Xper Information Management z systemem Flex Cardio

Rozwiązanie usprawniające przebieg badań serca i naczyń

Znajdź podobne produkty

System Xper Information Management (Xper IM) uprawnia przebieg pracy, łącząc w sobie funkcje dotyczące opieki medycznej, infrastruktury systemów i administracji, co pozwala na dostęp do żądanych informacji w dowolnym miejscu i czasie.

Cechy
Usprawnienie pracy i opieki nad pacje... || KBA 1

Usprawnienie przebiegu pracy i opieki nad pacjentami

Celem systemu Xper Information Management (Xper IM) jest takie usprawnienie przebiegu pracy, aby czynności administracyjne nie kolidowały z czynnościami z zakresu opieki medycznej. Stanowi on pojedyncze źródło informacji na wszystkich etapach: przed, w czasie i po wykonaniu procedury. Jego dane umieszczane są w końcowym opisie kardiologicznym pacjenta i wymieniane między systemami HIS, PACS oraz EMR w celu wyeliminowania niepotrzebnego wprowadzania danych i utworzenia kompletnej dokumentacji medycznej każdego pacjenta. W razie potrzeby dane medyczne i obrazy można nawet udostępniać pacjentom na urządzeniach przyłóżkowych.
Elastyczność i wsparcie decyzji klini... || KBA 1

Elastyczność i wsparcie przy podejmowaniu decyzji klinicznych

System do monitorowania parametrów życiowych Xper Flex Cardio stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie z łatwością mieszczące się niemal w dowolnym miejscu. Zaawansowane narzędzia stanowią pomoc przy podejmowaniu decyzji klinicznych, dostarczając cennych informacji o pacjencie na etapie jego przygotowania, podczas zabiegu interwencyjnego oraz na sali pooperacyjnej. Przykładowo ważne dane z zapisów EKG można zaledwie jednym kliknięciem myszą umieścić w opisie badania. Zaawansowany technologicznie system Xper Flex Cardio umożliwia wykonywanie pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) jednym kliknięciem oraz korzystanie z map odcinka ST jako graficznego zapisu uniesienia i obniżenia odcinka ST, funkcji wykrywania tętnic dozawałowych (Culprit Artery Detection) do lokalizacji niedrożności tętnic, wartości krytycznych wskazujących na stany zagrażające życiu oraz z 12- i 16-odprowadzeniowego EKG.
Dwukierunkowy interfejs || KBA 1

Dwukierunkowy interfejs

System Xper Connect umożliwia korzystanie z dwukierunkowego interfejsu między szpitalnym systemem informacyjnym (HIS) a innymi systemami i urządzeniami obrazującymi w celu łatwej wymiany danych. System Xper Connect stanowi interfejs dla ponad 850 instalacji**z obsługą danych ADT i ich wyszukiwania, a także rozliczeń finansowych, zleceń, zapasów, danych laboratoryjnych, wyników i indywidualnych danych medycznych.
  • **Każdy zainstalowany interfejs wymaga odrębnych testów działania. Konfiguracja instalowanych interfejsów zależy od wymogów klientów.