Rezonans magnetyczny

Obrazowanie MR bez konieczności uzupełniania helu

System obrazowania MR Ingenia Ambition 1.5T firmy Philips

System obrazowania MR Ingenia Ambition 1.5T firmy Philips


System Ingenia Ambition z nowym, rewolucyjnym, szczelnie zamkniętym magnesem BlueSeal umożliwia bardziej efektywne wykonywanie badań MR¹ bez konieczności uzupełniania helu.

 

Wyjątkowa jakość obrazowania nawet w trudnych przypadkach i skrócenie czasu badań nawet o 50% dzięki przyspieszającej skanowanie funkcji Compressed SENSE. Dotyczy to zarówno dwu-, jak i trójwymiarowego obrazowania wszystkich struktur anatomicznych3. Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki zastosowaniu bezkontaktowego systemu skracającego czas potrzebny na ułożenie pacjenta. 


System Ingenia Ambition umożliwia ponadto wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i elementów graficznych, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć oraz informują ich o przebiegu badania.

  Materiały do pobrania

  Broszura dotycząca magnesu BlueSeal

  Wydajny system rezonansu magnetycznego bez konieczności uzupełniania helu1

  Broszura dotycząca magnesu BlueSeal

  Broszura dotycząca systemu Ingenia Ambition 1.5T X 

  Obrazowanie MR bez konieczności uzupełniania helu 

  Broszura dotycząca systemu Ambition

  Broszura dotycząca ekranu VitalScreen

  Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki

  Broszura dotycząca ekranu VitalScreen

  Znaczenie zrównoważonego rozwoju w obecnej służbie zdrowia i opiece nad pacjentami w przyszłości

  Arjen Rdder
  Bogactwa naturalne Ziemi nie są nieograniczone. Pewnego dnia zawierające hel złoża węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego po prostu się wyczerpią. Jesteśmy tego świadomi. Z problemem tym od lat borykają się fizycy, kierownicy zakładów radiologii i inne osoby z wiedzą na temat rezonansu magnetycznego szukający rozwiązań, które zmniejszyłyby stopień zależności od korzystania z helu. W firmie Philips wiemy, że naszym obowiązkiem jest ochrona zasobów naturalnych, więc także szukamy alternatywnych rozwiązań i sposobów ograniczenia problemów związanych z brakami helu w placówkach służby zdrowia na całym świecie. 

  Powiązane produkty

  Compressed sense

  Funkcja Compressed SENSE

  Krótszy czas każdego badania.
  Selektor rozwiązań klinicznych

  Selektor rozwiązań klinicznych

  Znajdź rozwiązania kliniczne na miarę potrzeb swojej placówki
  Selektor cewek

  Selektor cewek

  Zobacz wszystkie cewki systemu Ingenia Ambition 1.5T
  *

  Oczekiwania

  * To pole jest wymagane
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
  We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
  *
  *

  Final CEE consent

  1 W porównaniu z magnesem ZBO systemu Ingenia 1.5T.

  2W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez funkcji Compressed SENSE.

  3 Wymaga stosownej umowy serwisowej.

  4 W oparciu o testy przeprowadzone w firmie Philips.

  5 Korzystanie z funkcji SmartExam nie jest możliwe w przypadku pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR.

  6 Obowiązują warunki umowy. Dostępne tylko w niektórych krajach.

  7 Przez zastosowanie techniki obrazowania black blood MSDE ze wstępnym impulsem i z sekwencją STIR/SPAIR w porównaniu z sekwencją STIR/SPAIR bez użycia techniki MSDE ze wstępnym impulsem.

  8 Wyłącznie do stosowania z implantami dopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do obrazowania MR przy ścisłym przestrzeganiu instrukcji użycia.

  9 W porównaniu ze skanami uzyskanymi bez użycia funkcji ComforTone.

  10 Wymaga umowy serwisowej obowiązującej przez 5 lat po instalacji. Dostępne tylko w niektórych krajach.

  11 Nawet w rzadkich przypadkach utraty szczelności przez magnes niewielka ilość helu, która przedostałaby się na zewnątrz, nie miałaby wpływu na stężenie tlenu w pomieszczeniu.


  *11 Nawet w rzadkich przypadkach utraty szczelności przez magnes niewielka ilość helu, która przedostałaby się na zewnątrz, nie miałaby wpływu na stężenie tlenu w pomieszczeniu.
  *11 Nawet w rzadkich przypadkach utraty szczelności przez magnes niewielka ilość helu, która przedostałaby się na zewnątrz, nie miałaby wpływu na stężenie tlenu w pomieszczeniu.