Pełna cyfryzacja
Dlaczego warto przejsc na technologie cyfrowa?

Jakie korzyści niesie pełna cyfryzacja?

Liczba diagnozowanych nowotworów złośliwych rośnie 

Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost nowych przypadków nowotworów złośliwych o prawie 70% w ciągu najbliższych dwóch dekad, patomorfolodzy muszą się mierzyć ze stale rosnącą ilością pracy1

Jednocześnie stopniowo spada liczba lekarzy wybierających tę specjalizację — stowarzyszenie AAMC informuje o spadku liczby patomorfologów aktywnych zawodowo o 11,3% między latami 2010–2015, a prognozowany odsetek patomorfologów, którzy w ciągu najbliższej dekady przejdą na emeryturę, wynosi 63,2%2.

Prognozowany wzrost nowych przypadków nowotworów złośliwych wynosi

70%

w ciągu dwóch następnych dekad1

Cyfrowa patomorfologia może pomóc

Cyfryzacja przebiegu pracy

Cyfryzacja przebiegu pracy

usprawnia proces diagnostyki

Łączność między członkami zespołu

Łączność między członkami zespołu

umożliwia maksymalne wykorzystanie zasobów

Konsolidacja danych pacjenta

Konsolidacja danych pacjenta

sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji

Nowy sposób interpretowania informacji

Nowy sposób interpretowania informacji

pomaga zamienić potencjał dużych zbiorów danych w wiedzę

Zapotrzebowanie na cyfrową patomorfologię oraz patologię wspomaganą komputerowo

Wzrost produktywności

18%

Obraz przeplywu

wzrost produktywności*

Cyfrowa patomorfologia zwiększa produktywność

Rozwiązania firmy Philips w zakresie cyfrowej patomorfologii i patologii wspomaganej komputerowo mają na celu odciążenie patomorfologów przez usprawnienie przebiegu pracy, zwiększenie dokładności diagnostyki, ułatwienie współpracy między specjalistami oraz umożliwienie pracy zespołowej niezależnie od lokalizacji.

Cyfrowa patomorfologia może również bezpośrednio wpływać na jakość opieki nad pacjentem: cyfrowy przebieg pracy może wyeliminować błędy związane z obróbką materiałów, jak również wykrywać nieprawidłowości w takim stanie, w jakim powstały. Dla patomorfologów cyfryzacja oznacza również eliminację ryzyka utraty lub uszkodzenia preparatów.

Zastosowanie tej technologii może zwiększyć produktywność nawet o 18%3 za sprawą eliminacji czasochłonnych zadań administracyjnych, obniżenia kosztów oraz usprawnienia pracy laboratorium.

Obraz technologii

Technologia

Współczesne technologie w dziedzinach skanowania i informatyki osiągnęły poziom umożliwiający stworzenie rozwiązań na potrzeby cyfrowej patomorfologii w kontekście dojrzałości oprogramowania i sieci oraz mocy obliczeniowych i zdolności magazynowania danych.

Zlokalizowane poza granicami Stanów Zjednoczonych laboratoria patomorfologii klinicznej, które ukończyły proces przekształcenia do standardu cyfrowej patomorfologii, obejmują LabPON w Holandii, AZ St-Jan w Belgii, szpitale w Granada w Hiszpanii, Hall in Tirol i Innsbruck w Austrii, IDEXX (na całym świecie) oraz Finn w Wielkiej Brytanii.

Rozwiązanie Philips IntelliSite Pathology Solution4 zostało dopuszczone do sprzedaży jako podstawowe źródło interpretacji danych diagnostycznych i określania ostatecznego rozpoznania w oparciu o cyfrowe obrazy preparatów mikroskopowych przygotowanych przez utrwalenie tkanek w formalinie i zatopienie w parafinie (FFPE).

Patologia wspomagana komputerowo

Patologia wspomagana komputerowo

Podczas gdy cyfrowa patomorfologia pozwala na usprawnienie przebiegu pracy, patologia wspomagana komputerowo idzie o krok dalej, umożliwiając patomorfologom wykorzystanie obrazów cyfrowych na więcej efektywniejszych sposobów. W przyszłości inteligentne algorytmy rozpoznawania obrazów pomogą jeszcze bardziej usprawnić pracę patomorfologów, pozwalając im skupić się na tym, co najważniejsze.

Planowanie długoterminowe

Planowanie długoterminowe

Dobre uzasadnienie biznesowe potrzeby wdrożenia standardu cyfrowej patomorfologii nieodłącznie wiąże się z planowaniem długoterminowym. Wymaga to przemyślenia, jak powinna wyglądać praca laboratorium przy wdrożonym standardzie cyfrowym, jakie zmiany należy wprowadzić oraz w jakie obszary należy zainwestować — gdy odpowiedzi na te pytania są już znane, przejście na standard cyfrowy nie powinno nastręczać trudności, przynosząc wymierne korzyści z poczynionej inwestycji. W perspektywie długoterminowej korzyści wynikające z cyfrowej patomorfologii przeważają nad kosztami jej wprowadzenia. Rozwiązanie to upraszcza logistykę, oszczędza czas i pozwala patomorfologom na bardziej wydajną pracę.

Logistyka

Logistyka

Pierwszą z głównych zalet cyfrowej patomorfologii jest uproszczona logistyka. Nie trzeba już wertować archiwów fizycznych ani zatrudniać asystentki zajmującej się zarządzaniem systemami magazynowania i katalogowania. Rozwiązanie to pozwala ponadto ograniczyć koszty przez optymalizację zasobów personelu i wymagań przestrzennych.

Artykuł opublikowany w magazynie Histopathology: „Evaluating the benefits of digital pathology implementation: Time savings in laboratory logistics” — Alexi Baidoshvili, Anca Bucur, Jasper van Leeuwen, Jeroen van der Laak, Philip Kluin, Paul J van Diest.

Czas trwania diagnostyki

15%

Obraz przeplywu

wzrost produktywności
odnotowany przez laboratorium LabPON

Czas trwania diagnostyki

Drugą główną zaletą tego rozwiązania jest skrócenie czasu diagnostyki. Diagnostyka cyfrowa, opierająca się na przeglądaniu cyfrowych obrazów preparatów mikroskopowych, jest szybsza niż tradycyjna ocena mikroskopowa. Oznacza to wzrost zarówno liczby analizowanych przypadków, jak i wydajności pracy. Ostatecznym argumentem pozostaje fakt, że jakość diagnostyki cyfrowej jest w rzeczywistości wyższa niż ta, którą osiąga się w przypadku bezpośredniej pracy z preparatami mikroskopowymi5,6.

W tradycyjnym laboratorium szklany preparat mikroskopowy jest wielokrotnie przenoszony z magazynu do stacji roboczej patomorfologa i w drugą stronę. W przypadku cyfrowych obrazów preparatów tego rodzaju logistyka staje się zbędna, a praca przebiega zarówno szybciej, jak i wygodniej, co pozwala na przydzielenie części personelu do innych zadań. Przykładowo w laboratorium LabPON odnotowano 15-procentowy wzrost produktywności bez znaczącej redukcji zatrudnionych osób. Patomorfolodzy mogą przeprowadzać diagnostykę zdalnie z różnych lokalizacji w szpitalu, a nawet pracować z domu5,6.

Aby umożliwić specjalistom wykorzystanie pełnego potencjału cyfryzacji, firma Philips opracowała narzędzie Digital Pathology Business Case Tool. Zapewnia ono algorytmy mapujące do analizy przebiegu procedur specyficznych dla danego laboratorium, równocześnie dostarczając mocnych argumentów finansowych, które pozwolą uzasadnić potrzebę inwestycji przed kierownictwem szpitala. Dane te łączą opartą na dowodach analizę wewnętrzną firmy Philips z doświadczeniami niezależnych laboratoriów europejskich, które już teraz czerpią korzyści z cyfrowych usprawnień przebiegu pracy.

Narzędzie oparte na procedurach roboczych

Narzędzie oparte na procedurach roboczych

Jeśli pełna cyfryzacja procedur histopatologicznych jest rozwiązaniem przyszłościowym, laboratoria muszą dostrzec szersze implikacje takiego rozwiązania. Nie jest to jedynie sposób na uproszczenie procesu oceny preparatów mikroskopowych. 

Aby umożliwić specjalistom wykorzystanie pełnego potencjału cyfryzacji, firma Philips opracowała unikatowe narzędzie — Digital Pathology Business Case Tool

Jest to narzędzie finansowe działające w oparciu o procedury robocze, opracowane z myślą o wsparciu naukowców i ukierunkowaniu ich działań w zakresie uzasadnienia inwestycji pod względem biznesowym. Zapewnia ono zaawansowane algorytmy dostarczające najsilniejszych argumentów finansowych, które mogą przekonać kierownictwo szpitala. Dane te łączą opartą na dowodach analizę wewnętrzną firmy Philips z doświadczeniami niezależnych laboratoriów europejskich, które już teraz czerpią korzyści z cyfrowych usprawnień przebiegu pracy.

Co najważniejsze, narzędzie to umożliwia utworzenie mapy analitycznej obrazującej przebieg procedur specyficzny dla danego laboratorium. Dostępny jest szablon główny, który można dostosować, uzupełniając go o dane odnoszące się do określonych wyzwań lub specjalizacji występujących w konkretnym szpitalu.

Tissuemark image

Zakres szczegółowych prognoz kosztów, jakie dostarcza to narzędzie, obejmuje nakłady początkowe i inwestycyjne związane z wdrażaniem procesów, od kupna skanerów i zmian w infrastrukturze IT do kosztów zaopatrzenia w algorytmy leżące u podstaw analityki danych obrazowych.

W ramach analizy ilościowej redukcji kosztów proceduralnych po wdrożeniu środowiska cyfrowego narzędzie to ocenia obecne koszty archiwizacji i obsługi istniejącej infrastruktury, na przykład mikroskopów i innych elementów odnawialnych, konserwacji, wykorzystania pomieszczeń, powtórnego wykonywania prac ze względu na awarie sprzętu, jak również koszty algorytmów do analizy danych obrazowych.

Po uwzględnieniu danych specyficznych dla danego laboratorium system tworzy dwa warianty biznesowe do porównania. Uwzględniany jest wariant zachowawczy oraz wariant wskazujący potencjalne korzyści z wdrożenia pełnej cyfryzacji procedur w okresie od pięciu do siedmiu lat. Narzędzie to jest opcją dodatkową obejmującą wsparcie ekspertów firmy Philips w przypadku, gdy laboratorium potrzebuje pomocy w zgromadzeniu danych i przeprowadzeniu tej analizy.

  1. World Cancer Report, WHO (2014)
  2. Physician Specialty Data Report, AAMC (2016)
  3. Alexi Baidoshvili, webinar „The benefits and challenges of digitizing your workflow”, 1 marca 2017 r, 17:00 – 18:00 CET 
  4. Rozwiązanie Philips IntelliSite Pathology Solution zostało dopuszczone do obrotu jako produkt do diagnostyki in-vitro (IVD) wykorzystywany jako podstawowe źródło rozpoznania w około 50 krajach, m.in. w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), USA, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej oraz innych krajach w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej.
  5. Diagnostic time faster: substantiated by Alexi’s LabPON clinical study, paper 1, 2 & 3 (2018)
  6. Korzyści w zakresie zwiększenia produktywności: badanie DCP firmy Philips (2018)

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?