16-odprowadzeniowy algorytm EKG DXL ECG algorithm

16-odprowadzeniowy algorytm EKG DXL

ECG algorithm

Znajdź podobne produkty

Algorytm DXL firmy Philips do interpretacji zapisu EKG korzysta z zaawansowanych metod analitycznych na potrzeby interpretacji spoczynkowego EKG. Analizuje krzywe EKG pozyskane jednocześnie z maksymalnie 16 odprowadzeń w celu interpretacji rytmu i morfologii w różnych grupach pacjentów.

  • 1 AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram, Part VI: Acute Ischemia/Infarction. Circulation 2009; 100:e262–e270.
  • 2 AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretaton of the Electrocardiogram, Part II: Electrocardiography Diagnostic Statement List. J Am Coll Cardiology, 2007:49:1128–135.
  • 3 Algorytm DXL do interpretacji zapisu EKG z powyższymi funkcjami i możliwościami jest dostępny w elektrokardiografach PageWriter TC70 i TC50. Jego wersja z innymi funkcjami jest także dostępna w elektrokardiografach PageWriter TC30 i w monitorze/defibrylatorze HeartStart MRx.