Ingenia Cewka MR

Ingenia cewka dStream TotalSpine

Cewka MR

Find similar products

Składają się ze zintegrowanej cewki typu Posterior i cewki dS Base. Nie wymagają wymiany cewek, co usprawnia przebieg pracy. Cewka podstawowa może zostać na swoim miejscu.