interwencyjnych. W przypadku badań elektrofizjologicznych dodatkową korzyścią jest poprawa uwidocznienia cewników i przyrządów do ablacji. Podczas interwencyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych stosowana jest funkcja zmniejszenia szumu przestrzennego, dzięki czemu kontury naczyń są lepiej widoczne, nawet w obszarach perystaltyki jelit. W przypadku zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej najprzydatniejszą funkcją jest kompensacja ruchu.
Precyzyjne dostosowanie parametrów || Inteligentna optymalizacja obr

Precyzyjne dostosowanie parametrów kluczem do odkrycia pełnego potencjału systemu AlluraClarity

Aby możliwe było wykorzystanie pełnego potencjału technologii ClarityIQ, ponad 500 parametrów systemowych (m.in. ustawienia lampy, detektora, obróbki obrazów itp.) zostało precyzyjnie dostosowanych do poszczególnych grup zastosowań. Umożliwia to doskonałą wizualizację naczyń wieńcowych i ruchu ścian serca, jak również obrazowanie struktur podczas ruchów związanych z perystaltyką jelit i z czynnością oddechową. W przypadku elektrofizjologii oznacza to możliwość uzyskiwania doskonałej jakości obrazów przedstawiających obszary zainteresowania i przyrządy do ablacji. Korzystając z funkcji automatycznego przesunięcia pikseli podczas cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) i fluoroskopii z mapą, można szczegółowo uwidocznić struktury układu nerwowo-naczyniowego.

Precyzyjne dostosowanie parametrów kluczem do odkrycia pełnego potencjału systemu AlluraClarity

Aby możliwe było wykorzystanie pełnego potencjału technologii ClarityIQ, ponad 500 parametrów systemowych (m.in. ustawienia lampy, detektora, obróbki obrazów itp.) zostało precyzyjnie dostosowanych do poszczególnych grup zastosowań. Umożliwia to doskonałą wizualizację naczyń wieńcowych i ruchu ścian serca, jak również obrazowanie struktur podczas ruchów związanych z perystaltyką jelit i z czynnością oddechową. W przypadku elektrofizjologii oznacza to możliwość uzyskiwania doskonałej jakości obrazów przedstawiających obszary zainteresowania i przyrządy do ablacji. Korzystając z funkcji automatycznego przesunięcia pikseli podczas cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) i fluoroskopii z mapą, można szczegółowo uwidocznić struktury układu nerwowo-naczyniowego.

Precyzyjne dostosowanie parametrów kluczem do odkrycia pełnego potencjału systemu AlluraClarity

Aby możliwe było wykorzystanie pełnego potencjału technologii ClarityIQ, ponad 500 parametrów systemowych (m.in. ustawienia lampy, detektora, obróbki obrazów itp.) zostało precyzyjnie dostosowanych do poszczególnych grup zastosowań. Umożliwia to doskonałą wizualizację naczyń wieńcowych i ruchu ścian serca, jak również obrazowanie struktur podczas ruchów związanych z perystaltyką jelit i z czynnością oddechową. W przypadku elektrofizjologii oznacza to możliwość uzyskiwania doskonałej jakości obrazów przedstawiających obszary zainteresowania i przyrządy do ablacji. Korzystając z funkcji automatycznego przesunięcia pikseli podczas cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) i fluoroskopii z mapą, można szczegółowo uwidocznić struktury układu nerwowo-naczyniowego.
Obrazowanie z maksymalnie niską dawką... || Doskonałe zarządzanie dawką

Obrazowanie z maksymalnie niską dawką promieniowania poszerzające możliwości doboru leczenia

Ze względu na szereg czynników, zabiegi interwencyjne stają się coraz bardziej skomplikowane. Jednym z nich jest rosnąca liczba pacjentów z wysokim wskaźnikiem BMI. Wizualizacja struktur anatomicznych u pacjentów tego typu może wymagać zwiększania poziomów dawki i wydłużania czasu fluoroskopii. Dostępna w aparacie AlluraClarity opcja obrazowania z użyciem maksymalnie niskiej dawki rozwiązuje ten problem, dzięki czemu lekarze mają szerokie możliwości doboru leczenia, nawet w przypadku pacjentów otyłych i będących w grupie wysokiego ryzyka.

Obrazowanie z maksymalnie niską dawką promieniowania poszerzające możliwości doboru leczenia

Ze względu na szereg czynników, zabiegi interwencyjne stają się coraz bardziej skomplikowane. Jednym z nich jest rosnąca liczba pacjentów z wysokim wskaźnikiem BMI. Wizualizacja struktur anatomicznych u pacjentów tego typu może wymagać zwiększania poziomów dawki i wydłużania czasu fluoroskopii. Dostępna w aparacie AlluraClarity opcja obrazowania z użyciem maksymalnie niskiej dawki rozwiązuje ten problem, dzięki czemu lekarze mają szerokie możliwości doboru leczenia, nawet w przypadku pacjentów otyłych i będących w grupie wysokiego ryzyka.

Obrazowanie z maksymalnie niską dawką promieniowania poszerzające możliwości doboru leczenia

Ze względu na szereg czynników, zabiegi interwencyjne stają się coraz bardziej skomplikowane. Jednym z nich jest rosnąca liczba pacjentów z wysokim wskaźnikiem BMI. Wizualizacja struktur anatomicznych u pacjentów tego typu może wymagać zwiększania poziomów dawki i wydłużania czasu fluoroskopii. Dostępna w aparacie AlluraClarity opcja obrazowania z użyciem maksymalnie niskiej dawki rozwiązuje ten problem, dzięki czemu lekarze mają szerokie możliwości doboru leczenia, nawet w przypadku pacjentów otyłych i będących w grupie wysokiego ryzyka.
Przesunięcie pikseli w czasie rzeczyw... || Inteligentna optymalizacja obr

Zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem dzięki funkcji przesunięcia pikseli w czasie rzeczywisty

Funkcja przesunięcia pikseli w czasie rzeczywistym (ang. Real-time Pixel Shift) pomaga ograniczyć występowanie artefaktów związanych z ruchem dzięki dopasowywaniu obrazów jeszcze przed subtrakcją.

Zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem dzięki funkcji przesunięcia pikseli w czasie rzeczywisty

Funkcja przesunięcia pikseli w czasie rzeczywistym (ang. Real-time Pixel Shift) pomaga ograniczyć występowanie artefaktów związanych z ruchem dzięki dopasowywaniu obrazów jeszcze przed subtrakcją.

Zmniejszenie artefaktów związanych z ruchem dzięki funkcji przesunięcia pikseli w czasie rzeczywisty

Funkcja przesunięcia pikseli w czasie rzeczywistym (ang. Real-time Pixel Shift) pomaga ograniczyć występowanie artefaktów związanych z ruchem dzięki dopasowywaniu obrazów jeszcze przed subtrakcją.
Kompensacja ruchu || Inteligentna optymalizacja obr

Funkcja kompensacji ruchu zmniejszająca efekt rozmycia

Technologia ClarityIQ pozwala obecnie korzystać z funkcji kompensacji ruchu w algorytmach filtracji czasowej, co pozwala na zmniejszenie efektu rozmycia na obrazach w obszarach charakteryzujących się dynamicznym ruchem.

Funkcja kompensacji ruchu zmniejszająca efekt rozmycia

Technologia ClarityIQ pozwala obecnie korzystać z funkcji kompensacji ruchu w algorytmach filtracji czasowej, co pozwala na zmniejszenie efektu rozmycia na obrazach w obszarach charakteryzujących się dynamicznym ruchem.

Funkcja kompensacji ruchu zmniejszająca efekt rozmycia

Technologia ClarityIQ pozwala obecnie korzystać z funkcji kompensacji ruchu w algorytmach filtracji czasowej, co pozwala na zmniejszenie efektu rozmycia na obrazach w obszarach charakteryzujących się dynamicznym ruchem.
Zaawansowana filtracja przestrzenna || Inteligentna optymalizacja obr

Zmniejszenie szumu dzięki zaawansowanej filtracji przestrzennej

Technologia ClarityIQ wykorzystuje zaawansowaną filtrację przestrzenną w celu wyostrzenia struktur i ograniczenia wpływu szumu na otrzymany obraz. Szybki system obliczeń równoległych poprawia jakość filtracji w czasie rzeczywistym.

Zmniejszenie szumu dzięki zaawansowanej filtracji przestrzennej

Technologia ClarityIQ wykorzystuje zaawansowaną filtrację przestrzenną w celu wyostrzenia struktur i ograniczenia wpływu szumu na otrzymany obraz. Szybki system obliczeń równoległych poprawia jakość filtracji w czasie rzeczywistym.

Zmniejszenie szumu dzięki zaawansowanej filtracji przestrzennej

Technologia ClarityIQ wykorzystuje zaawansowaną filtrację przestrzenną w celu wyostrzenia struktur i ograniczenia wpływu szumu na otrzymany obraz. Szybki system obliczeń równoległych poprawia jakość filtracji w czasie rzeczywistym.
Funkcja poprawy jakości obrazu || Inteligentna optymalizacja obr

Funkcja poprawy jakości obrazu zapewniająca optymalizację pod kątem zastosowania klinicznego

Moduł ClarityIQ w obecnej wersji optymalizuje wygląd obrazu pod kątem konkretnego zastosowania klinicznego i wymagań użytkownika. Kontrast, jasność i wzmocnienie krawędzi stanowią jedne z wielu parametrów z możliwością optymalizacji.

Funkcja poprawy jakości obrazu zapewniająca optymalizację pod kątem zastosowania klinicznego

Moduł ClarityIQ w obecnej wersji optymalizuje wygląd obrazu pod kątem konkretnego zastosowania klinicznego i wymagań użytkownika. Kontrast, jasność i wzmocnienie krawędzi stanowią jedne z wielu parametrów z możliwością optymalizacji.

Funkcja poprawy jakości obrazu zapewniająca optymalizację pod kątem zastosowania klinicznego

Moduł ClarityIQ w obecnej wersji optymalizuje wygląd obrazu pod kątem konkretnego zastosowania klinicznego i wymagań użytkownika. Kontrast, jasność i wzmocnienie krawędzi stanowią jedne z wielu parametrów z możliwością optymalizacji.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?