System wczesnego ostrzegania IntelliVue Early Warning Scoring

System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Solution

Early Warning Scoring

Znajdź podobne produkty

Nawet 17% pacjentów oddziałów chirurgicznych doświadcza nieoczekiwanych komplikacji. Ale którzy?1 Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution oraz system wczesnego ostrzegania Early Warning Scoring mogą pomóc w zidentyfikowaniu pacjentów, u których może nastąpić pogorszenie stanu zdrowia.

  • 1 Bellomo R, Goldsmith D, Russell S, Uchino S. Postoperative serious adverse events in a teaching hospital: a prospective study. Med J Aust. 2002: 176:216-218.