ProtocolWatch

Kampania na rzecz przeżycia sepsy Surviving Sepsis Campaign

Znajdź podobne produkty

Funkcja ProtocolWatch w przyłóżkowych monitorach pacjenta IntelliVue upraszcza wdrożenie opartych na badaniach protokołów opieki w przypadku sepsy.

Cechy
Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign — zalecenia dotyczące postępowania oparte

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign powstała z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Intensywnej Opieki Medycznej, Międzynarodowego Forum Sepsy i Stowarzyszenia Intensywnego Nadzoru Medycznego. Jej celem jest ograniczenie umieralności z powodu sepsy przez szerzenie wiedzy na temat sepsy, zwiększanie trafności rozpoznań, rozpowszechnianie stosowania właściwego leczenia, szkolenie specjalistów opieki zdrowotnej, usprawnianie opieki po wypisaniu pacjenta z oddziału intensywnej terapii, opracowywanie wytycznych dotyczących opieki oraz ułatwianie gromadzenia danych na potrzeby kontroli i opiniowania.

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign — zalecenia dotyczące postępowania oparte

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign powstała z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Intensywnej Opieki Medycznej, Międzynarodowego Forum Sepsy i Stowarzyszenia Intensywnego Nadzoru Medycznego. Jej celem jest ograniczenie umieralności z powodu sepsy przez szerzenie wiedzy na temat sepsy, zwiększanie trafności rozpoznań, rozpowszechnianie stosowania właściwego leczenia, szkolenie specjalistów opieki zdrowotnej, usprawnianie opieki po wypisaniu pacjenta z oddziału intensywnej terapii, opracowywanie wytycznych dotyczących opieki oraz ułatwianie gromadzenia danych na potrzeby kontroli i opiniowania.

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign — zalecenia dotyczące postępowania oparte

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign powstała z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Intensywnej Opieki Medycznej, Międzynarodowego Forum Sepsy i Stowarzyszenia Intensywnego Nadzoru Medycznego. Jej celem jest ograniczenie umieralności z powodu sepsy przez szerzenie wiedzy na temat sepsy, zwiększanie trafności rozpoznań, rozpowszechnianie stosowania właściwego leczenia, szkolenie specjalistów opieki zdrowotnej, usprawnianie opieki po wypisaniu pacjenta z oddziału intensywnej terapii, opracowywanie wytycznych dotyczących opieki oraz ułatwianie gromadzenia danych na potrzeby kontroli i opiniowania.
Automatyczne sprawdzanie objawów

Automatyczne sprawdzanie objawów zapewnia stałe monitorowanie stanu pacjentów

Objawy sepsy mogą się znacznie różnić i przypominać wiele innych chorób, co często prowadzi do opóźnienia rozpoznania. Oprogramowanie ProtocolWatch upraszcza leczenie pacjentów z sepsą, stale monitorując dane i porównując je z kryteriami protokołu opieki w celu łatwiejszego szybkiego sformułowania właściwego rozpoznania. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy, ProtocolWatch zaleca wykonanie badań, przeprowadzenie obserwacji lub podjęcie interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować w celu dołączenia do dokumentacji pacjenta i poprawy jakości opieki w przyszłości.

Automatyczne sprawdzanie objawów zapewnia stałe monitorowanie stanu pacjentów

Objawy sepsy mogą się znacznie różnić i przypominać wiele innych chorób, co często prowadzi do opóźnienia rozpoznania. Oprogramowanie ProtocolWatch upraszcza leczenie pacjentów z sepsą, stale monitorując dane i porównując je z kryteriami protokołu opieki w celu łatwiejszego szybkiego sformułowania właściwego rozpoznania. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy, ProtocolWatch zaleca wykonanie badań, przeprowadzenie obserwacji lub podjęcie interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować w celu dołączenia do dokumentacji pacjenta i poprawy jakości opieki w przyszłości.

Automatyczne sprawdzanie objawów zapewnia stałe monitorowanie stanu pacjentów

Objawy sepsy mogą się znacznie różnić i przypominać wiele innych chorób, co często prowadzi do opóźnienia rozpoznania. Oprogramowanie ProtocolWatch upraszcza leczenie pacjentów z sepsą, stale monitorując dane i porównując je z kryteriami protokołu opieki w celu łatwiejszego szybkiego sformułowania właściwego rozpoznania. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy, ProtocolWatch zaleca wykonanie badań, przeprowadzenie obserwacji lub podjęcie interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować w celu dołączenia do dokumentacji pacjenta i poprawy jakości opieki w przyszłości.
Postępowanie w ciężkiej sepsie

Funkcje postępowania w ciężkiej sepsie zapewniają stały nadzór nad pacjentem

W trakcie realizacji pakietu zaleceń resuscytacyjnych w sepsie program ProtocolWatch wyświetla listę sposobów leczenia i celów zalecanych przez wytyczne SSC. Dodatkowo pojawia się zegar uruchamiany w chwili rozpoczęcia procedury i trendy typu horyzont kluczowych pomiarów. Gdy lekarze potwierdzą wszystkie zalecenia wytycznych SSC, pakiet postępowania w przypadku sepsy wyświetla listę kontrolną zaleceń dotyczących stabilizacji stanu pacjenta. W trakcie realizacji zaleceń resuscytacyjnych kluczowe parametry hemodynamiczne wyświetlane są w formie przejrzystych trendów typu horyzont. W momencie rozpoczęcia procedury resuscytacji pojawia się zegar odliczający czas do zakończenia protokołu.

Funkcje postępowania w ciężkiej sepsie zapewniają stały nadzór nad pacjentem

W trakcie realizacji pakietu zaleceń resuscytacyjnych w sepsie program ProtocolWatch wyświetla listę sposobów leczenia i celów zalecanych przez wytyczne SSC. Dodatkowo pojawia się zegar uruchamiany w chwili rozpoczęcia procedury i trendy typu horyzont kluczowych pomiarów. Gdy lekarze potwierdzą wszystkie zalecenia wytycznych SSC, pakiet postępowania w przypadku sepsy wyświetla listę kontrolną zaleceń dotyczących stabilizacji stanu pacjenta. W trakcie realizacji zaleceń resuscytacyjnych kluczowe parametry hemodynamiczne wyświetlane są w formie przejrzystych trendów typu horyzont. W momencie rozpoczęcia procedury resuscytacji pojawia się zegar odliczający czas do zakończenia protokołu.

Funkcje postępowania w ciężkiej sepsie zapewniają stały nadzór nad pacjentem

W trakcie realizacji pakietu zaleceń resuscytacyjnych w sepsie program ProtocolWatch wyświetla listę sposobów leczenia i celów zalecanych przez wytyczne SSC. Dodatkowo pojawia się zegar uruchamiany w chwili rozpoczęcia procedury i trendy typu horyzont kluczowych pomiarów. Gdy lekarze potwierdzą wszystkie zalecenia wytycznych SSC, pakiet postępowania w przypadku sepsy wyświetla listę kontrolną zaleceń dotyczących stabilizacji stanu pacjenta. W trakcie realizacji zaleceń resuscytacyjnych kluczowe parametry hemodynamiczne wyświetlane są w formie przejrzystych trendów typu horyzont. W momencie rozpoczęcia procedury resuscytacji pojawia się zegar odliczający czas do zakończenia protokołu.
  • Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign
  • Automatyczne sprawdzanie objawów
  • Postępowanie w ciężkiej sepsie
Zobacz wszystkie cechy
Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign — zalecenia dotyczące postępowania oparte

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign powstała z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Intensywnej Opieki Medycznej, Międzynarodowego Forum Sepsy i Stowarzyszenia Intensywnego Nadzoru Medycznego. Jej celem jest ograniczenie umieralności z powodu sepsy przez szerzenie wiedzy na temat sepsy, zwiększanie trafności rozpoznań, rozpowszechnianie stosowania właściwego leczenia, szkolenie specjalistów opieki zdrowotnej, usprawnianie opieki po wypisaniu pacjenta z oddziału intensywnej terapii, opracowywanie wytycznych dotyczących opieki oraz ułatwianie gromadzenia danych na potrzeby kontroli i opiniowania.

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign — zalecenia dotyczące postępowania oparte

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign powstała z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Intensywnej Opieki Medycznej, Międzynarodowego Forum Sepsy i Stowarzyszenia Intensywnego Nadzoru Medycznego. Jej celem jest ograniczenie umieralności z powodu sepsy przez szerzenie wiedzy na temat sepsy, zwiększanie trafności rozpoznań, rozpowszechnianie stosowania właściwego leczenia, szkolenie specjalistów opieki zdrowotnej, usprawnianie opieki po wypisaniu pacjenta z oddziału intensywnej terapii, opracowywanie wytycznych dotyczących opieki oraz ułatwianie gromadzenia danych na potrzeby kontroli i opiniowania.

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign — zalecenia dotyczące postępowania oparte

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign powstała z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Intensywnej Opieki Medycznej, Międzynarodowego Forum Sepsy i Stowarzyszenia Intensywnego Nadzoru Medycznego. Jej celem jest ograniczenie umieralności z powodu sepsy przez szerzenie wiedzy na temat sepsy, zwiększanie trafności rozpoznań, rozpowszechnianie stosowania właściwego leczenia, szkolenie specjalistów opieki zdrowotnej, usprawnianie opieki po wypisaniu pacjenta z oddziału intensywnej terapii, opracowywanie wytycznych dotyczących opieki oraz ułatwianie gromadzenia danych na potrzeby kontroli i opiniowania.
Automatyczne sprawdzanie objawów

Automatyczne sprawdzanie objawów zapewnia stałe monitorowanie stanu pacjentów

Objawy sepsy mogą się znacznie różnić i przypominać wiele innych chorób, co często prowadzi do opóźnienia rozpoznania. Oprogramowanie ProtocolWatch upraszcza leczenie pacjentów z sepsą, stale monitorując dane i porównując je z kryteriami protokołu opieki w celu łatwiejszego szybkiego sformułowania właściwego rozpoznania. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy, ProtocolWatch zaleca wykonanie badań, przeprowadzenie obserwacji lub podjęcie interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować w celu dołączenia do dokumentacji pacjenta i poprawy jakości opieki w przyszłości.

Automatyczne sprawdzanie objawów zapewnia stałe monitorowanie stanu pacjentów

Objawy sepsy mogą się znacznie różnić i przypominać wiele innych chorób, co często prowadzi do opóźnienia rozpoznania. Oprogramowanie ProtocolWatch upraszcza leczenie pacjentów z sepsą, stale monitorując dane i porównując je z kryteriami protokołu opieki w celu łatwiejszego szybkiego sformułowania właściwego rozpoznania. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy, ProtocolWatch zaleca wykonanie badań, przeprowadzenie obserwacji lub podjęcie interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować w celu dołączenia do dokumentacji pacjenta i poprawy jakości opieki w przyszłości.

Automatyczne sprawdzanie objawów zapewnia stałe monitorowanie stanu pacjentów

Objawy sepsy mogą się znacznie różnić i przypominać wiele innych chorób, co często prowadzi do opóźnienia rozpoznania. Oprogramowanie ProtocolWatch upraszcza leczenie pacjentów z sepsą, stale monitorując dane i porównując je z kryteriami protokołu opieki w celu łatwiejszego szybkiego sformułowania właściwego rozpoznania. W przypadku spełnienia kryteriów rozpoznania sepsy, ProtocolWatch zaleca wykonanie badań, przeprowadzenie obserwacji lub podjęcie interwencji wskazywanych przez protokół. Tworzy także dziennik, który można wydrukować w celu dołączenia do dokumentacji pacjenta i poprawy jakości opieki w przyszłości.
Postępowanie w ciężkiej sepsie

Funkcje postępowania w ciężkiej sepsie zapewniają stały nadzór nad pacjentem

W trakcie realizacji pakietu zaleceń resuscytacyjnych w sepsie program ProtocolWatch wyświetla listę sposobów leczenia i celów zalecanych przez wytyczne SSC. Dodatkowo pojawia się zegar uruchamiany w chwili rozpoczęcia procedury i trendy typu horyzont kluczowych pomiarów. Gdy lekarze potwierdzą wszystkie zalecenia wytycznych SSC, pakiet postępowania w przypadku sepsy wyświetla listę kontrolną zaleceń dotyczących stabilizacji stanu pacjenta. W trakcie realizacji zaleceń resuscytacyjnych kluczowe parametry hemodynamiczne wyświetlane są w formie przejrzystych trendów typu horyzont. W momencie rozpoczęcia procedury resuscytacji pojawia się zegar odliczający czas do zakończenia protokołu.

Funkcje postępowania w ciężkiej sepsie zapewniają stały nadzór nad pacjentem

W trakcie realizacji pakietu zaleceń resuscytacyjnych w sepsie program ProtocolWatch wyświetla listę sposobów leczenia i celów zalecanych przez wytyczne SSC. Dodatkowo pojawia się zegar uruchamiany w chwili rozpoczęcia procedury i trendy typu horyzont kluczowych pomiarów. Gdy lekarze potwierdzą wszystkie zalecenia wytycznych SSC, pakiet postępowania w przypadku sepsy wyświetla listę kontrolną zaleceń dotyczących stabilizacji stanu pacjenta. W trakcie realizacji zaleceń resuscytacyjnych kluczowe parametry hemodynamiczne wyświetlane są w formie przejrzystych trendów typu horyzont. W momencie rozpoczęcia procedury resuscytacji pojawia się zegar odliczający czas do zakończenia protokołu.

Funkcje postępowania w ciężkiej sepsie zapewniają stały nadzór nad pacjentem

W trakcie realizacji pakietu zaleceń resuscytacyjnych w sepsie program ProtocolWatch wyświetla listę sposobów leczenia i celów zalecanych przez wytyczne SSC. Dodatkowo pojawia się zegar uruchamiany w chwili rozpoczęcia procedury i trendy typu horyzont kluczowych pomiarów. Gdy lekarze potwierdzą wszystkie zalecenia wytycznych SSC, pakiet postępowania w przypadku sepsy wyświetla listę kontrolną zaleceń dotyczących stabilizacji stanu pacjenta. W trakcie realizacji zaleceń resuscytacyjnych kluczowe parametry hemodynamiczne wyświetlane są w formie przejrzystych trendów typu horyzont. W momencie rozpoczęcia procedury resuscytacji pojawia się zegar odliczający czas do zakończenia protokołu.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?