Xper XperCT

Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D

Znajdź podobne produkty

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie do rekonstrukcji 3D XperCT, zapewnia obrazowanie oferujące zalety tomografii komputerowej w systemach interwencyjnych. Oprogramowanie pomaga w ocenie: tkanek miękkich, struktur kostnych, naczyń odżywiających nowotwór, a także umiejscowienie założonego stentu. Oprogramowanie to można również wykorzystać w celu omijania określonych struktur anatomicznych podczas zabiegu.

Cechy
Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku
Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Soft Tissue daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum czy zasugerowanie wstrzyknięcia odpowiedniego środka kontrastowego i użycia protokołu akwizycji RTG.

Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku
Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Soft Tissue daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum czy zasugerowanie wstrzyknięcia odpowiedniego środka kontrastowego i użycia protokołu akwizycji RTG.

Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Soft Tissue daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum czy zasugerowanie wstrzyknięcia odpowiedniego środka kontrastowego i użycia protokołu akwizycji RTG.
Click here for more information
Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku
Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Soft Tissue daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum czy zasugerowanie wstrzyknięcia odpowiedniego środka kontrastowego i użycia protokołu akwizycji RTG.
Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta
Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Po akwizycji obrazu CBCT aplikacja SmartCT Soft Tissue w ciągu kilku sekund automatycznie wyświetla go na module ekranu dotykowego i monitorze FlexVision, co umożliwia ocenę obrazu bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta.

Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta
Po akwizycji obrazu CBCT aplikacja SmartCT Soft Tissue w ciągu kilku sekund automatycznie wyświetla go na module ekranu dotykowego i monitorze FlexVision, co umożliwia ocenę obrazu bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta.

Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Po akwizycji obrazu CBCT aplikacja SmartCT Soft Tissue w ciągu kilku sekund automatycznie wyświetla go na module ekranu dotykowego i monitorze FlexVision, co umożliwia ocenę obrazu bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta.
Click here for more information
Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta
Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Po akwizycji obrazu CBCT aplikacja SmartCT Soft Tissue w ciągu kilku sekund automatycznie wyświetla go na module ekranu dotykowego i monitorze FlexVision, co umożliwia ocenę obrazu bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta.
Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu
Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Możliwość rekonstrukcji objętości, segmentacji zmian chorobowych i naczyń, dokonywania pomiarów i oznaczania przebiegu naczyń — za pomocą gestów wykonywanych na ekranie modułu TSM — w celu oceny rozmiaru i położenia zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej. Pozwala to na dokładne określenie typu i rozległości zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej.

Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu
Możliwość rekonstrukcji objętości, segmentacji zmian chorobowych i naczyń, dokonywania pomiarów i oznaczania przebiegu naczyń — za pomocą gestów wykonywanych na ekranie modułu TSM — w celu oceny rozmiaru i położenia zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej. Pozwala to na dokładne określenie typu i rozległości zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej.

Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Możliwość rekonstrukcji objętości, segmentacji zmian chorobowych i naczyń, dokonywania pomiarów i oznaczania przebiegu naczyń — za pomocą gestów wykonywanych na ekranie modułu TSM — w celu oceny rozmiaru i położenia zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej. Pozwala to na dokładne określenie typu i rozległości zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej.
Click here for more information
Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu
Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Możliwość rekonstrukcji objętości, segmentacji zmian chorobowych i naczyń, dokonywania pomiarów i oznaczania przebiegu naczyń — za pomocą gestów wykonywanych na ekranie modułu TSM — w celu oceny rozmiaru i położenia zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej. Pozwala to na dokładne określenie typu i rozległości zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej.
Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii
Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Aplikacja SmartCT Soft Tissue umożliwia akwizycję obrazów CBCT z użyciem otwartej trajektorii o początkowej i końcowej pozycji wynoszącej odpowiednio +55° do -185°. Zgodnie z tym protokołem otwór ramienia jest skierowany ku lewej stronie ciała pacjenta, co zapewnia szerszy zakres przesunięcia stołu angiograficznego w tym kierunku i tym samym przesunięcie izocentrum ramienia C do prawej bocznej strony ciała pacjenta. Pozwala to na wizualizację obszarów zainteresowania leżących poza izocentrum (takich jak obrzeża wątroby) w ramach jednego przebiegu [2]. Ponadto otwarta trajektoria łuku zapewnia większy komfort pacjentom o dużych gabarytach.

Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii
Aplikacja SmartCT Soft Tissue umożliwia akwizycję obrazów CBCT z użyciem otwartej trajektorii o początkowej i końcowej pozycji wynoszącej odpowiednio +55° do -185°. Zgodnie z tym protokołem otwór ramienia jest skierowany ku lewej stronie ciała pacjenta, co zapewnia szerszy zakres przesunięcia stołu angiograficznego w tym kierunku i tym samym przesunięcie izocentrum ramienia C do prawej bocznej strony ciała pacjenta. Pozwala to na wizualizację obszarów zainteresowania leżących poza izocentrum (takich jak obrzeża wątroby) w ramach jednego przebiegu [2]. Ponadto otwarta trajektoria łuku zapewnia większy komfort pacjentom o dużych gabarytach.

Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Aplikacja SmartCT Soft Tissue umożliwia akwizycję obrazów CBCT z użyciem otwartej trajektorii o początkowej i końcowej pozycji wynoszącej odpowiednio +55° do -185°. Zgodnie z tym protokołem otwór ramienia jest skierowany ku lewej stronie ciała pacjenta, co zapewnia szerszy zakres przesunięcia stołu angiograficznego w tym kierunku i tym samym przesunięcie izocentrum ramienia C do prawej bocznej strony ciała pacjenta. Pozwala to na wizualizację obszarów zainteresowania leżących poza izocentrum (takich jak obrzeża wątroby) w ramach jednego przebiegu [2]. Ponadto otwarta trajektoria łuku zapewnia większy komfort pacjentom o dużych gabarytach.
Click here for more information
Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii
Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Aplikacja SmartCT Soft Tissue umożliwia akwizycję obrazów CBCT z użyciem otwartej trajektorii o początkowej i końcowej pozycji wynoszącej odpowiednio +55° do -185°. Zgodnie z tym protokołem otwór ramienia jest skierowany ku lewej stronie ciała pacjenta, co zapewnia szerszy zakres przesunięcia stołu angiograficznego w tym kierunku i tym samym przesunięcie izocentrum ramienia C do prawej bocznej strony ciała pacjenta. Pozwala to na wizualizację obszarów zainteresowania leżących poza izocentrum (takich jak obrzeża wątroby) w ramach jednego przebiegu [2]. Ponadto otwarta trajektoria łuku zapewnia większy komfort pacjentom o dużych gabarytach.
Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby
Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowa akwizycja obrazów CBCT to zaawansowana funkcja aplikacji SmartCT Soft Tissue, która pozwala na automatyczne wykonanie dwóch skanów CBCT w systemie Azurion z uwzględnieniem określonego przez użytkownika odstępu czasowego i pojedynczego wstrzyknięcia środka kontrastowego. W ciągu kilku sekund otrzymujemy zrekonstruowane obrazy charakteryzujące się wysoką rozdzielczością i dużym kontrastem, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w trakcie zabiegów. Technika ta jest często stosowana podczas zabiegów TACE — pierwsza faza jest wówczas fazą tętniczą, a druga faza (opóźniona) pozwala zobrazować wychwyt środka kontrastowego w zmianach chorobowych [3, 4].

Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby
Dwufazowa akwizycja obrazów CBCT to zaawansowana funkcja aplikacji SmartCT Soft Tissue, która pozwala na automatyczne wykonanie dwóch skanów CBCT w systemie Azurion z uwzględnieniem określonego przez użytkownika odstępu czasowego i pojedynczego wstrzyknięcia środka kontrastowego. W ciągu kilku sekund otrzymujemy zrekonstruowane obrazy charakteryzujące się wysoką rozdzielczością i dużym kontrastem, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w trakcie zabiegów. Technika ta jest często stosowana podczas zabiegów TACE — pierwsza faza jest wówczas fazą tętniczą, a druga faza (opóźniona) pozwala zobrazować wychwyt środka kontrastowego w zmianach chorobowych [3, 4].

Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowa akwizycja obrazów CBCT to zaawansowana funkcja aplikacji SmartCT Soft Tissue, która pozwala na automatyczne wykonanie dwóch skanów CBCT w systemie Azurion z uwzględnieniem określonego przez użytkownika odstępu czasowego i pojedynczego wstrzyknięcia środka kontrastowego. W ciągu kilku sekund otrzymujemy zrekonstruowane obrazy charakteryzujące się wysoką rozdzielczością i dużym kontrastem, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w trakcie zabiegów. Technika ta jest często stosowana podczas zabiegów TACE — pierwsza faza jest wówczas fazą tętniczą, a druga faza (opóźniona) pozwala zobrazować wychwyt środka kontrastowego w zmianach chorobowych [3, 4].
Click here for more information
Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby
Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowa akwizycja obrazów CBCT to zaawansowana funkcja aplikacji SmartCT Soft Tissue, która pozwala na automatyczne wykonanie dwóch skanów CBCT w systemie Azurion z uwzględnieniem określonego przez użytkownika odstępu czasowego i pojedynczego wstrzyknięcia środka kontrastowego. W ciągu kilku sekund otrzymujemy zrekonstruowane obrazy charakteryzujące się wysoką rozdzielczością i dużym kontrastem, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w trakcie zabiegów. Technika ta jest często stosowana podczas zabiegów TACE — pierwsza faza jest wówczas fazą tętniczą, a druga faza (opóźniona) pozwala zobrazować wychwyt środka kontrastowego w zmianach chorobowych [3, 4].
Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu
Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT coraz częściej znajduje zastosowanie w diagnostyce udarów. Obrazy CBCT uzyskane bez środka kontrastowego ułatwiają wykrycie wczesnych zmian niedokrwiennych. W przypadku dwufazowego obrazowania CBCT obraz wczesnej fazy pomaga w identyfikacji niedrożności proksymalnej, a obraz późnej fazy ułatwia wykrywanie krążenia obocznego — w tym celu stosowane jest pojedyncze wstrzyknięcie środka kontrastowego [5].

Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu
Dwufazowe obrazowanie CBCT coraz częściej znajduje zastosowanie w diagnostyce udarów. Obrazy CBCT uzyskane bez środka kontrastowego ułatwiają wykrycie wczesnych zmian niedokrwiennych. W przypadku dwufazowego obrazowania CBCT obraz wczesnej fazy pomaga w identyfikacji niedrożności proksymalnej, a obraz późnej fazy ułatwia wykrywanie krążenia obocznego — w tym celu stosowane jest pojedyncze wstrzyknięcie środka kontrastowego [5].

Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT coraz częściej znajduje zastosowanie w diagnostyce udarów. Obrazy CBCT uzyskane bez środka kontrastowego ułatwiają wykrycie wczesnych zmian niedokrwiennych. W przypadku dwufazowego obrazowania CBCT obraz wczesnej fazy pomaga w identyfikacji niedrożności proksymalnej, a obraz późnej fazy ułatwia wykrywanie krążenia obocznego — w tym celu stosowane jest pojedyncze wstrzyknięcie środka kontrastowego [5].
Click here for more information
Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu
Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT coraz częściej znajduje zastosowanie w diagnostyce udarów. Obrazy CBCT uzyskane bez środka kontrastowego ułatwiają wykrycie wczesnych zmian niedokrwiennych. W przypadku dwufazowego obrazowania CBCT obraz wczesnej fazy pomaga w identyfikacji niedrożności proksymalnej, a obraz późnej fazy ułatwia wykrywanie krążenia obocznego — w tym celu stosowane jest pojedyncze wstrzyknięcie środka kontrastowego [5].
Wszechstronne narzędzie interwencyjne

Wszechstronne narzędzie interwencyjne zapewnia wsparcie podczas wielu różnych zabiegów

Uzyskiwane za pośrednictwem tego narzędzia obrazy, oferujące zalety tomografii komputerowej, wspomagają diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie zabiegów, oraz późniejsze badania kontrolne. Oprogramowania XperCT można używać w połączeniu z rozwiązaniem Allura 3D-RA firmy Philips, aby oglądać tkanki miękkie i struktury naczyniowe na jednym obrazie. Może ono również współpracować z opcją XperGuide firmy Philips, która umożliwia wprowadzenie igły pod kontrolą obrazu w czasie rzeczywistym, w dowolnym obszarze ciała.

Wszechstronne narzędzie interwencyjne zapewnia wsparcie podczas wielu różnych zabiegów

Uzyskiwane za pośrednictwem tego narzędzia obrazy, oferujące zalety tomografii komputerowej, wspomagają diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie zabiegów, oraz późniejsze badania kontrolne. Oprogramowania XperCT można używać w połączeniu z rozwiązaniem Allura 3D-RA firmy Philips, aby oglądać tkanki miękkie i struktury naczyniowe na jednym obrazie. Może ono również współpracować z opcją XperGuide firmy Philips, która umożliwia wprowadzenie igły pod kontrolą obrazu w czasie rzeczywistym, w dowolnym obszarze ciała.

Wszechstronne narzędzie interwencyjne zapewnia wsparcie podczas wielu różnych zabiegów

Uzyskiwane za pośrednictwem tego narzędzia obrazy, oferujące zalety tomografii komputerowej, wspomagają diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie zabiegów, oraz późniejsze badania kontrolne. Oprogramowania XperCT można używać w połączeniu z rozwiązaniem Allura 3D-RA firmy Philips, aby oglądać tkanki miękkie i struktury naczyniowe na jednym obrazie. Może ono również współpracować z opcją XperGuide firmy Philips, która umożliwia wprowadzenie igły pod kontrolą obrazu w czasie rzeczywistym, w dowolnym obszarze ciała.
Zaawansowane protokoły akwizycji

Zaawansowane protokoły akwizycji do obrazowania układu nerwowego i całego ciała

W celu pozyskania obrazów oprogramowanie XperCT firmy Philips wykorzystuje funkcję angiografii rotacyjnej dostępną w systemie Allura Xper FD20. Zaawansowane protokoły akwizycji, przeznaczone do obrazowania układu nerwowego i całego ciała, zapewniają wysokiej jakości obrazy 3D zrekonstruowane w czasie poniżej jednej minuty. Domyślnie akwizycja odbywa się przy maksymalnym polu widzenia Istnieje jednak możliwość zmiany kolimacji w celu obniżenia dawki promieniowania rentgenowskiego i skrócenia czasu rekonstrukcji.

Zaawansowane protokoły akwizycji do obrazowania układu nerwowego i całego ciała

W celu pozyskania obrazów oprogramowanie XperCT firmy Philips wykorzystuje funkcję angiografii rotacyjnej dostępną w systemie Allura Xper FD20. Zaawansowane protokoły akwizycji, przeznaczone do obrazowania układu nerwowego i całego ciała, zapewniają wysokiej jakości obrazy 3D zrekonstruowane w czasie poniżej jednej minuty. Domyślnie akwizycja odbywa się przy maksymalnym polu widzenia Istnieje jednak możliwość zmiany kolimacji w celu obniżenia dawki promieniowania rentgenowskiego i skrócenia czasu rekonstrukcji.

Zaawansowane protokoły akwizycji do obrazowania układu nerwowego i całego ciała

W celu pozyskania obrazów oprogramowanie XperCT firmy Philips wykorzystuje funkcję angiografii rotacyjnej dostępną w systemie Allura Xper FD20. Zaawansowane protokoły akwizycji, przeznaczone do obrazowania układu nerwowego i całego ciała, zapewniają wysokiej jakości obrazy 3D zrekonstruowane w czasie poniżej jednej minuty. Domyślnie akwizycja odbywa się przy maksymalnym polu widzenia Istnieje jednak możliwość zmiany kolimacji w celu obniżenia dawki promieniowania rentgenowskiego i skrócenia czasu rekonstrukcji.
Wizualizacja 3D

Wizualizacja 3D umożliwia przeglądanie warstw i objętości

Dane obrazowe mogą zostać przedstawione w postaci standardowego obrazu TK z możliwością przeglądania objętości 3D w dowolnej orientacji. Inne funkcje 3D obejmują przeglądanie warstw w dowolnej orientacji przy dowolnej grubości warstwy od 0,5 mm w górę. Funkcja przecięcia płaszczyzny, umożliwia uzyskanie informacji dotyczących struktury anatomicznej. Jedyna w swoim rodzaju technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu,jest dostępna w zastosowaniach wykorzystujących wysoką rozdzielczość.

Wizualizacja 3D umożliwia przeglądanie warstw i objętości

Dane obrazowe mogą zostać przedstawione w postaci standardowego obrazu TK z możliwością przeglądania objętości 3D w dowolnej orientacji. Inne funkcje 3D obejmują przeglądanie warstw w dowolnej orientacji przy dowolnej grubości warstwy od 0,5 mm w górę. Funkcja przecięcia płaszczyzny, umożliwia uzyskanie informacji dotyczących struktury anatomicznej. Jedyna w swoim rodzaju technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu,jest dostępna w zastosowaniach wykorzystujących wysoką rozdzielczość.

Wizualizacja 3D umożliwia przeglądanie warstw i objętości

Dane obrazowe mogą zostać przedstawione w postaci standardowego obrazu TK z możliwością przeglądania objętości 3D w dowolnej orientacji. Inne funkcje 3D obejmują przeglądanie warstw w dowolnej orientacji przy dowolnej grubości warstwy od 0,5 mm w górę. Funkcja przecięcia płaszczyzny, umożliwia uzyskanie informacji dotyczących struktury anatomicznej. Jedyna w swoim rodzaju technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu,jest dostępna w zastosowaniach wykorzystujących wysoką rozdzielczość.
  • Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku
  • Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta
  • Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu
  • Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii
Zobacz wszystkie cechy
Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku
Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Soft Tissue daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum czy zasugerowanie wstrzyknięcia odpowiedniego środka kontrastowego i użycia protokołu akwizycji RTG.

Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku
Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Soft Tissue daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum czy zasugerowanie wstrzyknięcia odpowiedniego środka kontrastowego i użycia protokołu akwizycji RTG.

Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Soft Tissue daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum czy zasugerowanie wstrzyknięcia odpowiedniego środka kontrastowego i użycia protokołu akwizycji RTG.
Click here for more information
Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku
Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Łatwiejsza akwizycja CBCT — krok po kroku

Dzięki instrukcjom krok po kroku i pomocom wizualnym podczas akwizycji oprogramowanie SmartCT Soft Tissue daje możliwość uzyskania doskonałej jakości obrazów 3D każdemu użytkownikowi — bez względu na jego doświadczenie [1]. Dotyczy to takich aspektów jak przygotowanie pracowni, ustawienie stołu w izocentrum czy zasugerowanie wstrzyknięcia odpowiedniego środka kontrastowego i użycia protokołu akwizycji RTG.
Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta
Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Po akwizycji obrazu CBCT aplikacja SmartCT Soft Tissue w ciągu kilku sekund automatycznie wyświetla go na module ekranu dotykowego i monitorze FlexVision, co umożliwia ocenę obrazu bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta.

Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta
Po akwizycji obrazu CBCT aplikacja SmartCT Soft Tissue w ciągu kilku sekund automatycznie wyświetla go na module ekranu dotykowego i monitorze FlexVision, co umożliwia ocenę obrazu bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta.

Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Po akwizycji obrazu CBCT aplikacja SmartCT Soft Tissue w ciągu kilku sekund automatycznie wyświetla go na module ekranu dotykowego i monitorze FlexVision, co umożliwia ocenę obrazu bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta.
Click here for more information
Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta
Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Dostęp do obrazów CBCT przy stole pacjenta

Po akwizycji obrazu CBCT aplikacja SmartCT Soft Tissue w ciągu kilku sekund automatycznie wyświetla go na module ekranu dotykowego i monitorze FlexVision, co umożliwia ocenę obrazu bez konieczności oddalania się od stołu pacjenta.
Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu
Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Możliwość rekonstrukcji objętości, segmentacji zmian chorobowych i naczyń, dokonywania pomiarów i oznaczania przebiegu naczyń — za pomocą gestów wykonywanych na ekranie modułu TSM — w celu oceny rozmiaru i położenia zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej. Pozwala to na dokładne określenie typu i rozległości zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej.

Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu
Możliwość rekonstrukcji objętości, segmentacji zmian chorobowych i naczyń, dokonywania pomiarów i oznaczania przebiegu naczyń — za pomocą gestów wykonywanych na ekranie modułu TSM — w celu oceny rozmiaru i położenia zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej. Pozwala to na dokładne określenie typu i rozległości zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej.

Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Możliwość rekonstrukcji objętości, segmentacji zmian chorobowych i naczyń, dokonywania pomiarów i oznaczania przebiegu naczyń — za pomocą gestów wykonywanych na ekranie modułu TSM — w celu oceny rozmiaru i położenia zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej. Pozwala to na dokładne określenie typu i rozległości zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej.
Click here for more information
Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu
Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Dostęp do zaawansowanych pomiarów3D z poziomu stołu

Możliwość rekonstrukcji objętości, segmentacji zmian chorobowych i naczyń, dokonywania pomiarów i oznaczania przebiegu naczyń — za pomocą gestów wykonywanych na ekranie modułu TSM — w celu oceny rozmiaru i położenia zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej. Pozwala to na dokładne określenie typu i rozległości zmiany chorobowej lub badanej struktury anatomicznej.
Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii
Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Aplikacja SmartCT Soft Tissue umożliwia akwizycję obrazów CBCT z użyciem otwartej trajektorii o początkowej i końcowej pozycji wynoszącej odpowiednio +55° do -185°. Zgodnie z tym protokołem otwór ramienia jest skierowany ku lewej stronie ciała pacjenta, co zapewnia szerszy zakres przesunięcia stołu angiograficznego w tym kierunku i tym samym przesunięcie izocentrum ramienia C do prawej bocznej strony ciała pacjenta. Pozwala to na wizualizację obszarów zainteresowania leżących poza izocentrum (takich jak obrzeża wątroby) w ramach jednego przebiegu [2]. Ponadto otwarta trajektoria łuku zapewnia większy komfort pacjentom o dużych gabarytach.

Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii
Aplikacja SmartCT Soft Tissue umożliwia akwizycję obrazów CBCT z użyciem otwartej trajektorii o początkowej i końcowej pozycji wynoszącej odpowiednio +55° do -185°. Zgodnie z tym protokołem otwór ramienia jest skierowany ku lewej stronie ciała pacjenta, co zapewnia szerszy zakres przesunięcia stołu angiograficznego w tym kierunku i tym samym przesunięcie izocentrum ramienia C do prawej bocznej strony ciała pacjenta. Pozwala to na wizualizację obszarów zainteresowania leżących poza izocentrum (takich jak obrzeża wątroby) w ramach jednego przebiegu [2]. Ponadto otwarta trajektoria łuku zapewnia większy komfort pacjentom o dużych gabarytach.

Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Aplikacja SmartCT Soft Tissue umożliwia akwizycję obrazów CBCT z użyciem otwartej trajektorii o początkowej i końcowej pozycji wynoszącej odpowiednio +55° do -185°. Zgodnie z tym protokołem otwór ramienia jest skierowany ku lewej stronie ciała pacjenta, co zapewnia szerszy zakres przesunięcia stołu angiograficznego w tym kierunku i tym samym przesunięcie izocentrum ramienia C do prawej bocznej strony ciała pacjenta. Pozwala to na wizualizację obszarów zainteresowania leżących poza izocentrum (takich jak obrzeża wątroby) w ramach jednego przebiegu [2]. Ponadto otwarta trajektoria łuku zapewnia większy komfort pacjentom o dużych gabarytach.
Click here for more information
Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii
Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Obrazy CBCT z użyciem otwartej trajektorii

Aplikacja SmartCT Soft Tissue umożliwia akwizycję obrazów CBCT z użyciem otwartej trajektorii o początkowej i końcowej pozycji wynoszącej odpowiednio +55° do -185°. Zgodnie z tym protokołem otwór ramienia jest skierowany ku lewej stronie ciała pacjenta, co zapewnia szerszy zakres przesunięcia stołu angiograficznego w tym kierunku i tym samym przesunięcie izocentrum ramienia C do prawej bocznej strony ciała pacjenta. Pozwala to na wizualizację obszarów zainteresowania leżących poza izocentrum (takich jak obrzeża wątroby) w ramach jednego przebiegu [2]. Ponadto otwarta trajektoria łuku zapewnia większy komfort pacjentom o dużych gabarytach.
Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby
Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowa akwizycja obrazów CBCT to zaawansowana funkcja aplikacji SmartCT Soft Tissue, która pozwala na automatyczne wykonanie dwóch skanów CBCT w systemie Azurion z uwzględnieniem określonego przez użytkownika odstępu czasowego i pojedynczego wstrzyknięcia środka kontrastowego. W ciągu kilku sekund otrzymujemy zrekonstruowane obrazy charakteryzujące się wysoką rozdzielczością i dużym kontrastem, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w trakcie zabiegów. Technika ta jest często stosowana podczas zabiegów TACE — pierwsza faza jest wówczas fazą tętniczą, a druga faza (opóźniona) pozwala zobrazować wychwyt środka kontrastowego w zmianach chorobowych [3, 4].

Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby
Dwufazowa akwizycja obrazów CBCT to zaawansowana funkcja aplikacji SmartCT Soft Tissue, która pozwala na automatyczne wykonanie dwóch skanów CBCT w systemie Azurion z uwzględnieniem określonego przez użytkownika odstępu czasowego i pojedynczego wstrzyknięcia środka kontrastowego. W ciągu kilku sekund otrzymujemy zrekonstruowane obrazy charakteryzujące się wysoką rozdzielczością i dużym kontrastem, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w trakcie zabiegów. Technika ta jest często stosowana podczas zabiegów TACE — pierwsza faza jest wówczas fazą tętniczą, a druga faza (opóźniona) pozwala zobrazować wychwyt środka kontrastowego w zmianach chorobowych [3, 4].

Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowa akwizycja obrazów CBCT to zaawansowana funkcja aplikacji SmartCT Soft Tissue, która pozwala na automatyczne wykonanie dwóch skanów CBCT w systemie Azurion z uwzględnieniem określonego przez użytkownika odstępu czasowego i pojedynczego wstrzyknięcia środka kontrastowego. W ciągu kilku sekund otrzymujemy zrekonstruowane obrazy charakteryzujące się wysoką rozdzielczością i dużym kontrastem, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w trakcie zabiegów. Technika ta jest często stosowana podczas zabiegów TACE — pierwsza faza jest wówczas fazą tętniczą, a druga faza (opóźniona) pozwala zobrazować wychwyt środka kontrastowego w zmianach chorobowych [3, 4].
Click here for more information
Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby
Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowe obrazowanie CBCT wątroby

Dwufazowa akwizycja obrazów CBCT to zaawansowana funkcja aplikacji SmartCT Soft Tissue, która pozwala na automatyczne wykonanie dwóch skanów CBCT w systemie Azurion z uwzględnieniem określonego przez użytkownika odstępu czasowego i pojedynczego wstrzyknięcia środka kontrastowego. W ciągu kilku sekund otrzymujemy zrekonstruowane obrazy charakteryzujące się wysoką rozdzielczością i dużym kontrastem, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w trakcie zabiegów. Technika ta jest często stosowana podczas zabiegów TACE — pierwsza faza jest wówczas fazą tętniczą, a druga faza (opóźniona) pozwala zobrazować wychwyt środka kontrastowego w zmianach chorobowych [3, 4].
Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu
Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT coraz częściej znajduje zastosowanie w diagnostyce udarów. Obrazy CBCT uzyskane bez środka kontrastowego ułatwiają wykrycie wczesnych zmian niedokrwiennych. W przypadku dwufazowego obrazowania CBCT obraz wczesnej fazy pomaga w identyfikacji niedrożności proksymalnej, a obraz późnej fazy ułatwia wykrywanie krążenia obocznego — w tym celu stosowane jest pojedyncze wstrzyknięcie środka kontrastowego [5].

Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu
Dwufazowe obrazowanie CBCT coraz częściej znajduje zastosowanie w diagnostyce udarów. Obrazy CBCT uzyskane bez środka kontrastowego ułatwiają wykrycie wczesnych zmian niedokrwiennych. W przypadku dwufazowego obrazowania CBCT obraz wczesnej fazy pomaga w identyfikacji niedrożności proksymalnej, a obraz późnej fazy ułatwia wykrywanie krążenia obocznego — w tym celu stosowane jest pojedyncze wstrzyknięcie środka kontrastowego [5].

Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT coraz częściej znajduje zastosowanie w diagnostyce udarów. Obrazy CBCT uzyskane bez środka kontrastowego ułatwiają wykrycie wczesnych zmian niedokrwiennych. W przypadku dwufazowego obrazowania CBCT obraz wczesnej fazy pomaga w identyfikacji niedrożności proksymalnej, a obraz późnej fazy ułatwia wykrywanie krążenia obocznego — w tym celu stosowane jest pojedyncze wstrzyknięcie środka kontrastowego [5].
Click here for more information
Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu
Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT mózgu

Dwufazowe obrazowanie CBCT coraz częściej znajduje zastosowanie w diagnostyce udarów. Obrazy CBCT uzyskane bez środka kontrastowego ułatwiają wykrycie wczesnych zmian niedokrwiennych. W przypadku dwufazowego obrazowania CBCT obraz wczesnej fazy pomaga w identyfikacji niedrożności proksymalnej, a obraz późnej fazy ułatwia wykrywanie krążenia obocznego — w tym celu stosowane jest pojedyncze wstrzyknięcie środka kontrastowego [5].
Wszechstronne narzędzie interwencyjne

Wszechstronne narzędzie interwencyjne zapewnia wsparcie podczas wielu różnych zabiegów

Uzyskiwane za pośrednictwem tego narzędzia obrazy, oferujące zalety tomografii komputerowej, wspomagają diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie zabiegów, oraz późniejsze badania kontrolne. Oprogramowania XperCT można używać w połączeniu z rozwiązaniem Allura 3D-RA firmy Philips, aby oglądać tkanki miękkie i struktury naczyniowe na jednym obrazie. Może ono również współpracować z opcją XperGuide firmy Philips, która umożliwia wprowadzenie igły pod kontrolą obrazu w czasie rzeczywistym, w dowolnym obszarze ciała.

Wszechstronne narzędzie interwencyjne zapewnia wsparcie podczas wielu różnych zabiegów

Uzyskiwane za pośrednictwem tego narzędzia obrazy, oferujące zalety tomografii komputerowej, wspomagają diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie zabiegów, oraz późniejsze badania kontrolne. Oprogramowania XperCT można używać w połączeniu z rozwiązaniem Allura 3D-RA firmy Philips, aby oglądać tkanki miękkie i struktury naczyniowe na jednym obrazie. Może ono również współpracować z opcją XperGuide firmy Philips, która umożliwia wprowadzenie igły pod kontrolą obrazu w czasie rzeczywistym, w dowolnym obszarze ciała.

Wszechstronne narzędzie interwencyjne zapewnia wsparcie podczas wielu różnych zabiegów

Uzyskiwane za pośrednictwem tego narzędzia obrazy, oferujące zalety tomografii komputerowej, wspomagają diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie zabiegów, oraz późniejsze badania kontrolne. Oprogramowania XperCT można używać w połączeniu z rozwiązaniem Allura 3D-RA firmy Philips, aby oglądać tkanki miękkie i struktury naczyniowe na jednym obrazie. Może ono również współpracować z opcją XperGuide firmy Philips, która umożliwia wprowadzenie igły pod kontrolą obrazu w czasie rzeczywistym, w dowolnym obszarze ciała.
Zaawansowane protokoły akwizycji

Zaawansowane protokoły akwizycji do obrazowania układu nerwowego i całego ciała

W celu pozyskania obrazów oprogramowanie XperCT firmy Philips wykorzystuje funkcję angiografii rotacyjnej dostępną w systemie Allura Xper FD20. Zaawansowane protokoły akwizycji, przeznaczone do obrazowania układu nerwowego i całego ciała, zapewniają wysokiej jakości obrazy 3D zrekonstruowane w czasie poniżej jednej minuty. Domyślnie akwizycja odbywa się przy maksymalnym polu widzenia Istnieje jednak możliwość zmiany kolimacji w celu obniżenia dawki promieniowania rentgenowskiego i skrócenia czasu rekonstrukcji.

Zaawansowane protokoły akwizycji do obrazowania układu nerwowego i całego ciała

W celu pozyskania obrazów oprogramowanie XperCT firmy Philips wykorzystuje funkcję angiografii rotacyjnej dostępną w systemie Allura Xper FD20. Zaawansowane protokoły akwizycji, przeznaczone do obrazowania układu nerwowego i całego ciała, zapewniają wysokiej jakości obrazy 3D zrekonstruowane w czasie poniżej jednej minuty. Domyślnie akwizycja odbywa się przy maksymalnym polu widzenia Istnieje jednak możliwość zmiany kolimacji w celu obniżenia dawki promieniowania rentgenowskiego i skrócenia czasu rekonstrukcji.

Zaawansowane protokoły akwizycji do obrazowania układu nerwowego i całego ciała

W celu pozyskania obrazów oprogramowanie XperCT firmy Philips wykorzystuje funkcję angiografii rotacyjnej dostępną w systemie Allura Xper FD20. Zaawansowane protokoły akwizycji, przeznaczone do obrazowania układu nerwowego i całego ciała, zapewniają wysokiej jakości obrazy 3D zrekonstruowane w czasie poniżej jednej minuty. Domyślnie akwizycja odbywa się przy maksymalnym polu widzenia Istnieje jednak możliwość zmiany kolimacji w celu obniżenia dawki promieniowania rentgenowskiego i skrócenia czasu rekonstrukcji.
Wizualizacja 3D

Wizualizacja 3D umożliwia przeglądanie warstw i objętości

Dane obrazowe mogą zostać przedstawione w postaci standardowego obrazu TK z możliwością przeglądania objętości 3D w dowolnej orientacji. Inne funkcje 3D obejmują przeglądanie warstw w dowolnej orientacji przy dowolnej grubości warstwy od 0,5 mm w górę. Funkcja przecięcia płaszczyzny, umożliwia uzyskanie informacji dotyczących struktury anatomicznej. Jedyna w swoim rodzaju technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu,jest dostępna w zastosowaniach wykorzystujących wysoką rozdzielczość.

Wizualizacja 3D umożliwia przeglądanie warstw i objętości

Dane obrazowe mogą zostać przedstawione w postaci standardowego obrazu TK z możliwością przeglądania objętości 3D w dowolnej orientacji. Inne funkcje 3D obejmują przeglądanie warstw w dowolnej orientacji przy dowolnej grubości warstwy od 0,5 mm w górę. Funkcja przecięcia płaszczyzny, umożliwia uzyskanie informacji dotyczących struktury anatomicznej. Jedyna w swoim rodzaju technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu,jest dostępna w zastosowaniach wykorzystujących wysoką rozdzielczość.

Wizualizacja 3D umożliwia przeglądanie warstw i objętości

Dane obrazowe mogą zostać przedstawione w postaci standardowego obrazu TK z możliwością przeglądania objętości 3D w dowolnej orientacji. Inne funkcje 3D obejmują przeglądanie warstw w dowolnej orientacji przy dowolnej grubości warstwy od 0,5 mm w górę. Funkcja przecięcia płaszczyzny, umożliwia uzyskanie informacji dotyczących struktury anatomicznej. Jedyna w swoim rodzaju technika zmiany wielkości zrekonstruowanego obrazu,jest dostępna w zastosowaniach wykorzystujących wysoką rozdzielczość.
  • 1. Opinia uzyskana od użytkowników w symulowanych warunkach klinicznych z udziałem 17 zespołów składających się z lekarza i technika radiologii oraz samego lekarza (osoby o różnym poziomie doświadczenia).
  • 2. Schrenthaner et al., Feasibility of a Modified Cone-Beam CT Rotation Trajectory to Improve Liver Periphery Visualization during Transarterial Chemoembolization, Radiology, 2015
  • 3. Higashihara, H., Osuga, K., Onishi, H., Nakamoto, A., Tsuboyama, T., Maeda, N., … Tomiyama, N. (2012). Diagnostic accuracy of C-arm CT during selective transcatheter angiography for hepatocellular carcinoma: comparison with intravenous contrast-enhanced, biphasic, dynamic MDCT. European Radiology. 22(4):872–9. DOI: 10.1007/s00330-011-2324-y.
  • 4. Loffroy, R., Lin, M., Rao, P., Bhagat, N., Noordhoek, N., Radaelli, A., ... Geschwind, J.F. (2012). Comparing the detectability of hepatocellular carcinoma by C-arm dualphase cone-beam computed tomography during hepatic arteriography with conventional contrast-enhanced magnetic resonance imaging. CardioVascular and Interventional Radiology. 35(1):97–104. DOI: 10.1007/s00270-011-0118-x.
  • 5. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg, 2018, 10 (3), 221–224.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.