Sprawniejsze zarządzanie danymi pacjentów

Rozwiązania IT

Nasze sprawne rozwiązania dają możliwość zarządzania danymi pacjentów i pracą personelu w całym cyklu opieki kardiologiczno-naczyniowej oraz oferują pojedynczy punkt dostępu do zaawansowanych aplikacji klinicznych, obrazów uzyskanych różnymi metodami i raportów.