BlueSeal MR

Wydajny i przyjazny środowisku rezonans magnetyczny z serwisem bezhelowym

Magnes BlueSeal²

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent
Magnes BlueSeal o całkowicie szczelnej konstrukcji opracowano z myślą nie tylko o uproszczeniu montażu aparatów do rezonansu magnetycznego w Państwa instytucjach i ograniczeniu długotrwałych i kosztownych przerw w pracy aparatu, ale również dostarczeniu zakładom diagnostyki obrazowej wydajnego systemu rezonansu magnetycznego niewymagającego helu. Dziesięć lat innowacji pozwoliło opracować rewolucyjny magnes o całkowicie szczelnej konstrukcji, który do swego działania wymaga zaledwie 7 litrów ciekłego helu. Pozwala to wyeliminować potencjalne problemy towarzyszące użytkowaniu helu.

Według koncepcji firmy Philips, magnes BlueSeal ma pomóc ośrodkom przeprowadzającym badania rezonansu magnetycznego przezwyciężyć potencjalne problemy związane z wykorzystaniem helu w magnesach o konstrukcji klasycznej, jak i wyeliminować problem zależności zakładów radiologii od niskiej dostępności helu.
Helium icon

Czas zapomnieć o helu

Technologia mikrochłodzenia.
Całkowita szczelność.
ISMRM icon

Mniejsze koszty montażu

Brak przewodów wentylacyjnych. 900 kg lżejszy1.
AI icon

Eliminacja przerw w działaniu rezonansu

Rozwiązania EasySwitch.
FOV icon

Wysoka wydajność

Pole obrazowania 55 cm.
Godziny ciągłego skanowania.

Czas zapomnieć o helu

W odróżnieniu od aparatów wykorzystujących technologię klasycznych magnesów, których chłodzenie wymaga zastosowania około 1500 litrów ciekłego helu, nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips umożliwiła zmniejszenie ilości wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu do stosowanych obecnie (<0,5%1).
Ta niewielka ilość ciekłego helu jest wprowadzana do magnesu jeszcze podczas procesu produkcji, po czym jego konstrukcja jest całkowicie uszczelniania, tak aby uwięzić cenny gaz wewnątrz magnesu na cały czas jego użytkowania. Zapobiega to wyciekom helu, zarówno tym nagłym, jak i stopniowym. Ogranicza to długie przerwy w pracy aparatu do rezonansu magnetycznego, których jedną z przyczyn są problemy związane ze stosowaniem helu. Oznacza to również, że magnes nie wymaga uzupełniania poziomu helu podczas całego okresu jego wykorzystywania.
Micro-cooling technology
Technologia mikrochłodzenia
Designed to be fully sealed

Całkowicie szczelna konstrukcja

Zaprojektowany w celu ograniczenia kosztów montażu i innych kosztów konstrukcyjnych
Jedną z idei przyświecających twórcom magnesu BlueSeal było jak największe ograniczenie bardzo wysokich kosztów montażu aparatów do rezonansu magnetycznego. Ze względów bezpieczeństwa aparaty wykorzystujące klasyczne magnesy wymagają instalacji długich przewodów wentylacyjnych, które zapewniają bezpośrednie odprowadzenie helu w przypadku konieczności jego awaryjnego wyrzutu. Ponieważ wprowadzony do układu magnesu BlueSeal hel nie ma możliwości ucieczki, aparat nie wymaga stosowania przewodów wentylacyjnych, co zmniejsza koszty konstrukcyjne.
Magnes BlueSeal firmy Philips cechuje się również minimalnym ograniczeniem nośności podłogi wynoszącym 3700 kg. Jest to w przybliżeniu 900 kg mniej niż w przypadku aparatów poprzedniej generacji1, co może potencjalnie ułatwić montaż aparatu, ograniczyć konieczność przystosowywania podłogi w pomieszczeniu, a tym samym dodatkowo zmniejszyć koszty konstrukcyjne.
Designed without a vent pipe

Brak przewodów wentylacyjnych

Lightweight design

900 kg lżejszy1

Dążąc do wyeliminowania przerw w działaniu rezonansu magnetycznego


W przypadku klasycznych systemów rezonansu magnetycznego, bez względu na olbrzymią ostrożność zachowywaną przez wszystkich użytkowników, uwięzienie metalowego przedmiotu wewnątrz magnesu3 wymagające zamierzonego wyrzutu helu lub nieoczekiwany zanik pola magnetycznego mogą uniemożliwić świadczenie usług diagnostycznych przez instytucję nawet na okres wielu tygodni, co znajdzie odzwierciedlenie w olbrzymim spadku dochodów.

Magnes BlueSeal stanowi kolejny etap rozwoju aparatów rezonansu magnetycznego w kierunku nieprzerwanego i bardziej wydajnego1 wykorzystania tej techniki. Wykorzystujący unikalne kontrolery cyfrowe, system łączności e-Alerts 24/74, magnes BlueSeal firmy Philips jest pierwszym magnesem wyposażonym w system inteligencji adaptacyjnej wspomagającej zestaw unikalnych funkcji (EasySwitch).

Rozwiązanie EasySwitch ma na celu zminimalizowanie nieoczekiwanych okresów przestoju w przypadku problemów z działaniem aparatu rezonansu magnetycznego. Na przykład, pole magnetyczne magnesu BlueSeal można wyłączyć w przypadku uwięzienia przedmiotu wewnątrz aparatu. Po rozwiązaniu problemu, pracownicy szpitala lub przedstawiciele firmy Philips5 mogą zainicjować automatyczny rozruch aparatu i przywrócić magnes do pracy, minimalizując tym samym czas przerwy eksploatacyjnej.

Magnes wyposażono w kompresory chłodzone zarówno wodą, jak i powietrzem. Kompresor chłodzony powietrzem jest urządzeniem zapasowym, na wypadek braku zasilania w zimną wodę. W takim przypadku, system inteligencji adaptacyjnej zastosowany w magnesie BlueSeal włączy kompresor chłodzony powietrzem, a po przywróceniu zasilania w wodę chłodzącą przełączy się ponownie na pierwszy z nich.

Opracowany z myślą o wysokiej wydajności


Magnes BlueSeal nie byłby tak przełomowym urządzeniem, gdyby był źródłem rewolucyjnych rozwiązań tylko w zakresie samych badań rezonansu magnetycznego. Inżynierowie firmy Philips przyłożyli równocześnie dużą wagę do stworzenia takiego magnesu, który cechowałby się wyjątkową wydajnością kliniczną. Dzięki wysokiej wydajności systemu mikrochłodzenia, magnes BlueSeal może pracować godzinami, co nie odbija się niekorzystnie na jednorodności pola magnetycznego. Zapewnia on ponadto wiodące jednorodne pole obrazowania wynoszące 55 cm oraz wysokie wartości gradientów liniowych.

Poznaj koncepcję
The Next MR Wave

1. W porównaniu z magnesem w rezonansie Ingenia 1.5T ZBO.

2. Prace nad technologią BlueSeal nadal trwają; nie posiada ona jeszcze oznakowania CE i nie jest dostępna w sprzedaży.

3. Sprawozdanie z badania rynkowego MarkeTech, 2017 r.

4. Wymaga łączności bezprzewodowej.

5. Zależnie od umowy serwisowej.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.